Skip to main content

РОЗДІЛ СОРОК СЬОМИЙ

47. KAPITOLA

Ґопі отримують послання від Крішни

Předání Krišnova vzkazu gópím

Побачивши Уддгаву, ґопі постерегли, що він виглядає точно як Крішна, тож знати було, що бачать перед собою великого відданого Крішни. Уддгава мав довгі руки, очі були наче лотосові пелюстки, сам вбраний у жовте, на шиї ґірлянда з лотосів, і дуже гарний на вроду. Уддгава досяг звільнення саруп’я, коли мають зовнішність, як у Господа, тому виглядав майже як Крішна. За Крішниної відсутности ґопі поклали собі за обов’язок щоранку відвідувати матінку Яшоду. Вони знали, що Нанда Махараджа й мати Яшода сохнуть з журби, тому ґопі вважали за свій найперший обов’язок приходити віддати шану цим найпіднесенішим особистостям, старшим жителям Вріндавани. Дивлячись на Крішниних друзів, Нанда з Яшодою згадували Крішну, і то була їм розрада. Ґопі теж були щасливі бачити Нанду і Яшоду.

Když gópí spatřily Uddhavu, všimly si, že jeho rysy se skoro přesně podobají Krišnovým, a poznaly, že je velkým oddaným Krišny. Měl dlouhé paže a oči jako okvětní lístky lotosu. Na sobě měl žluté šaty a kolem krku girlandu z lotosových květů. Jeho obličej byl překrásný. Uddhava vypadal skoro jako Krišna, neboť dosáhl osvobození sārūpya, a proto měl stejné tělesné rysy jako Pán. V Krišnově nepřítomnosti chodily gópí každé ráno svědomitě navštěvovat dům matky Jašódy. Věděly, že Nanda Mahárádž a matka Jašódá se velice rmoutí, a proto si stanovily za svou první povinnost je navštěvovat a vzdávat úctu těmto nejvznešenějším starším osobám ve Vrindávanu. Při pohledu na Krišnovy přítelkyně vzpomínali Nanda a Jašódá na samotného Krišnu a uklidnili se. Gópí zase těšilo, že mohou vidět Nandu a Jašódu.

Побачивши, що Уддгава представляє Крішну навіть своєю зовнішністю, ґопі вирішили, що він, мабуть, душа, яка до решти віддалася Верховному Богові-Особі. Вони взялися розважати: «Хто цей юнак, що так подібний до Крішни? В нього такі самі очі — лотосові пелюстки, прямий ніс і гарне обличчя, і усміхається він так само. Він геть у всьому нагадує Крішну, Ш’ямасундару, прекрасного чорного юнака. Він навіть вбраний чисто як Крішна. Звідки він? Яка щасливиця має його за чоловіка?» — питались одна в одної. Їм дуже хотілося довідатись, хто він такий, тому вони, простосерді сільські дівчата, без церемоній стали кружка навколо Уддгави.

Když viděly, že Uddhava dokonce i svými tělesnými rysy zastupuje Krišnu, myslely si, že je to jistě duše zcela odevzdaná Nejvyšší Osobnosti Božství. Uvažovaly: “Kdo je tento chlapec, který vypadá úplně stejně jako Krišna? Má stejné lotosové oči, stejně tvarovaný nos a krásný obličej a stejně se usmívá. Ve všech ohledech připomíná Krišnu, Šjámasundaru, toho krásného tmavého chlapce. Má dokonce stejný oděv jako Krišna. Odkud přijel? Která šťastná dívka ho dostala za manžela?” Tak se mezi sebou dohadovaly. Toužily Uddhavu poznat, a jelikož byly prosté vesničanky, shlukly se kolem něho.

Дізнавшись, що Уддгава має від Крішни послання, ґопі дуже зраділи й повели його подалі від людських очей, щоб вже там спокійно за все розпитатись. Вони хотіли вільно поговорити з ним, щоб не бентежитись, як надійде хтось незнайомий. Гречно й покірливо ґопі звернулись до нього:

— Нам відомо, що ти є найближчий товариш Крішні, і тому саме тебе Він послав до Вріндавани заспокоїти Своїх батька й матір. Прив’язаність до рідних завжди дуже міцна. Навіть великі мудреці, що склали обітницю зречености, не здатні повністю забути своїх родичів. Тому Крішна послав тебе до Своїх батька й матері: адже інших справ у Вріндавані Він не має. Тепер Він живе в місті. Що Його тепер обходять Вріндавана чи пасовища й корови? Все це Йому ні до чого, Він же нині городянин!

Jakmile se dozvěděly, že Uddhava pro ně má vzkaz od Krišny, velice se zaradovaly, odvedly si ho do ústraní a pohodlně ho usadily. Chtěly s ním mluvit velmi otevřeně a nechtěly, aby je cizí lidé uváděli do rozpaků. Zdvořile a pokorně ho přivítaly: “Víme, že jsi Krišnův důvěrný společník, a že tě proto poslal do Vrindávanu, abys uklidnil Jeho rodiče. Víme, že rodinné svazky jsou velice silné. Dokonce ani velcí mudrci, kteří vstoupili do životního stavu odříkání, se nedokáží zcela vzdát citových pout vůči členům své rodiny a někdy na ně vzpomínají. Proto tě Krišna poslal ke svým rodičům; jinak Ho již ve Vrindávanu nic nezajímá. Žije nyní ve městě. Proč by měl myslet na vrindávanskou vesnici nebo na krávy na pastvinách? Tyto věci už pro Krišnu ztratily cenu, protože se z Něho stal městský člověk.

Певна річ, Йому немає ніякого діла до тих, хто Йому не рідня. Дружба поза родинними зв’язками триває доти, доки з того є користь, інакше, якщо користи ніякої, навіщо турбуватися за нерідних, а надто за чужих дружин, що зв’язані шлюбом зі своїми чоловіками? Крішні вони цікаві, доки Він потребує чуттєвого задоволення — так само бджіл цікавлять квіти, доки вони хочуть з них меду. Цілком природно, що повія кидає коханця зараз, як його кишені стають порожні, і так само громадяни покидають країну, якщо з’ясували, що уряд захистити їх не здатний. Студент, закінчивши навчання, пориває стосунки з учителем і освітнім закладом. Священик, отримавши винагороду, байдужіє до парафіянина. Коли дерево припиняє плодоносити, птахів воно вже не цікавить. Гість — той поїсть у гостині та й покидає хазяїна. Олені та інші тварини йдуть з лісу, якщо пожежа випалила там всю траву. А чоловік, натішившись з подружкою, пориває з нею всі стосунки.

У такий спосіб, наводячи порівняння, ґопі непрямо звинувачували Крішну.

Určitě už nemá co do činění s osobami, které nepatří do Jeho rodiny. Přátelství s lidmi mimo rodinný kruh trvá tak dlouho, dokud v něm přetrvává nějaký sobecký zájem. Proč by si jinak měl člověk dělat starosti s někým, kdo není jeho příbuzný? Zvláště manželky jiných mužů člověka zajímají jen tak dlouho, dokud je potřebuje pro svůj smyslový požitek, úplně stejně jako se čmeláci zajímají o květy, jen dokud z nich sají med. Z psychologického hlediska je úplně přirozené, že se prostitutka přestává starat o milence, který je bez peněz. Podobně občané opouštějí zemi, když zjistí, že jim vláda nedokáže poskytnout plnou ochranu. Jakmile žáci dokončí své vzdělání, ruší své vztahy se školou i učiteli. Kněz také po obdržení odměny opustí člověka, pro kterého konal oběť. Ptáci se již nezajímají o strom, když skončí období zralých plodů. Jakmile host dojí v domě hostitele, ukončí s ním svůj vztah. Po lesním požáru jeleni a ostatní zvířata opustí les, protože tam není dost zelené trávy. A stejně tak i muž opustí svou dívku poté, co si s ní užil.” Takto gópí různými příklady nepřímo obviňovaly Krišnu.

Уддгава зрозумів, що ґопі Вріндавани живуть тільки думками про Крішну та Його дитячі розваги. Розмовляючи з Уддгавою про Крішну, вони геть забули за хатні обов’язки. Бажання слухати про Крішну чимдалі дужчало, так що ґопі забули навіть себе самих.

Uddhava poznal, že všechny gópí z Vrindávanu byly jen pohroužené do myšlenek na Krišnu a Jeho dětské činnosti. Když se s Uddhavou bavily o Krišnovi, úplně zapomněly na své domácí povinnosti. Zapomněly i samy na sebe a jejich zájem o Krišnu rostl čím dál víc.

Одну з ґопі, Шріматі Радгарані, всю заполонили думки про Крішну та спогади про зустрічі з Ним, аж Вона почала вголос розмовляти з джмелем, що кружляв поблизу і все старався торкнутися до Її лотосових стіп. Інша ґопі розмовляла з посланцем Крішни Уддгавою, а тимчасом Шріматі Радгарані, взявши, що джміль — то посланець Крішни, заговорила до нього:

— Джмелю, ти звик збирати з квітів мед, тому й зголосився стати Крішні за посланця — ви ж одної натури. Я вже помітила, в тебе на вусах червона кункума, яка замазала квіткову ґірлянду Крішни, коли Він пригортав до Себе іншу дівчину, Мою суперницю. Ти пишаєшся з того, що торкнувся тої ґірлянди і вуса в тебе стали червоні. Ти приніс Мені послання і все стараєшся торкнутися до Моїх стіп. Але не займай Мене, любий джмелю! Я не хочу ніяких листів від твого непевного хазяїна. Ти — непевний слуга непевного пана.

Jedna z gópí, Šrímatí Rádhárání, měla s Krišnou zvláště blízké pouto. Myslela na Něho proto tak intenzivně, že oslovila čmeláka, který tam poletoval a snažil se dotknout Jejích lotosových nohou. Zatímco se ostatní gópí bavily s Krišnovým poslem Uddhavou, Šrímatí Rádhárání považovala za Krišnova posla čmeláka a začala s ním rozmlouvat: “Čmeláku, ty máš ve zvyku pít med z jednoho květu za druhým, a proto ti vyhovuje být poslem Krišny, který má stejnou povahu. Na tvém knírku vidím červený kunkumový prášek, který se otřel na Krišnovu květinovou girlandu, když byla přitisknutá k ňadrům nějaké jiné dívky, která je Mou sokyní. Jsi na to pyšný, že ses té girlandy dotýkal a tvůj knírek se zbarvil do červena. Přinášíš Mi sem vzkaz a snažíš se dotknout Mých nohou. Ale Můj milý čmeláku, Já tě varuji — nedotýkej se Mě! Netoužím po žádných vzkazech od tvého nespolehlivého pána. Jsi nespolehlivý služebník nespolehlivého pána.”

Очевидно було, що Шріматі Радгарані закидала джмелеві, а засудити прагнула посланця Уддгаву. Шріматі Радгарані вбачала в Уддгаві не просто людину, яка зовні подібна до Крішни, — Вона вважала його таким самим, як Крішна. Тож Вона зауважила, що Уддгава непевний, як Сам Крішна. Шріматі Радгарані хотіла дати підстави, чим саме так не догодили Їй Крішна та Його посланець.

Je možné, že Šrímatí Rádhárání úmyslně oslovila čmeláka takovým sarkastickým způsobem proto, aby nepřímo odsoudila posla Uddhavu. Stejně jako ostatní gópí viděla, že se Uddhava svými rysy podobá Krišnovi, ale navíc ho viděla tak, že se Krišnovi vyrovná i jinak. Proto nepřímo naznačila, že je stejně nespolehlivý jako Krišna. Dále chtěla Šrímatí Rádhárání uvést konkrétní důvody, proč je s Krišnou a Jeho poslem nespokojená.

— Пан твій Крішна, — звернулася Вона до джмеля, — точно як ти. Ти сідаєш на квітку, береш трохи меду і одразу перелітаєш на другу — і знов куштуєш меду. Ти чисто як твій пан, Крішна: Він тільки раз дав Мені скуштувати смаку Своїх вуст і зараз покинув. Знаю і те, що богиня Лакшмі, завжди уквітчана лотосами, постійно служить Крішні. Не знаю тільки, чим так причарував її Крішна і чому вона так до Нього прив’язана, хоча й знає Його справжню вдачу. Але ми мудріші за богиню процвітання. Ні Крішна, ні Його посланці більше нас не підмануть.

Oslovila čmeláka: “Tvůj pán Krišna má úplně stejné vlastnosti jako ty. Přilétneš na květ, a jakmile ochutnáš trochu medu, hned letíš pryč, sedneš si na jiný květ a pochutnáváš si tam. Podobně Mi tvůj pán Krišna pouze jednou dovolil, abych ochutnala dotek Jeho rtů, a pak Mě docela opustil. Vím také, že bohyně štěstí Lakšmí, kterou vždy obklopují lotosové květy, neustále slouží Krišnovi. Nevím však, čím ji Krišna okouzlil a co ji k Němu tak poutá, přestože zná Jeho pravou povahu. Možná, že jí tak pletou hlavu Krišnova sladká slova, že ani není schopná chápat Jeho charakter. Co se Nás týče, My jsme chytřejší než bohyně štěstí. My už nikdy nedopustíme, aby Nás Krišna nebo Jeho poslové podvedli.”

Згідно з авторитетним судженням, Лакшмі, богиня процвітання, є поширення Шріматі Радгарані, Їй підпорядковане. Крішна має численні поширення, вішну-мурті, і так само Його енерґія насолоди, Радгарані, має безмежну кількість поширень, що виявлені як богині процвітання. Тому богиня процвітання, Лакшміджі, завжди прагне піднестися до становищі ґопі.

Pokročilí znalci míní, že Lakšmí, bohyně štěstí, je podřízená expanze Šrímatí Rádhárání. Stejně jako má Krišna mnoho expanzí, zvaných viṣṇu-mūrti, tak i Jeho energie blaženosti, Rádhárání, má nesčetné expanze bohyní štěstí. Proto také bohyně štěstí Lakšmídží neustále touží dosáhnout postavení gópí.

— Немудрий джмелю, — Шріматі Радгарані вела далі, — ти співаєш Крішні славу, щоб запобігти Моєї ласки і отримати винагороду. То все дарма. Ми втратили все, що мали — пішли з дому, покинули сім’ю. Ми знаємо того Крішну ой як добре, куди краще, ніж ти. Хоч що розповідай про Нього — ми чули це не раз і не два. Тепер Крішна у місті, і там Його здебільшого знають як друга Арджуни. В нього багато нових подружок, і вони всі, безперечно, дуже щасливі, що Він з ними. Тепер вони щасливі, адже Крішна загасив пожежу хіті, що палала в їхніх грудях. Якщо підеш уславлювати Крішну до них і зумієш їх вдоволити, можливо, вони винагородять тебе. Ти схиляєш голову Мені до стіп, намагаючись підлеститись до Мене і заспокоїти, проте я наскрізь бачу твої хитрощі. Я знаю, ти — посланець великого крутія Крішни. Тому йди від Мене геть.

Šrímatí Rádhárání pokračovala: “Pošetilý čmeláku, snažíš se Mě uspokojit a čekáš odměnu za to, že opěvuješ Krišnovu slávu, ale tvoje snaha je marná. My, gópí, jsme přišly o všechno svoje vlastnictví. Nemáme domovy ani rodiny. Víme velice dobře, co je Krišna zač. Víme toho dokonce ještě víc než ty. Takže cokoliv si o Něm vymyslíš, bude to pro nás starý příběh. Krišna teď žije ve městě a je spíše známý jako přítel Ardžuny. Má mnoho nových družek, které jsou nepochybně velice šťastné v Jeho společnosti. Jsou šťastné, protože Krišna uspokojuje roztoužení a palčivé pocity v jejich ňadrech. Když se vydáš opěvovat Krišnu tam, možná tě s radostí odmění. Snažíš se Mě uklidňovat svými lichotkami, a proto skláníš hlavu pod Mé nohy, ale Já znám tuto lest. Vím, že jsi posel ještě většího podvodníka, Krišny. Proto Mě prosím nech být.

Знаю, ти добре вмієш замирювати супротивні сторони, але затям собі: Я не вірю ані тобі, ані панові твоєму, Крішні. Лише заради Крішни ми покинули все — наші родини, чоловіків, дітей, рідних, а Він проте не чує Себе й трохи зобов’язаним перед нами. Він покинув нас напризволяще. Невже ти гадаєш, ми повіримо Йому знов? Нам відомо, що Крішна не може довго лишатися без товариства молодих жінок, таку вже Він має вдачу. А в Матгурі це не так просто — це ж не селище з наївними пастушками. Він в шляхетному оточенні, а там знайти дівчат-подружок не легко. Ти, може, прийшов знов підмовити нас або забрати туди? Але чого це Крішна сподівається, що ми туди поїдемо? Йому залегке звабити всіх інших дівчат не лише у Вріндавані чи Матгурі, а й скрізь у всесвіті. На заклик Його чарівливого усміху і чудових брів піде будь-яка жінка з небесних, середніх чи нижніх планет. Навіть Маха-Лакшмі, найславетніша з-поміж богинь процвітання, жадає хоч якось прислужитися Йому. А що таке ми проти всіх тих жінок у цілому всесвіті? Ніщо!

Chápu, že jsi mistr v usmiřování dvou rozhádaných stran, ale zároveň musíš vědět, že nemohu v tebe ani tvého pána, Krišnu, vložit svou důvěru. Jen kvůli Němu jsme opustily své manžely, děti a příbuzné, a přesto se nám za to necítil nijak zavázán. Nakonec nám nechal jen oči pro pláč. Myslíš, že Mu ještě budeme důvěřovat? Víme, že Krišna nemůže zůstat dlouho bez společnosti mladých žen; taková je Jeho povaha. V Mathuře naráží na potíže, protože už není mezi nevinnými vesnickými pasačkami. Pohybuje se v aristokratické společnosti a jistě má těžkosti s navazováním vztahů s jinými mladými dívkami. Možná, že jsi nás přišel znovu pro Něho získat nebo nás tam odvést. Ale proč by si měl Krišna myslet, že tam půjdeme? Dokáže uvést v pokušení všechny dívky, nejen ve Vrindávanu či Mathuře, ale v celém vesmíru. Jeho úžasně okouzlující úsměv je tak přitažlivý a pohyby Jeho obočí jsou tak půvabné, že si může přilákat kteroukoliv ženu z nebeských, středních či pekelných planet. I Mahá-Lakšmí, největší ze všech bohyní štěstí, touží, aby Mu mohla nějak sloužit. Co jsme my ve srovnání se všemi těmito ženami ve vesmíru? Jsme úplně bezvýznamné.

Крішна ставить Себе за великодушного, і Йому підносять хвалу великі святі. Ця Його якість придалася б якнайкраще, якби Він дарував Своєю милістю нас, знедолених, кого Він був знехтував. Ти, посланцю-бідахо, просто нерозумний слуга. Чи багато ти знаєш про Крішну, який Він був невдячний та безсердечний, і не лише за цього життя, а й за попередніх? Нам розповідала за це бабуся Паурнамасі. Від неї знаємо, що минулого разу Крішна народився в сім’ї кшатрій і звався Рамачандрою. За того життя Він замість убити Валі, ворога Свого друга, як то гідно кшатрії, вбив Його як мисливець. Мисливець ховається в безпечне місце і вбиває звіра із засідки, не виходячи з ним віч-на-віч. Господеві Рамачандрі, кшатрії, слід було б битися з Валі сам-на-сам, а проте, підбурений від Свого друга, Він вбив його з-поза дерева. Так Він порушив релігійні засади кшатрії. Крім того, Він так підпав під чар Сітиної краси, що через це спотворив Шурпанакгу, Раванову сестру, відрубавши їй носа та вуха. Шурпанакга хотіла мати з Ним інтимну близькість, і Його як кшатрії обов’язок був її вдовольнити. Але Він, лялька в руках Своєї дружини, спотворив Шурпанакгу, не в змозі забути Сіту-деві. Перед цим народженням у тілі кшатрії Він народився хлопчиком-брахманою на ім’я Ваманадева і прийшов просити в Балі Махараджі милостині. Балі Махараджа був такий великодушний, що віддав усе, що мав, а проте невдячний, наче той крук, Крішна-Ваманадева схопив його і скинув у царство Паталу. Ми все знаємо про цього Крішну і який Він невдячний. Але складність ось у чому: Він і жорстокий, і бездушний, але покинути розмовляти про Нього нам дуже непросто. Та хіба лише нам — про Нього завше розмовляють навіть великі мудреці й святі! Ми, ґопі Вріндавани, не хочемо більше знатися з цим чорним юнаком, але як нам забути Його, як облишити говорити про Його діяння? — казала Шріматі Радгарані.

Krišna sám o sobě prohlašuje, jak je ušlechtilý, a opěvují Ho velcí světci. Svoje přednosti by mohl dokonale použít, kdyby nám projevil jen trochu milosti, protože nám tak ubližuje a vůbec na nás nedbá. Ubohý poslíčku, ty jsi jen hloupý sluha. O Krišnovi toho mnoho nevíš — jak je nevděčný a nelítostný, a to nejen v tomto životě, ale byl takový i ve svých minulých životech. Všechno jsme to slyšely od své babičky Paurnamásí. Řekla nám, že Krišna se ve svém předešlém životě narodil jako kšatrija, známý pod jménem Rámačandra. Když chtěl zabít Válího, který byl nepřítelem jeho přítele, neudělal to kšatrijským způsobem, ale zabil ho jako lovec. Lovec se skryje na bezpečném místě a pak zabije zvíře, aniž by se mu postavil čelem. Pán Rámačandra měl jako kšatrija bojovat s Válím tváří v tvář, ale na popud svého přítele ho místo toho zabil zpoza stromu. Tím porušil náboženské zásady kšatrijů. Navíc Ho tolik okouzlovala krása Síty, že Šúrpanace, Rávanově sestře, usekl nos a uši, a proměnil ji tak v šeredu. Šúrpanakhá Mu dělala milostné návrhy a jako kšatrija ji měl uspokojit. Byl ale natolik pod pantoflem své manželky, že nemohl na Sítádéví zapomenout a Šúrpanakhu zohyzdil. Před tímto kšatrijským zrozením se narodil jako bráhmanský chlapec Vámanadéva a požádal Baliho Mahárádže o milodar. Bali Mahárádž byl tak šlechetný, že Mu dal všechno, co měl, ale Krišna jako Vámanadéva ho přesto bez špetky vděku spoutal jako vránu a poslal do pátálského království. O Krišnovi a jak je nevděčný víme vše. To je ale naše potíž: navzdory Jeho krutosti a necitelnosti je pro nás velice těžké o Něm přestat mluvit. A nejsme to jen my, kdo o Něm nedokáže nemluvit; i velcí mudrci a světci o Něm stále mluví. My gópí z Vrindávanu se už nechceme s tím tmavým chlapcem přátelit, ale nevíme, jak se nám podaří přestat na Něho vzpomínat a nemluvit o Jeho činnostech.”

Крішна — абсолютний, і тому Його так зване «жорстоке поводження» так само прекрасне, як і поводження ласкаве. Святі й великі віддані, як-от ґопі, не здатні покинути Крішни за жодних умов. Тому Господь Чайтан’я молився: «Крішна, Ти вільний і незалежний у всьому. Обійми мене чи розтопчи — як Тобі до вподоби. Хоч і розбий Мені серце, ніколи у ціле життя не з’явившись переді Мною, Ти однаково єдиний об’єкт Моєї любови».

Jelikož je Krišna absolutní, Jeho takzvaně bezcitné činnosti působí stejně příjemně jako laskavé. Proto se světci a velcí oddaní, jako jsou gópí, nemohou vzdát Krišny za žádných okolností. Pán Čaitanja se modlil: “Krišno, jsi úplně svobodný a nezávislý. Můžeš Mě buď obejmout, nebo rozdrtit svýma nohama—jak se Ti zlíbí. Můžeš Mi zlomit srdce tím, že Mi celý život nedovolíš, abych Tě spatřil, ale přesto zůstaneš jediným cílem Mojí lásky.”

— Як на мене, — казала далі Радгарані, — слухати про Крішну не слід, адже щойно до вуха людині потрапить крапля нектару Його трансцендентних діянь, вона одразу підноситься над двоїстістю прихильности й відчужености. Звільнившись повністю від скверни матеріальної прив’язаности, людина втрачає прив’язаність до матеріального світу, родини, дому, дружини, дітей і всього матеріального, а те все любе кожному. Позбавлена всіх матеріальних надбань, людина робить нещасну себе й своїх родичів. У людській подобі чи в інших формах життя, навіть пташкою, вона блукає, шукаючи за Крішною, і з доброї волі стає жебраком. Насправді зрозуміти Крішну — Його ім’я, якості, форму, розваги, Його атрибути й оточення надзвичайно складно.

“Podle Mého názoru,” pokračovala Šrímatí Rádhárání, “by nikdo neměl o Krišnovi naslouchat, protože jakmile do ucha kápne kapka nektaru Jeho transcendentálních činností, člověk se okamžitě povznese nad protiklady zalíbení a odporu. Úplně se zbaví znečištění hmotnou připoutaností a vzdá se všech pout k hmotnému světu, i k rodině, domovu, manželce, dětem a všemu ostatnímu, co má každý člověk hmotným způsobem rád. Přijde o všechno hmotné, co kdy získal, a tak zarmoutí své příbuzné i sám sebe. Potom se vydá hledat Krišnu, buď jako lidská bytost, nebo v jiných formách života, dokonce i jako pták, a dobrovolně ze sebe udělá poustevníka. Je velice těžké skutečně pochopit Krišnu—Jeho jméno, vlastnosti, podobu, zábavy a všechno, co k Němu patří.”

— Більше ні слова про Крішну. Поговоримо за що інше, — казала далі Шріматі Радгарані до чорного посланця Крішни. — Ми і так приречені, наче та плямиста лань, що зачарована солодкими співами мисливця. Так і ми, зачаровані Його любою мовою, не взмозі відвести очей від сяйва нігтів на пальцях Його ніг. Ми згоряємо в полум’ї хіті, жадаючи спілкуватися з Ним. Тому прохаю, більше ні слова про Крішну.

Šrímatí Rádhárání dále sdělila Krišnovu černému poslíčkovi: “Prosím, už nic o Krišnovi neříkej. Bavme se raději o něčem jiném. Náš osud je stejně zpečetěn, jako osud laní s černými skvrnami v lese, které lovec přivábil sladkými tóny. Nás podobně okouzlila Krišnova sladká slova, a když znovu a znovu myslíme na záři vycházející z Jeho nehtů na prstech u nohou, víc a víc dychtíme po Jeho společnosti. Proto tě žádám, abys už o Krišnovi nemluvil.”

Ці слова Радгарані до джмеля-посланця, як Вона звинувачує Крішну і водночас не здатна перемогти Себе і покинути говорити про Нього, — то все ознаки найвищого трансцендентного екстазу, маха-бгави. Екстаз маха-бгави доступний тільки Радгарані та Її супутницям. Великі ачар’ї, як-от Шріла Рупа Ґосвамі і Вішванатга Чакраварті Тгакура, дослідили ці розмови Шріматі Радгарані в екстазі маха-бгава й змалювали різноманітні почуття, як удґгурна, спантеличеність, і джалпа-пратіджалпа, імпульсивна мова. В Радгарані уособлені ознаки удджвали, тобто найкоштовнішого діаманту любови до Бога.

Tento rozhovor Rádhárání se čmelákem, Její obviňování Krišny spojené s přiznáním, že o Něm nedokáže přestat mluvit, jsou známky nejvyšší transcendentální extáze, zvané mahā-bhāva. Tyto extatické projevy se mohou vyskytnout pouze u Rádhárání a Jejích společnic. Velcí áčárjové, jako je Šríla Rúpa Gósvámí a Višvanáth Čakravartí Thákur, analyzovali tuto mluvu Šrímatí Rádhárání ve stavu mahā-bhāvy a popsali Její různé nálady, jako zmatenost (udghūrṇā) a mluvení různými způsoby (jalpa-pratijalpa). To jsou příznaky ujjvala-rasy, nejzářivějšího drahokamu lásky k Bohu.

Радгарані все промовляла до джмеля, а той кружляв навколо, аж раптом зник з-перед Її очей. Розлучена з Крішною, Радгарані була наче в глибокій жалобі, і розмовляти з джмелем було для Неї екстазом. Та щойно джміль зник, від думки про те, що джміль-посланець повернувся до Крішни переповісти Йому все, що Вона наговорила проти Нього, Радгарані трохи не рішилася розуму. «Крішні буде прикро чути таке», — подумала Вона. То був екстаз іншого типу.

Zatímco Rádhárání promlouvala ke čmelákovi, poletoval sem a tam, a najednou Jí zmizel z dohledu. Nesmírně se rmoutila kvůli odloučení od Krišny, a když mohla mluvit se čmelákem, pociťovala extázi. Jakmile se však ztratil, téměř zešílela představou, že se možná tento poslíček vrátil ke Krišnovi zpravit Ho o tom, jak mluví proti Němu. “Krišnu bude určitě velice mrzet, když to uslyší,” myslela si. Takto Ji zaplavil jiný druh extáze.

Тим часом джміль, що кружляв довкола, знов з’явився перед Нею. Вона подумала: «Крішна й досі до Мене ласкавий. Посланець переповів Йому Мої немилі слова, але Він, неймовірно милостивий, відіслав джмеля привести Мене до Нього». Тепер уже Шріматі Радгарані якнайпильніше дбала, щоб не сказати чогось проти Крішни.

— Любий друже, вітаю тебе, — сказала Вона. — Крішна такий ласкавий, що прислав тебе знов. На щастя, Крішна, ласкавий та ніжний до Мене, прислав тебе попри те, що Я гудила Його, а ти передав Йому це. Любий друже, проси в мене чого хочеш. Я дам тобі все — ти ж такий ласкавий до Мене. Ти прилетів забрати Мене до Крішни, бо Крішна Сам приїхати сюди не може. В Матгурі Його оточують нові подружки. Але ж ти такий крихітний. Як ти завезеш Мене? Як допоможеш Мені побачити Крішну — Він же спочиває з богинею процвітання і стискає її в обіймах? Годі ж, облишмо все це: ніби Я поїду чи Він прислав тебе... Краще скажи, як Крішні ведеться в Матгурі? Чи згадує Він свого названого батька Нанду Махараджу та люблячу матір Яшоду, Своїх пастушків та бідолашних подружок, ґопі? Я певна, Він подеколи співає про нас. Ми догоджали Йому, наче служниці, без жодної заплати. Чи є якась надія, що Крішна повернеться, обійме нас Своїми руками? Все Його тіло завжди пахне аґуру. То передай, прошу, Крішні ці запитання.

Mezitím se poletující čmelák objevil znovu před Ní. Myslela si: “Krišna je ke Mně pořád ještě laskavý. Přestože Mu poslíček přinesl takové pobuřující vzkazy, je tak laskavý, že znovu poslal čmeláka, aby Mě k Němu zavedl.” Tentokrát si Šrímatí Rádhárání dávala dobrý pozor, aby neřekla nic proti Krišnovi. “Vítám tě, Můj milý příteli. Krišna je tak laskavý, že tě poslal zpátky. Je ke Mně tak laskavý a milostivý, že tě naštěstí poslal zpátky, bez ohledu na Moje nelichotivé vzkazy, které jsi Mu přinesl. Sláva tobě, Můj milý příteli! Nyní Mě můžeš požádat o cokoliv chceš. Dám ti cokoliv, když jsi ke Mně tak laskavý. Přišel jsi, abys Mě zavedl ke Krišnovi, protože On sem nemůže přijít, obklopují Ho nové přítelkyně z Mathury. Ty jsi ale nepatrné stvoření — jak Mě tam můžeš vzít? Jak Mi můžeš pomoci setkat se s Krišnou, když tam odpočívá s bohyní štěstí a tiskne ji ke své hrudi? Nevadí, zapomeňme na Mou cestu tam nebo na tvoje poslání. Pověz Mi prosím, jak se Krišnovi daří v Mathuře. Řekni Mi, zda si ještě pamatuje na svého pěstouna Nandu Mahárádže, na svou milující matku Jašódu, na své přátele, se kterými pásl krávy, a na své nebohé přítelkyně gópí. Jsem si jistá, že o nás určitě někdy zpívá. Sloužily jsme Mu jako služky bez nároku na odměnu. Je nějaká možnost, že by se Krišna zase vrátil a položil svou ruku s vůní aguru na naše hlavy? Zeptej se prosím Krišny na všechny tyto věci.”

Уддгава стояв поблизу і чув Радгараніні слова, а вона майже знетямилася, думаючи про Крішну. Його надзвичайно вразило, що для ґопі звикле постійно думати про Крішну в найвищій формі екстазу любови, маха-бгаві. Він привіз послання, що його написав Крішна, і тепер хотів прочитати його ґопі, щоб утішити їх. Він сказав:

— Любі ґопі, ви досягли вершини людського життя. Ви всі чудові віддані Верховного Бога-Особи, ви гідні того, щоб всі верстви людей поклонялися вам. Що розум ваш так надзвичайно заглибився в думки про Ва̄судеву, Крішну, вам поклоняються в усіх трьох світах. Задля Нього виконують усю побожну діяльність і ритуалістичні відправи — роздають милостиню, непохитно дотримують обітниць, накладають на себе суворі покути, розпалюють жертовне вогнище. То заради Нього повторюють різноманітні мантри, читають Веди, опановують чуття й зосереджують розум у медитації — і це лише деякі з численних засобів, що дають усвідомити себе й досягти досконалости життя. Але справжня мета одна — усвідомити Крішну й присвятити всього себе трансцендентному відданому служінню Верховному Богові-Особі.

До того ж це є найголовніше напучення «Бгаґавад-ґіти». Там змальовано багато шляхів самоусвідомлення, але зрештою Крішна радить облишити все й просто віддатися на Його ласку — бо всі інші засоби призначені навчити людину, як насамкінець впокоритися лотосовим стопам Крішни. І «Бгаґавад-ґіта» каже, що та впокора вивершує тривалий шлях самопізнання, що ним людина щиро йшла крізь численні народження, докладаючи всю свою мудрість та виконуючи суворі аскези.

Uddhava stál poblíž a slyšel Rádhárání takto mluvit, jako kdyby se kvůli Krišnovi skoro pomátla. Nesmírně ho překvapilo, jak byly gópí zvyklé neustále na Krišnu myslet v nejvyšší extázi lásky zvané mahā-bhāva. Nesl s sebou od Krišny písemný vzkaz a nyní ho chtěl gópím přečíst, aby je uklidnil. Řekl: “Moje milé gópí, úspěšně jste naplnily poslání lidského života. Všechny jste obdivuhodnými oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství; všichni lidé by vás proto měli uctívat. Měli by vás uctívat ve všech třech světech, protože vaše mysli jsou jedinečně pohroužené do myšlenek na Vásudévu, Krišnu, který je cílem všech zbožných činností a obřadních úkonů, jako rozdávání milodarů, přísného dodržování odříkavých slibů, podstupování strohé askeze a zapalování obětního ohně. To On je cílem recitování manter, čtení Véd, ovládání smyslů a soustředění mysli v meditaci. To jsou některé z mnoha způsobů seberealizace a dosažení životní dokonalosti. Ve skutečnosti jsou však určené pouze k poznání Krišny a zapojení se do transcendentální láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství.” Tak zní také závěrečný pokyn Bhagavad-gīty — i když jsou v ní popsány různé metody seberealizace, na konci Krišna doporučuje, aby člověk všeho zanechal a jenom se odevzdal Jemu. Všechny ostatní metody jen učí, jak se nakonec odevzdat lotosovým nohám Krišny. Bhagavad-gītā také říká, že tento proces odevzdání se dokončí upřímný člověk poté, co na základě moudrosti a askeze po mnoho životů různými metodami usiloval o seberealizaci.

Уддгава був надзвичайно втішений бачити трансцендентне становище ґопі, життя яких було досконалою аскезою.

— Любі ґопі, — казав він далі, — навіть великим мудрецям і святим важко досягти того умонастрою, який розвинули ви у своїх стосунках з Крішною. Ви сягнули найвищої досконалости життя. Ви зосередили розум на Крішні так, ніби більше для вас нічого не існує, заради Верховної Особи ви покинули свою родину, дім, рідних, чоловіків, дітей — це велике благословення. А що тепер розумом ви повністю заглибились у Крішну, Верховну Душу, в вас сама собою розвинулася світова любов. Тож я вважаю себе за щасливця, бо вашою милістю бачу вас в такому стані.

V životech gópí byla plně projevená dokonalost takové askeze, a Uddhava byl tedy naprosto spokojený, když viděl jejich transcendentální postavení. Pokračoval: “Moje milé gópí, způsob, jakým myslíte na Krišnu, je téměř nedosažitelný i pro velké mudrce a světce. Dospěly jste na nejdokonalejší úroveň života. Dostalo se vám velkého požehnání, že jste upřely mysl na Krišnu a rozhodly se mít jenom Krišnu, a pro Nejvyšší Osobnost jste opustily rodiny, domovy, příbuzné, manžely i děti. Jelikož vaše mysl je teď plně pohroužená v Krišnovi, Nejvyšší Duši, automaticky se ve vás vyvinula univerzální láska. Považuji se za šťastného, že jsem vaší milostí měl možnost vás vidět v tomto rozpoložení.”

Ґопі, коли почули про послання від Крішни, що привіз Уддгава, більше цікавилися послухати послання, аніж хвалу своєму піднесеному становищу. Слухати про своє піднесене становище їм було не дуже цікаво, вони нетерпеливилися почути послання, що його привіз Уддгава від Крішни. Уддгава сказав:

— Любі ґопі, Крішна уповноважив мене доставити вам, великим і піднесеним відданим, Його послання. Крішна послав до вас саме мене навмисно, бо я Його найдовіреніший слуга.

Když se Uddhava zmínil, že přinesl od Krišny vzkaz, gópí více zajímalo vyslechnout si tento vzkaz, než naslouchat o svém vznešeném postavení. Příliš se jim nelíbilo být takto opěvovány. Daly najevo, že chtějí slyšet vzkaz, který Uddhava přinášel od Krišny. Uddhava řekl: “Moje milé gópí, byl jsem vyslán zvláště proto, abych vám, velkým a ušlechtilým oddaným, přinesl tento vzkaz. Krišna mě za vámi poslal, protože jsem Jeho nejdůvěrnější služebník.”

Уддгава писаного послання від Крішни ґопі не віддав, а прочитав їм його сам уголос. Лист був дуже поважний, щоб не лише ґопі, а й усі філософи-емпірики зрозуміли, як природно поєднується чиста любов до Бога з усіма Його різноманітними енерґіями. Веди повідомляють, що Верховний Господь має безліч енерґій: пара̄сйа ш́актір вівідгаіва ш́рӯйате. Крім того Крішна, коли писав ґопі листа, був розчулений і сильно хвилювався — вони ж були близькі подружки Крішні, і тому писати розбірливо Він не міг. Уддгава, учень Бріхаспаті, мав гострий розум, тому подумав, що замість вручити лист краще буде самому прочитати його і пояснити.

Uddhava psaný vzkaz od Krišny gópím nepředal, ale sám jim ho přečetl. Vzkaz byl napsaný velice rozvážně, aby nejen gópí, ale i empiričtí filosofové mohli pochopit, jak je láska k Bohu vnitřně spjatá se všemi energiemi Nejvyššího Pána. Z védských zdrojů je známé, že Nejvyšší Pán má mnoho různých energií: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Navíc byly gópí tak důvěrnými přítelkyněmi Krišny, že Krišna byl při psaní vzkazu pro ně natolik dojatý, že nemohl psát čitelně. Uddhava oplýval jako žák Brihaspatiho bystrou inteligencí, a tak místo aby gópím dopis předal, považoval za rozumné jim ho osobně přečíst a vysvětlit.

Уддгава казав: «Ось слова Бога-Особи: «Любі ґопі, Мої любі подруги, знайте, що ніколи, ніде й за жодних обставин розлука між нами неможлива, бо Я — всепроникаючий».

Uddhava pokračoval: “Toto jsou slova Osobnosti Božství: ,Moje milé gópí, Moje drahé přítelkyně, prosím vězte, že odloučení mezi námi není možné, nikdy, nikde a za žádných okolností, protože jsem všeprostupující.`”

Всепроникаючу природу Крішни пояснено в дев’ятій та сьомій главах «Бгаґавад-ґіти». Крішна проникає в усе в Своєму безособистісному аспекті, все спочиває на Ньому, але власною особою Він присутній не скрізь. Сьома глава ще каже, що п’ять грубих елементів (земля, вода, вогонь, повітря та небо) й три тонких (розум, інтелект і его) — то Його нижчі енерґії. Але існує ще інша, верховна енерґія, і то є жива істота. Живі істоти є безпосередньо невід’ємні частки Крішни. Тому Крішна — джерело і матеріальної, і духовної енерґії. Крішна завжди пов’язаний з усім як причина з наслідком. Не тільки ґопі, а й усі живі істоти завжди, за всіх обставин нероздільно зв’язані з Крішною. Однак ґопі ґрунтовно, досконало усвідомлюють ці свої стосунки з Крішною, а тимчасом живі істоти, які під чаром майі, про Крішну забувають і вважають себе за окремі, не пов’язані з Ним сутності.

Tato všudypřítomnost Pána Krišny je vysvětlena v Bhagavad-gītě, jak v sedmé, tak v deváté kapitole. V deváté kapitole je popsáno, že Krišna je všudypřítomný ve svém neosobním aspektu; všechno spočívá v Něm, ale On osobně všude přítomný není. A v sedmé kapitole je uvedeno, že pět hrubohmotných prvků (země, voda, oheň, vzduch a nebe) a tři jemnohmotné prvky (mysl, inteligence a ego) jsou Jeho nižší energie. Existuje však ještě jiná, vyšší energie, která se nazývá živá bytost. Živé bytosti jsou také přímo nedílnou částí Krišny. Krišna je tedy materiální i operativní příčinou všeho. Vždy prostupuje vším jako příčina a následek. Nejen gópí, ale všechny živé bytosti jsou za všech okolností neoddělitelně spojené s Krišnou. Gópí si však tento vztah s Krišnou dokonale uvědomují, zatímco živé bytosti podléhající vlivu māyi, iluzorní energie, na Krišnu zapomínají a myslí si o sobě, že mají samostatnou totožnost, která s Ním nemá žádné spojení.

Тому любов до Крішни, свідомість Крішни, є досконалість справжнього знання, яке дозволяє зрозуміти справжній лад усьому. Розум наш ніколи не буває порожнім. Його завжди заповнюють якісь думки, а проте об’єкти думок за межі восьми елементів Крішниної енерґії не виходять. Той, хто здатний по-філософському дивитись на природу всього, є людина насправді мудра, і він віддається Крішні. Ґопі — уособлення такого довершеного знання. Вони не є просто умоглядні мислителі. Розум їхній завжди заглиблений у Крішну. Їхній розум не що інше, як енерґія Крішни. Насправді жодна людина, що думає, відчуває й діє, відокремленою від Крішни бути не може. Стан, у якому вона може зрозуміти свої вічні стосунки з Богом, і є свідомість Крішни. А хворобливий стан, коли своїх стосунків з Крішною не розуміють, називають станом занечищення, майею. Ґопі перебувають на рівні чистого трансцендентного знання, і тому розум їхній завжди виповнює свідомість Крішни. Наприклад, повітря невіддільне від вогню, і так само невіддільна жива істота від Крішни. Тож стан живої істоти, коли вона забуває Крішну, неприродний. Ґопі перебувають на абсолютному рівні довершености знання, тому що завжди думають про Крішну. Дехто з так званих філософів-емпіриків вважає, що шлях бгакті призначений для менш розумних, а проте якщо так званий вчений не приходить на рівень бгакті, знання його певно нечисте і недосконале. Справжній рівень, на якому вічні стосунки з Крішною сягають досконалости — то любов у розлуці. Але і вона ілюзорна, бо розлука неможлива. Ґопі не були в ілюзії, тому навіть на філософський погляд розлуки для них не існувало.

Láska ke Krišnovi neboli vědomí Krišny je proto dokonalostí skutečného poznání, se kterým chápeme věci takové, jaké jsou. Naše mysl nemůže být nikdy prázdná. Mysl se neustále zaobírá nějakými myšlenkami a námět těchto myšlenek nemůže přesahovat osm prvků Krišnovy energie. Ten, kdo zná tento filosofický aspekt všech myšlenek, je skutečně moudrý člověk a odevzdá se Krišnovi. Gópí jsou ztělesněním této dokonalé úrovně poznání. Nejsou to pouhé mentální spekulantky. Jejich mysli jsou stále u Krišny. Mysl není nic jiného než Krišnova energie. Jakákoliv osoba, která myslí, cítí a má svá přání, ve skutečnosti nemůže být od Krišny oddělená. Avšak úroveň, na které chápe svůj věčný vztah s Krišnou, se nazývá vědomí Krišny. Chorobný stav, ve kterém svůj věčný vztah s Krišnou nechápe, je znečištěnou úrovní neboli māyou. Jelikož gópí jsou na úrovni čistého transcendentálního poznání, jejich mysli jsou vždy naplněné vědomím Krišny. Krišnu a živé bytosti nelze oddělit, stejně jako nelze oddělit například oheň a vzduch. Jakmile živé bytosti zapomenou na Krišnu, nejsou ve svém normálním stavu. Co se týče gópí, ty jsou na absolutní úrovni dokonalého poznání, protože neustále myslí na Krišnu. Takzvaní empiričtí filosofové si někdy myslí, že cesta bhakti je určená pro méně inteligentní lidi, ale dokud tito takzvaní znalci nedospějí k bhakti, jejich poznání bude nutně nečisté a nedokonalé. Odloučením je ve skutečnosti stav zapomnění na náš věčný vztah s Krišnou. I to je však iluzorní, protože k žádnému odloučení nemůže dojít. Gópí nežily v takovém iluzorním stavu, takže ani z filosofického hlediska pro ně odloučení neexistovalo.

Космічне проявлення також невід’ємне від Крішни. «Немає нічого окремішнього від Мене. На Мені спочиває все космічне проявлення, і воно невіддільне від Мене. Я існував до творення». Це потверджує ведична література: до творення існував лише Нараяна. Не було ні Брахми, ні Шіви: еко на̄ра̄йан̣а а̄сı̄н на брахма̄ на ı̄ш́а̄нах̣. Космічним проявленням керують три ґуни матеріальної природи. Сказано, що творить усесвіт Брахма, втілення ґуни страсти, але Брахма є творець вторинний; первинний Творець — то Нараяна. І Шанкарачар’я стверджує це: на̄ра̄йан̣ах̣ паро ’вйакта̄т. Нараяна є трансцендентний, Він поза космічним творінням.

Uddhava pokračoval ve čtení Krišnova vzkazu: “Nic není ode Mne oddělené; celý vesmírný projev spočívá na Mně a není ode Mne odloučený. Já jsem existoval před stvořením.” To je potvrzeno ve védských textech: eko nārāyaṇa āsīn na brahmā na īśānaḥ. “Před stvořením existoval pouze Nárájan. Nebyl tu ani Brahmá, ani Šiva.” Celým vesmírným projevem hýbou tři kvality hmotné přírody. Je řečeno, že Brahmá, inkarnace kvality vášně, stvořil tento vesmír, ale Brahmá je druhotný stvořitel; původním stvořitelem je Nárájan. To potvrdil i Šankaráčárja: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt. “Nárájan je transcendentální, je nad tímto vesmírným projevem.” Nic v tomto vesmírném projevu tedy není od Krišny odloučené, i když Krišnovu původní podobu není možné ve všem vidět.

Поширюючи Себе у різноманітні втілення, Крішна творить, підтримує й знищує все космічне проявлення. Все є Крішна і все залежить від Крішни, але, бувши занурені в матеріальну енерґію, що зветься майа, ілюзія, ми не можемо сприйняти Його. Однак той, хто перебуває в духовній енерґії, відчуває Крішну щомиті, за всіх умов. І ґопі виявляють досконале розуміння цього. Хоча космічне проявлення цілковито залежить від Крішни, Крішна завжди є поза ним; так само, незважаючи на те, що основою матеріального тіла істоти теж є духовне буття, сама жива істота є поза матеріальним, зумовленим життям. «Бгаґавад-ґіта» визнає космічне проявлення за матір живих істот, а Крішну — за батька. Так само як батько запліднює матір, вносячи до лона живу істоту, так і Крішна «впорскує» живі істоти у лоно матеріальної природи. Відповідно до того, яку діяльність виконує, жадаючи плодів, жива істота, вона входить до існування в певному виді тіла. Але за всіх обставин жива істота перебуває поза матеріальним зумовленим життям.

Krišna tvoří, udržuje a ničí celý vesmírný projev tak, že se expanduje v různých inkarnacích. Všechno je Krišna a všechno závisí na Krišnovi, ale nelze Ho vnímat v hmotné energii, která se proto nazývá māyā neboli iluze. V duchovní energii však můžeme vnímat Krišnu na každém kroku, za každých okolností. Takové dokonalé pochopení představují gópí. Tak jako Krišna stojí vždy stranou vesmírného projevu, který na Něm přesto zcela závisí, tak je i živá bytost naprosto nezúčastněná na svém hmotném, podmíněném životě, přestože se hmotné tělo vyvinulo na základě této duchovní existence. V Bhagavad-gītě je celý vesmírný projev prohlášen za matku živých bytostí a Krišna za otce. Tak jako otec oplodní matku vstříknutím živé bytosti do jejího lůna, Krišna přivádí všechny živé bytosti do lůna hmotné přírody. Vycházejí z něho pak v různých tělech podle svých různých plodonosných činností. Živá bytost se však za žádných okolností tohoto hmotného, podmíněného života neúčastní.

Просто дослідивши своє тіло, можна збагнути, що жива істота насправді перебуває поза діяльністю свого тіла. Все в тілі відбувається через взаємодію трьох ґун матеріальної природи. Щохвилі постерігаємо: в наших тілах відбувається багато змін, але духовної душі ті зміни не заторкують. Ніхто не на силі ні творити, ані знищувати, ані будь-як втрутитися в дію матеріальної природи. Отже, жива істота потрапляє до пастки матеріального тіла, де перебуває зумовлена у трьох станах: пильнуванні, сні й непритомності. Розум є активний у всіх трьох станах життя. Коли жива істота спить і бачить сни, вона сприймає те, що бачить, за реальне, однак, прокинувшись, розуміє, що то все було нереальне. Звідси випливає, що певні речі за одних умов вона бере за реальні, а за інших — за нереальні. Це вивчають емпіричні філософи, санкг’я-йоґи. Щоб дійти правильного висновку, санкг’я-йоґи накладають на себе суворі аскези й покути. Їхній шлях — опановувати чуття і жити зречениками.

Když se jen podíváme na svá vlastní těla, můžeme pochopit, jak je živá bytost odlišná od tělesného uvěznění. Všechny tělesné činnosti probíhají díky vzájemnému působení tří kvalit hmotné přírody. Každým okamžikem můžeme v našem těle pozorovat mnoho změn, ale duše zůstává nad těmito změnami. Duše nemůže ani tvořit, ani ničit nebo zasahovat do činností hmotné přírody. Živá bytost je tedy polapená hmotným tělem a je podmíněná ve třech stádiích — v bdělém stavu, ve spánku a v bezvědomí. Mysl je ve všech třech životních stádiích činná; živá bytost během spánku či snění vidí něco jako skutečné, a když se probudí, vidí stejnou věc jako neskutečnou. Závěr tedy je, že to, co je za jistých okolností považováno za skutečné, se za jiných okolností prohlašuje za neskutečné. Těmito otázkami se zabývají empiričtí filosofové či sánkhja-jógí. Podrobují se přísné askezi, ovládání smyslů a odříkání, aby došli ke správným závěrům.

Усі різноманітні шляхи, призначені, щоб віднайти кінцеву мету життя, уподібнюють до річок. Крішна — то океан. Як річки плинуть до океану, так усі пошуки знання ведуть до Крішни. Якщо, по численних життях, сповнених великих зусиль, людина накінець таки приходить до Крішни, вона сягає досконалости. Крішна каже в «Бгаґавад-ґіті»: «Усі йдуть до Мене, а проте тим, хто обирає шляхи, на яких немає бгакті, йти надзвичайно важко». Клеш́о ’дгікатарас теша̄м: не розвинувши бгакті, Крішни зрозуміти не можна.

Všechny tyto metody určování konečného cíle života se přirovnávají k řekám a Krišna je oceán. Všechny pokusy o poznání směřují ke Krišnovi, tak jako řeky plynou k moři. Po mnoha životech úsilí dospěje člověk na dokonalou úroveň, když dojde ke Krišnovi. Krišna říká v Bhagavad-gītě: kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām — “Všichni se snaží Mne poznat, ale ti, kdo se vydali na cestu bez bhakti, zjistí, že jejich úsilí provází mnoho potíží.” Nikdo nemůže pochopit Krišnu, dokud nedospěje k bhakti.

У Ґіті названо три шляхи: карма-йоґа, ґ’яна-йоґа й бгакті-йоґа. Тим, хто глибоко загруз у корисливій діяльності, радять діяльність такого роду, щоб прийти до бгакті. Тим, хто згубно прив’язаний до емпіричної філософії (а вона веде єдино до зневіри), теж рекомендовано діяти так, щоб розвинути в собі бгакті. Карма-йоґа відрізняється від звичайної карми, а ґ’яна-йоґа від звичайної ґ’яни. Насамкінець Господь каже в «Бгаґавад-ґіті»: бгактйа̄ ма̄м абгіджа̄на̄ті — зрозуміти Крішну можна тільки виконуючи віддане служіння. Ґопі не дбали ні про що, крім Крішни, і тому досягли найвищої досконалости у відданім служінні. Касмін ну бгаґаво віджнате сарвам ідам віджнатам бгаватіті, стверджують Веди. Це означає, що той, хто пізнав Крішну, набув усього знання.

V Bhagavad-gītě jsou popsány tři cesty: karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga. Lidem, kteří příliš lpí na plodonosných činnostech, se doporučuje provádět takové činy, které je přivedou k bhakti. Lidem, kteří se nemohou obejít bez empirické filosofie, se rovněž doporučuje jednat tak, aby poznali bhakti. Karma-yoga se tedy liší od obyčejné karmy a jñāna-yoga se liší od obyčejné jñāny. Závěrem Pán v Bhagavad-gītě prohlašuje: bhaktyā mām abhijānāti — jedině vykonáváním oddané služby je možné poznat Krišnu. Gópí dosáhly dokonalého stádia oddané služby, protože se nezajímaly o nic jiného než o Krišnu. To je potvrzeno ve Védách: kasmin bhagavo vijñāte sarvam idaṁ vijñātaṁ bhavati. Pouhým poznáním Krišny člověk automaticky získá všechno ostatní poznání.

Крішна далі писав: «Ви вже не потребуєте трансцендентного знання про Абсолют, бо любите Мене від самого початку життя». Знати Абсолютну Істину потрібно насамперед тому, хто жадає звільнитися від матеріального існування. Але той, хто розвинув любов до Крішни, вже перебуває на рівні звільнення. «Бгаґавад-ґіта» каже, що кожний, хто вдався до бездомісного відданого служіння, перебуває на трансцендентному рівні звільнення. Ґопі не відчували страждань матеріального існування — вони страждали від розлуки з Крішною. Тому Крішна мовить: «Любі ґопі, Я влаштував ту розлуку навмисне, щоб ви постійно думали про Мене. Так ваша надзвичайна любов до Мене буде дедалі глибшати».

Uddhava pokračoval ve čtení vzkazu od Krišny: “Pro vás již není nutné transcendentální poznání Absolutní Pravdy. Vy jste navyklé Mne milovat od samého počátku svého života.” Poznání Absolutní Pravdy zvláště potřebují ti, kdo se chtějí vysvobodit z hmotné existence. Ale ten, kdo dosáhl lásky ke Krišnovi, již je na úrovni osvobození. V Bhagavad-gītě také stojí, že ten, kdo vykonává čistou oddanou službu, se nachází na transcendentální úrovni osvobození. Gópí ve skutečnosti necítily bolesti hmotné existence, ale cítily odloučení od Krišny. Proto Krišna řekl: “Moje milé gópí, úmyslně jsem se od vás odloučil, abyste o Mně mohly neustále meditovat, a abych tak ještě prohloubil vaši neobyčejnou lásku ke Mně.”

Медитація ґопі є досконала. Здебільшого йоґи віддають перевагу медитації перед відданим служінням Господеві. Але вони не знають, що досконалість йоґи в тому, щоб досягти відданости. І «Бгаґавад-ґіта» стверджує те саме: найвища йоґа — це постійна, як у ґопі, медитація на Крішну. Крішна добре знав жіночу психологію. Коли коханий далеко, жінка думає про нього більше, аніж коли він поруч. На прикладі ґопі Крішна хотів навчити, що той, хто постійно перебуває в трансі, як ґопі, запевно досягне лотосових стіп Крішни.

Gópí jsou na dokonalé úrovni meditace. Jógím se většinou meditování líbí víc než vykonávání oddané služby Pánu, ale oni nevědí, že dokonalostí jógy je dospět k oddanosti. Bhagavad-gītā potvrzuje, že neustálá meditace o Krišnovi, jaké se věnovaly gópí, je nejvyšší formou jógy. Krišna znal velice dobře psychologii žen. Žena myslí na svého milence víc, když je pryč, než když je s ní. Na příkladu gópí chtěl Krišna ukázat, že ten, kdo je v neustálém tranzu jako ony, určitě dospěje k Jeho lotosovým nohám.

Господь Чайтан’я вчив людський загал метода віпраламбга-сева, служити Верховному Богові-Особі у відчутті розлуки. Шестеро Ґосвамі теж вчили поклонятися Крішні з почуттями ґопі у розлуці. Це докладно пояснив у молитвах до Ґосвамі Шрінівасачар’я. Шрінівасачар’я каже, що Ґосвамі, перебуваючи в настрої ґопі, були завжди занурені в океан трансцендентних почуттів. Живучи у Вріндавані, вони безнастанно шукали за Крішною, весь час гукали: «Де Крішна? Де ґопі? Де Ти, Шріматі Радгарані?» Вони не казали: «Ми побачили Радгу й Крішну, і місію нашу завершено». Місія їхня завжди лишалася незавершеною. Вони ніколи не зустрічали Радги й Крішни.

Pán Čaitanja učil všechny lidi metodu zvanou vipralambha-sevā, která spočívá v poskytování služby Nejvyšší Osobnosti Božství s pocity odloučení. Také šest Gósvámích učilo uctívat Krišnu s pocity, které měly gópí ve stavu odloučení. To velice jasně vysvětlují modlitby, které o Gósvámích napsal Šrínivásáčárja. Říká v nich, že Gósvámí byli vždy pohroužení v oceánu transcendentálních pocitů v náladě gópí. Když žili ve Vrindávanu, pátrali všude po Krišnovi a naříkali: “Kde jsi, Krišno? Kde jste, ó gópí? Kde jsi, Šrímatí Rádhárání?” Nikdy neříkali: “Právě jsme viděli Rádhu a Krišnu. Naše poslání je splněné.” Jejich poslání zůstalo vždy nesplněné — nikdy se s Rádhou a Krišnou nesetkali.

Під час танцю раса ґопі, котрі не могли приєднатися до Крішни в Його раса-лілі, покинули тіла, просто думаючи про Нього. Отже, цілковите занурення у свідомість Крішни через почуття розлуки з Крішною приведе до лотосових стіп Крішни найшвидше. Сам Крішна сверджує, що ґопі на собі випробували силу почуттів у розлуці. Вони, на ділі випробувавши цей надприродний метод поклонятися Крішні, мали велику полегшу від думки, що Крішна не десь далеко, а повсякчас з ними.

Krišna připomněl gópím, že ty gópí, které se k Němu nemohly připojit v době tance rāsa, opustily tělo jen tím, jak na Něho myslely. Pohroužit se do vědomí Krišny s pocity odloučení je tedy nejrychlejší metodou, jak dosáhnout Krišnových lotosových nohou. Krišnovo osobní prohlášení přesvědčilo gópí o síle pocitů odloučení. Gópí skutečně prožívaly nadpřirozený způsob uctívání Krišny a velice jim pomohlo, když pochopily, že Krišna od nich nebyl daleko, ale byl vždy s nimi.

Отже, ґопі були щасливі вітати в себе Уддгаву. Вони сказали:

— Ми чули, що царя Камсу, який не давав Ядавам спокійно жити, убито. Це для нас добра звістка. Сподіваємось, Ядави почуваються щасливі у Крішниному товаристві, адже Він задовольняє всі бажання Своїх відданих. Любий Уддгаво, просимо, скажи, чи Крішна, перебуваючи в Матгурі серед високоосвічених світських дівчат, думає за нас хоч деколи? Ми розуміємо, жінки й дівчата Матгури — то не ми, прості селянки. Вони всі освічені і вродливі. Крішні, мабуть, дуже до душі їхні несміливі усмішки та боязкі погляди, всі ті жіночі чари. Кому вже, як не нам, знати, як подобається Крішні дивитися на вродливих жінок! Здається, жінки Мадгури Його причарували. Любий Уддгаво, скажи, чи згадує нас колись Крішна, що нині завше в колі інших жінок?

Gópí tedy radostně přijaly Uddhavu a promluvily následovně: “Slyšely jsme, že král Kansa, který byl pro jaduovskou dynastii neustálým zdrojem těžkostí, byl nyní zabit. To je pro nás dobrá zpráva. Doufáme, že jsou teď členové jaduovské dynastie šťastní ve společnosti Krišny, jenž dokáže plnit všechny touhy svých oddaných. Milý Uddhavo, řekni nám, zdali na nás Krišna někdy myslí, když Ho obklopují osvícené dívky z vysoké společnosti v Mathuře. Víme, že mathurské ženy a dívky nejsou žádné vesničanky. Jsou osvícené a krásné. Krišnu jistě velice těší jejich stydlivé usměvavé pohledy a jiné ženské rysy. Dobře víme, že se Krišnovi vždy líbí chování krásných žen. Nejspíš Ho mathurské ženy lapily do svých sítí. Náš milý Uddhavo, řekni nám laskavě, vzpomene si Krišna někdy na nás, když je uprostřed jiných žen?”

Інша ґопі спитала:

— Чи пам’ятає Він квіти кумуда і місячне сяйво тої ночі, коли Вріндавана стала несказанно красива? Крішна танцював з нами, і повітря було напоєне дзенькотом ножних дзвіночків. Ми мило перемовлялися з Ним. Чи пам’ятає Він ту ніч? Ми пам’ятаємо — і гинемо од розлуки з Ним. Від розлуки з Крішною ніби вогонь палає у тілі. Чи збирається Він назад у Вріндавану, щоб загасити цей вогонь — з’являється ж у небі хмара, щоб зливою загасити лісову пожежу?

Jiná gópí se zeptala: “Pamatuje se na tu noc, kterou jsme strávili mezi květy kumuda při měsíčním světle, kdy byl Vrindávan neobyčejně krásný? Krišna s námi tančil a vzduchem se neslo cinkání nákotníčků. Vzpomíná si na tu noc? My na ni vzpomínáme a cítíme odloučení. Odloučení od Krišny nás rozrušuje, jako kdybychom měly v těle oheň. Chystá se Krišna vrátit do Vrindávanu, aby ten oheň uhasil, tak jako se na nebi objevuje mrak, aby deštěm uhasil lesní požár?”

— Крішна вбив Свого ворога й славетно здобув царство Камси. Мабуть що Він вже одружився з царевою дочкою й щасливо живе серед рідних і друзів. Тож навіщо Йому приїздити в це село Вріндавану? — сказала інша ґопі.

Další gópí řekla: “Krišna zabil svého nepřítele a vítězně získal Kansovo království. Možná, že se již oženil s dcerou nějakého krále a spokojeně žije mezi svými příbuznými a přáteli. Proč by potom chodil do naší vesnice Vrindávanu?”

— Крішна, — мовила інша ґопі, — Верховний Бог-Особа, чоловік богині процвітання. Він самодостатній, і Його не обходять ані ми, дівчата з вріндаванського лісу, ані городянки Матгури. Він — велична Наддуша, і Йому байдуже про нас усіх — що там, що тут.

Jiná gópí řekla: “Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, manžel bohyně štěstí, a je soběstačný. Nemá co do činění ani s námi, dívkami z vrindávanského lesa, ani s městskými dívkami v Mathuře. Je vznešenou Nadduší a nepotřebuje žádnou z nás, ani tady, ani tam.”

— Дарма сподіватися, — сказала інша ґопі, — що Крішна повернеться до Вріндавани. Краще спробуймо знайти розраду в журбі. Навіть велика блудниця Пінґала казала, що найвища насолода в тому, щоб відкинути всі прагнення. Ми знаємо, чули це все, але як важко покинути сподіватися, що Крішна повернеться. Хіба можна забути, як ми розмовляли з Крішною насамоті, з тим Крішною, що на Його грудях завжди перебуває богиня процвітання, хоча Крішна її не жадає? Любий Уддгаво, Вріндавана — то край річок, лісів та корів. Тут співала Крішнина флейта, тут Крішна разом зі Своїм старшим братом Шрі Баларамою втішалися річками й лісами у нашому товаристві. Все у Вріндавані постійно нагадує нам за Крішну й Балараму. Земля Вріндавани, що є обителлю богині процвітання, зберігає відбитки Його стіп, і ці знаки не дають нам забути Крішни.

Další gópí řekla: “Je od nás nerozumné doufat, že se Krišna vrátí do Vrindávanu. Měly bychom se místo toho snažit být šťastné ve svém zklamání. I slavná prostitutka Pingalá prohlásila, že zklamání je ten největší požitek. Všechny tyto věci víme, ale je pro nás velice těžké přestat očekávat, že Krišna přijede zpátky. Kdo by mohl zapomenout na to, jak se v ústraní bavil s Krišnou, na jehož hrudi stále přebývá bohyně štěstí, i přesto, že po ní Krišna netouží? Můj milý Uddhavo, Vrindávan je země plná řek, lesů a krav. Tady se rozléhaly tóny Krišnovy flétny a tady se společně se svým starším bratrem, Šrí Balarámou, radoval z naší společnosti. Vrindávanské prostředí nám tedy neustále připomíná Krišnu a Balarámu. Na zemi ve Vrindávanu zůstaly otisky Jeho chodidel, které jsou sídlem bohyně štěstí, a kvůli těmto znakům nemůžeme na Krišnu zapomenout.”

Далі ґопі сказали, що Вріндавана досі повна багатства й щастя. У Вріндавані не бракує матеріального достатку і зручностей, але незважаючи на всі ті багатства забути Крішну й Балараму вони не на силі.

Gópí dále vyjádřily, že Vrindávan byl stále ještě plný bohatství a štěstí; co se týkalo hmotného zajištění, nic ve Vrindávanu nescházelo. Navzdory všemu bohatství však nemohly zapomenout na Krišnu a Balarámu.

— Ми постійно згадуємо, який чарівний цей красень Крішна, яка в Нього хода, як Він усміхається й жартує. Без Крішни нам життя немає, і забути Його неможливо. Коли ми молимося Йому, ми кличемо: «Любий Господи, чоловіче богині процвітання! Любий Господи Вріндавани й рятівниче відданих, що у скруті! Нині ми впали в океан страждання. Тому просимо, повернися до Вріндавани, вирятуй нас бідолашних».

“Neustále vzpomínáme na Krišnovy okouzlující rysy — na Jeho chůzi, Jeho úsměvy a Jeho škádlivá slova. Jeho jednání nás úplně očarovalo a není možné, abychom na Něho zapomněly. Stále se k Němu modlíme: ,Drahý Pane, drahý manželi bohyně štěstí, drahý Pane Vrindávanu a zachránce soužených oddaných! Topíme se teď v oceánu utrpení, a proto Tě prosíme, vrať se do Vrindávanu a vysvoboď nás z této žalostné situace.`”

Уддгава пильно спостерігав стан трансцендентного шалу, що його являли ґопі в розлуці з Крішною, і розважив, що наймудріше буде переповідати їм за Крішнині розваги знов і знов. Матеріалістична людина завжди палає у вогні матеріальних страждань. Ґопі ж через розлуку з Крішною палали у палахкому трансцендентному вогні. Те жарке полум’я, що в ньому палали ґопі, відрізняється від полум’я вогню, який палає в матеріальному світі. Ґопі постійно прагли Крішниного товариства — а матеріалістичні люди постійно жадають нових матеріальних вигод.

Uddhava pozorně sledoval neobyčejné transcendentální postavení gópí v odloučení od Krišny a považoval za vhodné znovu a znovu hovořit o všech zábavách, které gópí s Krišnou prožily. Materialisté vždy hoří v planoucím ohni hmotného utrpení. Gópí hořely v transcendentálním planoucím ohni kvůli odloučení od Krišny. Oheň, který sužoval gópí, se však liší od ohně hmotného světa. Gópí neustále toužily po Krišnově společnosti, kdežto materialisté stále touží po hmotném pohodlí.

Вішванатга Чакраварті Тгакура вказав: Крішна вирятував пастушків з лісової пожежі за якусь мить — вони тільки заплющили очі і зараз відкрили. І Уддгава теж запропонував ґопі, щоб урятуватися від вогню розлуки, просто заплющити очі й медитувати на Крішнині розваги, що Він явив відтоді, як почав спілкуватися з ними. Тож ґопі могли уявляти собі Крішнині розваги, слухаючи Уддгавину оповідь, що йде ззовні, і водночас спогадувати розваги Крішни зсередини. З Уддгавиних слів ґопі зрозуміли, що Крішна не десь далеко. Вони безупинно думали про Крішну, а Крішна в Матгурі весь час думав про них.

Višvanáth Čakravartí Thákur uvedl, že Krišna zachránil pasáčky před lesním požárem ve vteřině, kdy měli zavřené oči. Uddhava podobně doporučil gópím, že je z ohně odloučení může zachránit, když zavřou oči a budou meditovat o Krišnových činnostech od té chvíle, kdy se s Ním poprvé setkaly. Zvenčí si mohly vyvolávat v duchu obraz všech Krišnových zábav tak, že naslouchaly Uddhavovým popisům, a zevnitř mohly na tyto zábavy vzpomínat. Z Uddhavových pokynů gópí chápaly, že Krišna od nich nebyl odloučený. Stejně jako ony stále myslely na Něho, Krišna v Mathuře stále myslel na ně.

Послання, що передав Уддгава, і його напучення врятували ґопі від смерти. Ґопі усвідомлювали, яке благословення дав їм Уддгава. Фактично Уддгава діяв як духовний наставник ґопі, а вони на подяку вшановували його як Самого Крішну. Авторитетні писання радять поклонятися духовному вчителеві як Верховному Богові-Особі, бо він Його найближчий слуга. На тому, що духовний учитель — зовнішнє проявлення Крішни, сходяться всі великі авторитети. Коли ґопі усвідомили, що Крішна з ними, трансцендентний вогонь, що палив їх, миттю вщух. У серці, в собі вони згадували, як спілкувалися з Крішною, а сприймати Крішну ззовні їм допомагав Уддгава, остаточно скеровуючи їхню думку на Крішну.

Uddhavův vzkaz a pokyny zachránily gópí před hrozící smrtí a gópí mu byly vděčné za jeho laskavost. Uddhava v podstatě jednal jako duchovní učitel gópí, které ho na oplátku uctívaly tak, jak by uctívaly Krišnu. Autoritativní písma doporučují, že duchovní učitel má být uctíván na stejné úrovni jako Nejvyšší Pán, protože je Jeho velice důvěrným služebníkem, a velké autority uznávají duchovního učitele za vnější projevení Krišny. Poznání gópí, že Krišna byl s nimi, snížilo jejich transcendentální trýzeň. Uvnitř vzpomínaly na Jeho společnost ve svých srdcích a zvenčí jim Uddhava pomáhal být s Krišnou svými přesvědčivými pokyny.

Священні писання змальовують Верховного Бога-Особу як адгокшаджу. Це означає, що сприйняти Його матеріальними чуттями неможливо. Але Він, що недосяжний матеріальним чуттям, водночас присутній у кожнім серці. У всепроникаючому аспекті Брахмана Він перебуває скрізь. Той, хто просто візьметься вивчати стан ґопі, в якому вони перебували, коли зустріли Уддгаву, може усвідомити всі три аспекти Абсолютної Істини: Бгаґавана, Верховного Бога-Особу, Параматму, локалізовану Наддушу, і всепроникаючий Брахман — так запевняє «Шрімад-Бгаґаватам».

Písma popisují Nejvyššího Pána označením adhokṣaja jako osobu mimo dosah vnímání všech hmotných smyslů. Přestože Ho hmotné smysly nemohou postihnout, je přítomný v srdcích všech. Zároveň je přítomný všude prostřednictvím svého všeprostupujícího aspektu, zvaného Brahman. Pouhým studováním stavu gópí, když se setkaly s Uddhavou, podle popisu obsaženého ve Śrīmad-Bhāgavatamu, je možné poznat všechny tři transcendentální aspekty Absolutní Pravdy: Bhagavána, Osobnost Božství; Paramátmu, lokalizovanou Nadduši, a všeprostupující Brahman.

Шрінівасачар’я казав, що шестеро Ґосвамі завжди були заглиблені в думки про ґопі. Чайтан’я Махапрабгу теж радив поклонятися Верховному Богові-Особі так, як це робили ґопі. Він вважав цей шлях за неперевершену досконалість. Знов Шукадева Ґосвамі запевнив, що той, хто слухає про взаємини ґопі й Крішни з достовірного джерела і кориться приписам писань, піднесеться до висот відданого служіння й зможе остаточно позбутися хіті матеріальної втіхи.

Šrínivásáčárja říkal, že šest Gósvámích bylo vždy pohrouženo v myšlenkách na činnosti gópí. Čaitanja Maháprabhu také chválil způsob, jakým gópí uctívaly Nejvyšší Osobnost Božství, a prohlásil ho za nejvznešenější. Šríla Šukadéva Gósvámí rovněž učil, že každý, kdo naslouchá o jednání gópí s Krišnou z pravého zdroje a kdo následuje pokyny předchozích áčárjů, dospěje na nejvyšší úroveň oddané služby a dokáže se vzdát chtíče po hmotném požitku.

Уддгавині напучення втішили ґопі, й вони попрохали його лишитися у Вріндавані ще на кілька днів. Уддгава на ту пропозицію погодився. Він лишився там не на кілька днів — на кілька місяців. Він весь час скеровував їхню думку на трансцендентне послання Крішни та Його розваги, і ґопі почувалися так, ніби спілкувалися безпосередньо з Крішною. Уддгава лишався у Вріндавані, і всі жителі тішилися його товариством. За розмовами про діяння Крішни дні спливали, наче секунди. Ціла Вріндавана з її річкою Ямуною, чудовими садами, повними розмаїтих плодів, пагорбом Ґовардганою, печерами і пишними квітами — все надихало Уддгаву оповідати про Крішнині розваги. Жителі Вріндавани втішалися товариством Уддгави, наче товариством Крішни.

Uddhava svými pokyny utěšil všechny gópí, a ty ho požádaly, aby zůstal ve Vrindávanu ještě několik dní. Souhlasil a zůstal s nimi nejen několik dní, ale několik měsíců. Neustále jim připomínal Krišnův transcendentální vzkaz a Jeho zábavy a gópí se cítily, jako by měly přímou společnost Krišny. Dokud Uddhava pobýval ve Vrindávanu, obyvatelé se těšili z jeho přítomnosti. Během rozhovorů o Krišnových činnostech dny ubíhaly jako voda. Přirozená atmosféra Vrindávanu s řekou Jamunou, pěknými sady s ovocnými stromy, kopcem Góvardhanem, jeskyněmi a kvetoucími květinami — to vše dohromady inspirovalo Uddhavu k vyprávění o Krišnových zábavách. Obyvatelé se těšili z Uddhavovy společnosti stejně, jako se těšili ze společnosti Krišny.

Настрій ґопі був дуже до серця Уддгаві, бо ґопі неподільно любили Крішну. Їхнє постійне хвилювання про Крішну було для Нього джерелом натхнення. Він став віддавати їм шанобливі поклони й складати пісні, в яких підносив їхні трансцендентні якості: «З-поміж живих істот, що отримали людську форму тіла, ґопі досягли найбільшого успіху, здійснивши місію людського життя. Подумки вони вічно споглядають лотосові стопи Крішни. Великі мудреці й святі теж намагаються заглибитись у медитацію на лотосові стопи Крішни — Самого Мукунди, що дає звільнення, а проте для ґопі, які покохали Крішну, це природно й не залежить від ніяких йоґічних вправ. Моє слово таке: хто досяг рівня ґопі, йому вже не треба народжуватися Господом Брахмою, в родині брахмани чи отримувати брахманічну посвяту».

Uddhavu přitahoval postoj gópí, protože byly dokonale připoutané ke Krišnovi, a byl nadšený z toho, jak po Krišnovi toužily. S úctou se jim klaněl a skládal písně opěvující jejich transcendentální vlastnosti: “Mezi všemi živými bytostmi, jež přijaly lidskou podobu, jsou gópí nejúspěšnější ve vykonávání svého poslání. Jejich myšlenky jsou věčně spjaté s lotosovými nohami Krišny. Velcí mudrci i my sami se snažíme soustředit svou meditaci na Krišnovy lotosové nohy, ale gópí tak činí automaticky a nezávisí na žádných jógových cvičeních, neboť přijaly Pána s láskou. Z toho vyplývá, že ten, kdo dosáhl rozpoložení gópí, se nemusí narodit jako Pán Brahmá nebo v bráhmanské rodině, ani nemusí dostat bráhmanské zasvěcení.”

Шрі Уддгава потверджує слова Крішни у «Бгаґавад-ґіті»: той, хто задля правдивої мети звернувся по притулок до Нього — шудра він чи навіть нижчий від шудри — прийде найвищої досконалости життя. Ґопі — то взір відданости для цілого світу. Якщо, йдучи стопами ґопі, постійно думати про Крішну, можна досягти рівня найвищої досконалости духовного життя. Ґопі народилися не у високоосвічених сім’ях, а від простих пастухів, проте розвинули найпіднесенішу любов до Крішни. Щоб усвідомити себе чи Бога, народжуватися в шляхетній родині потреби немає. Потрібне єдине — розвинути екстатичну любов до Бога. Щоб сягнути досконалости у свідомості Крішни, потрібно одне що з любов’ю завжди служити Крішні, верховному нектарові, джерелу насолоди — більше нічого. Свідомість Крішни діє достоту як нектар: ковтнувши, ми відчуваємо його дію, і це не залежить від того, зробили ми це свідомо чи ні. Свідомість Крішни скрізь однаково проявляє своє дійову природу, для неї не важить, якою і де народилася людина. Немає сумніву, що кожного, хто вдається до свідомости Крішни, Крішна обдарує Своїм благословенням.

Šrí Uddhava potvrdil výrok Pána Krišny v Bhagavad-gītě, že ten, kdo se Mu odevzdá za správným účelem, dojde k nejvyššímu cíli života, ať už je šúdrou, ženou, nebo členem nízko postavené rodiny. Gópí udávají standard oddanosti pro celý svět. Každý, kdo kráčí v jejich stopách a neustále myslí na Krišnu, může dosáhnout nejvyšší dokonalosti duchovního života. Gópí nepocházely z žádných vzdělaných rodin. Byly dcerami pastevců, a přesto vyvinuly nejvyšší lásku ke Krišnovi, který je Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství a Nejvyšší Brahman. K seberealizaci či realizaci Boha není třeba se narodit ve vznešené rodině. Jediné, co je nutné, je vyvinout extatickou lásku k Bohu. Aby člověk mohl dosáhnout dokonalosti ve vědomí Krišny, nemusí splňovat žádný předpoklad kromě toho, že bude neustále pohroužený v láskyplné službě Krišnovi, nejvyšším nektaru, zdroji veškeré radosti. Přijetí vědomí Krišny má stejné účinky jako pití nektaru: působí, ať jsme si toho vědomi, nebo ne. Účinnost vědomí Krišny se ukáže rovnocenně všude; bez ohledu na to, jak a kde se člověk narodil. Krišna dá bezpochyby svá požehnání každému, kdo začne rozvíjet vědomí Krišny.

Ґопі отримали найвище благословення, хоча народилися в сім’ях пастухів, а того благословення не мають ні богині процвітання, ні, безумовно, жінки з райських планет, хоча вони й пахнуть достоту як лотоси. Ґопі такі щасливі, що під час раса-ліли Крішна обіймав їх Своїми руками і цілував їх. Певно, що того не спізнала жодна жінка в усіх трьох світах, тільки ґопі.

Uddhava pokračoval: “Nejvyšší požehnání, jež gópí získaly navzdory svému původu v rodinách pastevců, nikdy nezískala ani samotná bohyně štěstí, natož pak obyvatelé nebes, přestože těla tamních žen voní jako lotosy. Gópí mají takové štěstí, že během rāsa-līly je Krišna osobně objímal svými pažemi a líbal je na tváře. Toho nemůže dosáhnout žádná jiná žena ve třech světech.

Коли Уддгава збагнув найпіднесеніше становище ґопі, він зараз хотів впасти на землю, щоб мати на голову пил з їхніх стіп. Проте він ніяк не наважувався попросити в ґопі пилу з їхніх стіп: вони, мабуть, не дозволять. Він бажав стати якою травинкою чи рослиною на землі Вріндавани, щоб без відома ґопі мати собі на голову пороху з їхніх стіп.

Ґопі були так прив’язані до Крішни, що, почувши Його флейту, негайно залишали свої доми, сім’ї, діти, забували честь та жіночу сором’язливість і бігли туди, де стояв Крішна. Вони не розбирали, йдуть дорогою чи джунґлями, і пил з їхніх стіп непомітно осідав на траві й зіллі Вріндавани. Не наважившись посипати собі голову пилом з лотосових стіп ґопі за цього життя, Уддгава прагнув у наступному народитися кущиком трави чи якогось зілля у Вріндавані, щоб тоді вже отримати пил зі стіп ґопі.

Proto se toužím narodit jako jedna z rostlin ve Vrindávanu, které mají to štěstí, že po nich gópí šlapou. S jakou láskou sloužily gópí Krišnovi, samotnému Mukundovi, jenž dává osvobození a k němuž se chtějí dobrat velcí mudrci a světci! Kvůli Němu opustily všechno — své rodiny, děti, přátele, domovy a všechny světské vztahy.”

Уддгава збагнув надзвичайну удачу ґопі: вони звільнилися від усієї матеріальної скверни, поставивши собі на красиві високі груди лотосові стопи Крішни, яким поклоняється не лише богиня процвітання, а й піднесені півбоги, як-от Брахма й Господь Шіва, і на які медитують у серці великі йоґи. Отже, Уддгава прагнув змоги завжди молитися, щоб його удостоїли пилом з лотосових стіп ґопі. Ґопі, що оспівували трансцендентні розваги Господа Крішни, прославилися у всіх трьох світах.

Uddhava si cenil vznešeného postavení gópí a chtěl padnout na zem a vzít si na hlavu prach z jejich nohou. Neodvážil se však o něj požádat; gópí by nejspíš nesouhlasily. Proto si přál stát se bezvýznamným trsem trávy na vrindávanské zemi, aby mohl mít hlavu potřenou prachem z nohou gópí bez jejich vědomí.

Уддгава деякий час пожив у Вріндавані, а коли його потягло назад, до Крішни, він попрохав у Нанди Махараджі та Яшоди дозволу поїхати додому. На прощання він зустрівся і з ґопі, попрохавши дозволу і в них, а тоді зійшов на свою колісницю рушати до Матгури.

Po určité době života ve Vrindávanu Uddhava zatoužil vrátit se ke Krišnovi a požádal Nandu Mahárádže a Jašódu o svolení, aby mohl odejít. Sešel se také na rozloučenou s gópími, vyžádal si i jejich svolení, a pak nasedl na kočár a rozjel se do Mathury.

Коли Уддгава зібрався від’їжджати, всі жителі Вріндавани з Махараджею Нандою та Яшодою прийшли побажати йому щасливої дороги. Вони принесли з собою всіляких подарунків, які тільки були у Вріндавані. Від сильної прив’язаности до Крішни очі їм набігли сльозами, виявляючи їхні почуття. Всі прагнули Уддгавиного благословення. Вони жадали завжди пам’ятати славетні подвиги Крішни і прагнули, щоб їхній розум весь час був зосереджений на Його лотосових стопах, їхні слова щоб завжди уславлювали Крішну, а тіла схилялися у поклоні, коли вони будуть думати за Нього. Така молитва жителів Вріндавани свідчить, що вони сягнули найвищого рівня самоусвідомлення. Їхній метод дуже простий: завжди зосереджувати розум на лотосових стопах Крішни, завжди розмовляти про Крішну, не відхиляючись ні на що інше, і весь час використовувати своє тіло в служінні Крішні. І в людській формі життя слід віддати життя, сили, слова й розум головно на служіння Господеві. Лише така діяльність може піднести людину на найвищий рівень досконалости. Так вважають авторитети.

Všichni obyvatelé Vrindávanu v čele s Mahárádžem Nandou a Jašódou se s ním před odjezdem přišli rozloučit a darovali mu různé cennosti, které se daly ve Vrindávanu obstarat. Z nesmírné připoutanosti ke Krišnovi se jim nahrnuly slzy do očí, vyjadřující jejich pocity. Všichni si přáli, aby jim Uddhava požehnal. Přáli si neustále vzpomínat na Krišnovy slavné činnosti a mít mysl vždy upnutou na Jeho lotosové nohy, svými slovy si přáli stále oslavovat Krišnu a svými těly se stále klanět v nepřetržitých vzpomínkách na Něho. Tato modlitba obyvatel Vrindávanu je jedinečným vzorem seberealizace. Metoda je velice jednoduchá: upírat mysl vždy na lotosové nohy Krišny, neustále mluvit jen o Krišnovi a neodbíhat k jiným tématům a tělo zaměstnávat stále jen službou Krišnovi. Zvláště v tomto lidském těle by měl každý zapojit svůj život, prostředky, slova a inteligenci do služby Pánu. Jedině takové činnosti mohou lidskou bytost povznést na nejvyšší úroveň dokonalosti. To je konečné mínění všech odborníků.

Жителі Вріндавани сказали:

— За волею верховної влади та відповідно до наслідків нашої діяльности ми можемо народитися будь-де. Але нам то байдуже, ми молимо лише про одне: просто бути заглибленими у свідомість Крішни.

Чистий відданий Господа Крішни не прагне піднестися на вищі планети, ба навіть на Вайкунтги або Ґолоку Вріндавану, бо він не хоче задоволу для себе. Для чистого відданого небеса і пекло — одне. Без Крішни рай — то пекло, а з Крішною і пекло — рай.

Vrindávanští obyvatelé řekli: “Vůlí svrchované autority a podle výsledků našich činností se můžeme narodit kdekoliv. Nezáleží na tom, kde se narodíme; naší jedinou modlitbou je, abychom nikdy nežili bez vědomí Krišny.” Čistý oddaný Pána Krišny netouží po dosažení nebeských planet, dokonce ani Vaikunthy nebo Gólóky Vrindávanu, protože mu nejde o jeho osobní uspokojení. Pro čistého oddaného je nebe a peklo na stejné úrovni. Bez Krišny je nebe peklem a s Krišnou je peklo nebem.

Належно відповівши на шану, що її виказували чисті віддані Вріндавани, Уддгава повернувся до Матгури до свого володаря, Крішни. Шанобливо вклонившись до ніг Крішні й Баларамі, він взявся змальовувати надзвичайну відданість жителів Вріндавани. По тому він передав усі дари від жителів Вріндавани Васудеві, Крішниному батькові, та Уґрасені, Крішниному дідові.

Poté, co čistí oddaní z Vrindávanu Uddhavu patřičně uctili, vrátil se do Mathury ke svému pánu, Krišnovi. Poklonil se Pánu Krišnovi a Balarámovi na výraz úcty a pak popsal úžasný oddaný život vrindávanských obyvatel. Poté předal Vasudévovi a Ugrasénovi, Krišnovu otci a dědovi, všechny dary, které od vrindávanských obyvatel dostal.

Так закінчується Бгактіведантів виклад сорок сьомого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Ґопі отримують листа від Крішни».

Takto končí Bhaktivédántův výklad 47. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Předání Krišnova vzkazu gópím”.