Skip to main content

РОЗДІЛ ШІСТДЕСЯТ П'ЯТИЙ

CHAPTER 65

Господь Баларама відвідує Вріндавану

Lord Balarāma Visits Vṛndāvana

Якось Господеві Баларамі захотілося провідати Своїх названих батька й мати, Махараджу Нанду і Яшоду. Він у великому піднесенні вирушив на Своїй колісниці до Вріндавани. Жителі Вріндавани теж вже давно прагнули побачити Крішну й Балараму. Коли Господь Баларама приїхав до Вріндавани, всі пастухи й ґопі були вже дорослі, проте, побачивши Його, стали Його обнімати, і Він на відповідь теж стискав їх в обіймах. Потім Він прийшов до Махараджі Нанди з Яшодою й з пошаною їм вклонився, а мати Яшода й Нанда Махараджа на відповідь благословили Його. Вони назвали Його Джаґадішварою, Господом всесвіту, тим, хто підтримує кожного. Вони назвали Його так, тому що Крішна й Баларама підтримують усі живі істоти — а все Їхня відсутність була важкий тягар на серці Нанди та Яшоди. З тими почуттями вони обняли Балараму, посадовили собі на коліна і заплакали нестримно, так що одяг Баларами став мокрий від їхніх сліз. Пізніше Господь Баларама склав шанобливі поклони старшим пастухам і прийняв поклони від молодших. Так Господь Баларама і пастухи виявляли одне до одного дружні почуття відповідно до свого віку й стосунків. Своїм приятелям одного з Ним віку Він потиснув руки і кожного обійняв, голосно сміючись.

Lord Balarāma became very anxious to see His father and mother in Vṛndāvana. Therefore, with great enthusiasm He started on a chariot for Vṛndāvana. The inhabitants of Vṛndāvana had been anxious to see Kṛṣṇa and Balarāma for a very long time. When Lord Balarāma returned to Vṛndāvana, all the cowherd boys and the gopīs had grown up; but still, on His arrival, they all embraced Him, and Balarāma embraced them in reciprocation. After this He came before Mahārāja Nanda and Yaśodā and offered His respectful obeisances. In response, Mother Yaśodā and Nanda Mahārāja offered their blessings unto Him. They addressed Him as Jagadīśvara, or the Lord of the universe who maintains everyone. The reason for this was that Kṛṣṇa and Balarāma maintain all living entities. And yet Nanda and Yaśodā were put into such difficulties on account of Their absence. Feeling like this, they embraced Balarāma and, seating Him on their laps, began their perpetual crying, wetting Balarāma with their tears. Lord Balarāma then offered His respectful obeisances to the elderly cowherd men and accepted the obeisances of the younger cowherd men. Thus, according to their different ages and relationships, Lord Balarāma exchanged feelings of friendship with them. He shook hands with those who were His equals in age and friendship and with loud laughing embraced each one of them.

Привітавшись з пастухами й пастушками, з ґопі, царем Нандою і Яшодою, Господь Баларама всівся, задоволений, а вони усі посідали навколо. Спершу Господь Баларама запитав про їхнє життя, а тоді вже всі вони, давно не бачивши Його, почали запитувати про різне. Жителі Вріндавани, зачаровані очима Господа, віддали Крішні все. Вони мали велике бажання любити Крішну і тому ніколи не прагнули піднестися на небесні планети, розчинитися у сяйві Брахмана чи злитися в одне з Абсолютною Істиною. Їх навіть не цікавила насолода, що її дає життя у розкошах. Вони просто жили собі пастухами в селі й були з того задоволені. Вони повсякчас думали про Крішну без найменшої своєкорисливости і завжди чули до Нього таку любов, що коли вони розпитувалися за Крішну в Баларамаджі, від почуття розлуки в них переривалися голоси. 

After being received by the cowherd men and boys, the gopīs, and King Nanda and Yaśodā, Lord Balarāma sat down, feeling satisfied, and they all surrounded Him. First Lord Balarāma inquired from them about their welfare, and then, since they had not seen Him for such a long time, they began to ask Him different questions. The inhabitants of Vṛndāvana had sacrificed everything for Kṛṣṇa, simply being captivated by the lotus eyes of the Lord. Because of their great desire to love Kṛṣṇa, they never desired anything like elevation to the heavenly planets or merging into the effulgence of Brahman to become one with the Absolute Truth. They were not even interested in enjoying a life of opulence, but were satisfied in living a simple life in the village as cowherds. They were always absorbed in thoughts of Kṛṣṇa and did not desire any personal benefits, and they were all so much in love with Him that in His absence their voices faltered when they began to inquire from Balarāmajī.

Передусім Нанда Махараджа і Яшодамайі спитали:
— Любий Баларамо, чи все гаразд у наших друзів — Васудеви та його родини? Тепер Ви з Крішною вже дорослі люди, маєте сім’ю і діти. Чи згадуєте Ви хоч подеколи, насолоджуючись сімейним щастям, за Своїх бідних батька й мати Нанду Махараджу і Яшодадеві? То для нас добра звістка, що Ви вбили найлихішого грішника царя Камсу і що наші друзі Васудева та інші, яких він був переслідував, нині на волі. Раді ми чути й те, що Ви з Крішною розбили Джарасандгу й убили Калаявану і тепер живете у замку Двараці.

First Nanda Mahārāja and Yaśodāmāyī inquired, “My dear Balarāma, are our friends like Vasudeva and others in the family doing well? Now You and Kṛṣṇa are grown-up married men with children. In the happiness of family life, do You sometimes remember Your poor father and mother, Nanda Mahārāja and Yaśodā-devī? It is very good news that the most sinful King Kaṁsa has been killed by You and that our friends like Vasudeva and the others who had been harassed have now been relieved. It is also very good news that You and Kṛṣṇa defeated Jarāsandha and Kālayavana, who is now dead, and that You are now living in a fortified residence in Dvārakā.”

Прийшли ґопі. Коли Баларама подивився на них, очі Його засяяли любов’ю. Не чуючи себе від радости, ґопі, а вони через відсутність Крішни з Баларамою довгий час були наче неживі, стали питати за добробут двох братів. Найбільше розпитували в Баларами за те, чи добре живеться Крішні в товаристві просвічених жінок Дварака Пурі.
— Чи Він згадує колись батька Свого Нанду, матінку Яшоду та інших друзів, з якими був такий близький у Вріндавані? Чи збирається Крішна відвідати Свою матір Яшоду, чи згадує нещасних ґопі, що гинуть без Його товариства? Можливо, Крішна забув нас — Його ж оточують просвічені жінки Двараки! — але ми й досі пам’ятаємо Його, збираємо квіти й робимо з них ґірлянди. Він не приходить, і ми весь час плачемо. О, якби Він прийшов сюди і прийняв ті ґірлянди, що ми їх зробили! Любий Господи Баларамо, нащадку Дашархи, Ти ж знаєш, заради Крішниної дружби ми раді віддати все. Людина й у великому горі не годна розірвати стосунків зі своєю родиною, однак ми покинули батьків, сестер і родину і зреклися їх — та й що нам усі вони, — хоча для інших це неможливо. І тут Крішна раптом нас покинув і пішов геть. Без поважних підстав Він розірвав наші тісні стосунки й подався в чужі краї. Але Він, хитромудрий, втішав нас солодкою мовою: «Любі ґопі, прошу, не хвилюйтеся. Я не на силі віддячитись вам за ваше служіння». Кінець кінцем ми жінки, то хіба могли не послухати Його? Як нам було збагнути, що та люба мова — просто щоб нас підманути?

When the gopīs arrived, Lord Balarāma glanced over them with loving eyes. Being overjoyed, the gopīs, who had so long been mortified on account of Kṛṣṇa’s and Balarāma’s absence, began to ask about the welfare of the two brothers. They specifically asked Balarāma whether Kṛṣṇa was enjoying His life surrounded by the enlightened women of Dvārakā Purī. “Does He sometimes remember His father Nanda and His mother Yaśodā and the other friends with whom He so intimately behaved while in Vṛndāvana? Does Kṛṣṇa have any plans to come here to see His mother, Yaśodā, and does He remember us gopīs, who are now pitiably bereft of His company? Kṛṣṇa may have forgotten us in the midst of the cultured women of Dvārakā, but as far as we are concerned, we still remember Him by collecting flowers and sewing them into garlands. When He does not come, however, we simply pass our time by crying. If only He would come here and accept these garlands we have made. Dear Lord Balarāma, descendant of Dāśārha, You know that we would give up everything for Kṛṣṇa’s friendship. Even in great distress one cannot give up the connection of family members, but although it might be impossible for others, we gave up our fathers, mothers, sisters and relatives. But then Kṛṣṇa, without caring a pinch for our renunciation, all of a sudden renounced us and went away. He broke off our intimate relationship without serious consideration and left for a foreign country. But He was so clever and cunning that He manufactured very nice words. He said, ‘My dear gopīs, please do not worry. The service you have rendered Me is impossible for Me to repay.’ After all, we are women, so how could we disbelieve Him? Now we can understand that His sweet words were simply for cheating us.”

Скаржачись на Крішну, що покинув Вріндавану, інша ґопі сказала:
— Любий Баларамаджі, звичайно, ми сільські дівчата, тому Крішна міг надурити нас. Але ж жінки у Двараці не такі. Дарма вважати, що вони такі ж немудрі, як ото ми! Це нас, селянок, Крішна міг підманути, але у Двараці жінки дуже розумні й просвічені. Отже, мене б здивувало, якби такі міські пані дали Крішні себе підманути і повірили б Його словам.

Protesting Kṛṣṇa’s absence from Vṛndāvana, another gopī said, “My dear Balarāmajī, we are of course village girls, so Kṛṣṇa could cheat us in that way, but what about the women of Dvārakā? Don’t think they are as foolish as we are! We village women might be misled by Kṛṣṇa, but the women in the city of Dvārakā are very clever and intelligent. Therefore I would be surprised if such city women could be misled by Kṛṣṇa and could believe His words.”

Тоді стала говорити інша ґопі.
— Любий друже, — сказала вона, — Крішна дуже вправний грати словами, і нікому не зрівнятися з Ним в цьому мистецтві. Він вміє так красно й любо говорити, що на силі звести будь-яку жінку. Крім того Він досконало вивчив мистецтво звабно усміхатися, і жінки, побачивши Його усміх, гублять за Ним розум і вже не вагаються віддати себе Йому.

Then another gopī began to speak. “My dear friend,” she said, “Kṛṣṇa is very clever in using words. No one can compete with Him in that art. He can manufacture such colorful words and talk so sweetly that the heart of any woman would be misled. Besides that, He has perfected the art of smiling very attractively, and by seeing His smile women become mad after Him and give themselves to Him without hesitation.”

Почувши це, інша ґопі сказала:
— Любі подружки, навіщо оце говорити про Крішну? Якщо вам хочеться гаяти час за балачками, краще поговорімо за щось інше, а не за Нього. Жорстокий Крішна бавить час без нас, то чому б нам не бавити час без Крішни? Однак Крішна щасливо живе собі без нас, але нам без Нього щасливого життя немає.

Another gopī, after hearing this, said, “My dear friends, what is the use of talking about Kṛṣṇa? If you are at all interested in passing time by talking, let us talk on some subject other than Him. If cruel Kṛṣṇa can pass His time without us, why can’t we pass our time without Kṛṣṇa? Of course, Kṛṣṇa is passing His days without us very happily, but we cannot pass our days happily without Him.”

Такі розмови лише посилювали любов ґопі до Крішни: вони вже бачили Крішнину усмішку, чули Його милу мову, бачили Його привабливі риси, властиве поводження, відчували себе в Його обіймах. Ці екстатичні почуття були такі сильні, що їм уже здавалося, ніби Крішна присутній і власною особою танцює перед ними. Вони з такою любов’ю спогадували Крішну, що не могли стримати сліз і заридали, не зважаючи ні на що.

When the gopīs were talking in this way, their feelings for Kṛṣṇa became more and more intense, and they were experiencing Kṛṣṇa’s smiling, Kṛṣṇa’s words of love, Kṛṣṇa’s attractive features, Kṛṣṇa’s characteristics and Kṛṣṇa’s embraces. By the force of their ecstatic feelings, it appeared to them that Kṛṣṇa was personally present and dancing before them. Because of their sweet remembrance of Kṛṣṇa, they could not check their tears, and they began to cry without consideration.

Господь Баларама, розуміючи їхні екстатичні почування, вирішив заспокоїти ґопі. Бувши дуже вправний умовляти, Він почав оповідати їм різні історії про Крішну. Він робив це так делікатно, з такою пошаною до ґопі, що вони були цілком задоволені. Щоб задоволити ґопі, Господь Баларама прожив у Вріндавані два місяці — чайтра (березень-квітень) і вайшакга (квітень-травень). Протягом цих двох місяців Він був з ґопі весь час, а ночі бавив з ними в одному з лісів Вріндавани, щоб вдоволити їхнє бажання подружньої любови. Так Баларама тішився танцем раса з ґопі впродовж тих двох місяців. Була весна, легкий вітерець з Ямуни приносив аромат різноманітних квітів, здебільшого квітів каумуді. Світло місяця затоплювало небо й розливалося скрізь, і від того береги Ямуни ставали осяйні й чудові. Там Господь Баларама насолоджувався товариством ґопі.

Lord Balarāma, of course, could understand the ecstatic feelings of the gopīs, and therefore He wanted to pacify them. He was expert in presenting an appeal, and thus, treating the gopīs very respectfully, He began to narrate the stories of Kṛṣṇa so tactfully that the gopīs became satisfied. To keep the gopīs in Vṛndāvana satisfied, Lord Balarāma stayed there continuously for two months, namely the months of Caitra (March–April) and Vaiśākha (April–May). For those two months He kept Himself among the gopīs, and He passed every night with them in the forest of Vṛndāvana to satisfy their desire for conjugal love. Thus Balarāma also enjoyed the rāsa dance with the gopīs during those two months. Since the season was springtime, the breeze on the bank of the Yamunā was blowing very mildly, carrying the aroma of different flowers, especially the flower known as kaumudī. Moonlight filled the sky and spread everywhere, and thus the banks of the Yamunā appeared very bright and pleasing, and Lord Balarāma enjoyed the company of the gopīs there.

Півбог Варуна послав туди свою доньку Варуні у вигляді рідкого меду, що точився з дупел дерев. Від меду весь ліс був напоєний ароматом, і солодкий аромат рідкого меду Варуні полонив Баларамаджі. Смак Варуні дуже сподобався Баларамаджі й ґопі, і вони разом почали пити мед. П’ючи той природний трунок, ґопі оспівували Господа Балараму, а Господь Баларама відчував щастя і від напою Варуні був наче напідпитку. Від насолоди Він поводив очима. Довгі ґірлянди лісових квітів прикрашали Його, і, здавалося, від Його трансцендентного блаженства навколо розливається щастя. Господь Баларама осяйно усміхався, на обличчі Його виступив прохолодний, наче ранкова роса, піт.

The demigod known as Varuṇa sent his daughter Vāruṇī in the form of liquid honey oozing from the hollows of the trees. Because of this honey the whole forest became aromatic, and the sweet aroma of the liquid honey, vāruṇī, captivated Balarāmajī. Balarāmajī and all the gopīs became very much attracted by the taste of the vāruṇī, and all of them drank it together. While drinking this natural beverage, all the gopīs chanted the glories of Lord Balarāma, and Lord Balarāma felt very happy, as if He had become intoxicated by drinking that vāruṇī beverage. His eyes rolled in a pleasing attitude. He was decorated with long garlands of forest flowers, and the whole situation appeared to be a great function of happiness because of this transcendental bliss. Lord Balarāma smiled beautifully, and the drops of perspiration decorating His face appeared like soothing morning dew.

У такому радісному настрої Баларама захотів насолодитися товариством ґопі у водах Ямуни — і покликав Ямуну підійти ближче. Але Ямуна, вважаючи, що Він сп’янів, наказ знехтувала. Господь Баларама, розгнівавшись, що Ямуна не виконала Його наказу, взяв Свій плуг і почав робити рівчаки та борозни на її березі. Господь Баларама має два різновиди зброї, якою Він користується в разі потреби, — плуг і булаву. Цього разу Він хотів силоміць притягти Ямуну і тому взявся за Свій плуг. Він вирішив покарати Ямуну, що не прийшла до Нього, як Він їй наказав. Він сказав Ямуні:
— Ти, нещасна річко! Тобі байдуже до Мого наказу? Я провчу тебе! Ти не пішла до Мене охотою — то Я примушу тебе підійти Своїм плугом. Я розділю тебе на сотні ручаїв!

While Balarāma was in that happy mood, He desired to enjoy the company of the gopīs in the water of the Yamunā. Therefore He called the Yamunā to come nearby. But the Yamunā neglected the order of Balarāmajī, considering Him intoxicated. Lord Balarāma became very much displeased at the Yamunā’s neglecting His order. He immediately wanted to scratch the land near the river with His plowshare. Lord Balarāma has two weapons, a plow and a club, from which He takes service when they are required. This time He wanted to bring the Yamunā by force, and He took the help of His plow. He wanted to punish the Yamunā because she did not come in obedience to His order. He addressed the Yamunā, “You wretched river! You did not care for My order. Now I shall teach you a lesson! You did not come to Me voluntarily. Now with the help of My plow I shall force you to come. I shall divide you into hundreds of scattered streams!”

Почувши ці слова, Ямуна злякалася Балараминої сили і негайно вийшла власною особою, впала Господу до лотосових стіп і стала молитися:
— Любий Баларамо, Ти — наймогутніша особа, і всі Тебе люблять. Я ж, на жаль, забула за Твою славу й піднесене становище, але тепер стямилася і згадала, що Ти у вигляді Свого часткового поширення Шеші тримаєш на Своїй голові усі планетні системи. Ти той, хто підтримує цілий всесвіт. Любий Верховний Боже-Особо, Ти повний шести щедрот. Я забула, що Ти всемогутній, і через це не скорилася Твоєму наказові. Я вчинила велику образу. Але, любий Господи, знай, що я віддана Тобі душа, а Ти ласкавий до Своїх відданих. Пробач, будь ласка, мої зухвальство й помилки. Прошу в Тебе безпричинної ласки: відпусти мене.

When the Yamunā was threatened like this, she became greatly afraid of the power of Balarāma and immediately came in person, falling at His lotus feet and praying thus: “My dear Balarāma, You are the most powerful personality, and You are pleasing to everyone. Unfortunately, I forgot Your glorious, exalted position, but now I have come to my senses, and I remember that You hold all the planetary systems on Your head merely by Your partial expansion Śeṣa. You are the sustainer of the whole universe. My dear Supreme Personality of Godhead, You are full with six opulences. Because I forgot Your omnipotence, I have mistakenly disobeyed Your order, and thus I have become a great offender. But, my dear Lord, please know that I am a soul surrendered unto You, who are very affectionate to Your devotees. Therefore please excuse my impudence and mistakes, and, by Your causeless mercy, may You now release me.”

Побачивши покірливість Ямуни, Господь Баларама простив її, і коли вона підійшла до Нього, захотів насолодитися разом з ґопі купанням — так слон насолоджується з багатьма слонихами. Господь Баларама був в річці протягом довгого часу, натішився там до цілковитого задоволення, а коли вийшов з води, богиня процвітання негайно піднесла Йому гарне блакитне вбрання і коштовне золоте намисто. Викупавшись в Ямуні, Господь Баларама убрався в блакитне, надяг золоті оздоби — і нічиє серце не могло б лишитися байдужим до Нього. Шкіра в Господа Баларами біла, і, ошатно вбраний, Він виглядав наче білий слон царя Індри з небесних планет. Річка ж Ямуна і досі має багато маленьких рукавів, що повиривав плугом Господь Баларама. Й нині всі ці струмочки співають славу всемогутності Господа Баларами.

Upon displaying this submissive attitude, the Yamunā was forgiven, and when she came nearby, Lord Balarāma enjoyed the pleasure of swimming in her waters along with the gopīs in the same way that an elephant enjoys himself along with his many she-elephants. After a long time, when Lord Balarāma had enjoyed to His full satisfaction, He came out of the water, and immediately a goddess of fortune offered Him a nice blue garment and a valuable necklace made of gold. After bathing in the Yamunā, Lord Balarāma, dressed in blue garments and decorated with golden ornaments, looked very attractive to everyone. Lord Balarāma’s complexion is white, and when He was properly dressed He looked exactly like the white elephant of King Indra in the heavenly planets. The river Yamunā still has many small branches due to being scratched by the plowshare of Lord Balarāma. And all these branches of the river Yamunā still glorify the omnipotence of Lord Balarāma.

Щоночі протягом двох місяців Господь Баларама з ґопі насолоджувалися трансцендентними розвагами. Час промайнув швидко, і всі ночі здалися їм за одну. Коли Господь Баларама був у Вріндавані, ґопі й інші жителі селища зробилися так само веселі, як коли з ними були двоє братів, Господь Крішна й Господь Баларама.

Lord Balarāma and the gopīs enjoyed transcendental pastimes together every night for two months, and time passed so quickly that all those nights appeared to be only one night. In the presence of Lord Balarāma, all the gopīs and other inhabitants of Vṛndāvana became as cheerful as they had been before in the presence of both brothers, Lord Kṛṣṇa and Lord Balarāma.

Так закінчується Бгактіведантів виклад шістдесят п'ятого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Господь Баларама відвідує Вріндавану».

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the sixty-fifth chapter of Kṛṣṇa, “Lord Balarāma Visits Vṛndāvana.”