Skip to main content

РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ ШОСТИЙ

36. KAPITOLA

Камса посилає Акруру по Крішну

Kansa posílá Akrúru pro Krišnu

Уся Вріндавана думала про Крішну повсякчас. Кожен був занурений в океан трансцендентного блаженства, бо завше згадував Його розваги. Але матеріальний світ дуже занечищений, і тому навіть у Вріндавані асури, демони, пробували порушити мир і спокій.

Vrindávan byl vždy pohroužený v myšlenkách na Krišnu. Všichni vzpomínali na Jeho zábavy a byli neustále ponoření v oceánu transcendentální blaženosti. Hmotný svět je ale tak znečištěný, že i ve Vrindávanu se asurové neboli démoni snažili narušit klid a mír.

Одного разу у Вріндавані з’явився демон Аріштасура. Він з’явився в подобі величезного бика з грубим тілом і страшними рогами, й копитами рив землю. Коли демон з’явився у Вріндавані, земля задвигтіла, наче від землетрусу. Люто ревучи, бик зрив копитами цілий берег, а тоді кинувся до самого селища. Він ревів так оглушливо, що в деяких вагітних корів і жінок був викидень. Його тіло було таке величезне й дуже, що на нього сідали хмари, як на гору. Коли у Вріндавані з’явився Аріштасура, на самий вигляд страшного демона кров застигла в жилах у всіх чоловіків та жінок, а корови та інші тварини повтікали з селища.

Jeden démon, který se jmenoval Arištásura, přišel do vesnice v podobě velkého býka. Měl obrovské tělo a rohy a kopyty rozorával zemi. Když vstupoval do Vrindávanu, země se třásla jako při zemětřesení. Divoce řval a poté, co rozoral břeh řeky, vstoupil do samotné vesnice. Jeho hrozivé bučení bylo tak pronikavé, že některé březí krávy a těhotné ženy potratily. Arištásurovo tělo bylo tak těžké, mohutné a statné, že se nad ním vznášel mrak, jako se vznáší mraky nad horami. Arištásura vběhl do Vrindávanu tak hrozivým způsobem, že všichni muži i ženy dostali nesmírný strach, jen když ho zahlédli, a krávy i jiná zvířata prchaly z vesnice.

Становище було відчайдушне, жителі Вріндавани заволали: «Крішно! Крішно! Врятуй нас!» Ще Крішна побачив, що корови біжать кудись, і зразу відповів:

— Нічого не бійтеся. — Тоді, вставши навпроти Аріштасури, Крішна звернувся до нього: — Ти, найниціша істото, навіщо лякаєш жителів Ґокули? Чого ти домагаєшся? Якщо це виклик Мені, то Я готовий до бою.

Для бика Крішнині слова був прямий виклик, і демон знавіснів. Розлючений, бик почав сунути на Крішну, Крішна ж стояв перед ним, поклавши руку на плече Свого друга. Аріштасура рив копитами землю, хвіст задрав, аж, здавалося, хмари чіплялися за нього, налиті кров’ю очі оберталися в очницях. Наставивши роги на Крішну, він кинувся на Нього, наче блискавиця Індри. Але Крішна ухопивсь за роги демона і відкинув його геть, як великий сильний слон войовниче слоненя. Демона, знесиленого, кинуло в піт, але, зібравшись на силі і дусі, він підвівся і знов несамовито кинувся на Крішну, важко одсапуючи. Крішна знов спіймав його за роги і кинув об землю, аж роги зламалися. Тоді Крішна почав бити його, як вибивають праником мокру білизну. Аріштасура качався по землі і несамовито хвицав ногами. Його очі повилазили з лоба, і, стікаючи кров’ю, бик, весь у власних випорожненнях, відійшов у царство смерти.

Situace byla děsivá a všichni obyvatelé Vrindávanu začali křičet: “Krišno! Krišno, prosíme Tě, zachraň nás!” Krišna viděl, že krávy prchají pryč, a okamžitě odpověděl: “Nic se nebojte! Nebojte se!” Pak se objevil před Arištásurou a řekl: “Ty nejnižší ze všech živých tvorů! Proč naháníš obyvatelům Gókuly hrůzu? Co tím získáš? Jestli jsi snad přišel, abys Mě vyzval na souboj, jsem připravený s tebou bojovat.” Těmito slovy dohnal démona k zuřivosti. Krišna stál před býkem s rukou položenou na rameni svého přítele. Rozhněvaný býk se k Němu přibližoval, kopyty hrabal do země a zdviženým ocasem jako by rozháněl mraky. Zlostně koulel červenýma očima. Namířil rohy na Krišnu a rozběhl se proti Němu jako Indrův blesk, ale Krišna ho chytil za rohy a odhodil stranou, jako když velký slon odežene menšího dotěrného slona. I když se démon potil a vypadal znaveně, dodal si odvahu a vstal. Opět na Krišnu zuřivě a s velkou silou zaútočil. Jak se proti Němu hnal, ztěžka dýchal. Krišna ho znovu chytil za rohy, ihned ho povalil na zem, až se mu rohy zlomily. Pak do něho začal kopat, jako kdyby na zemi ždímal mokrý hadr. Arištásura se svíjel pod Krišnovými kopanci a divoce škubal nohama. Z huby mu tekla krev, kálel a močil, oči mu vylézaly z důlků, a nakonec odešel do království smrti.

Півбоги з небесних планет почали сипати на Крішну квіти, прославляючи Його надзвичайні подвиги. Крішна був сама душа жителів Вріндавани, і, вбивши того демона у подобі бика, дарував відраду цілому селищу. Крішна з Баларамою, наче два тріумфатори, вступили у Вріндавану, а жителі радісно вітали і вславлювали Їх. Коли людина здійснює щось надзвичайне, природно, що її рідні й друзі торжествують.

Polobozi z nebeských planet na Krišnu za Jeho úžasný čin shazovali květy. Krišna byl již tak duší obyvatel Vrindávanu, a jakmile zabil tohoto démona v podobě býka, stal se středem pozornosti všech. S Balarámou vítězoslavně vstoupil do vesnice a obyvatelé Je radostně opěvovali. Když někdo vykoná úžasný skutek, jeho příbuzní a přátelé z toho mají přirozenou radost.

Невдовзі великий мудрець Нарада відкрив Камсі одну таємницю щодо Крішни. Нарада Муні відомий як дева-даршана. Це означає, що бачити його здатні лише півбоги або ті, хто, перебуває на одному з ними рівні. Але Нарада прийшов до Камси, що аж ніяк не був на рівні півбогів, і той Нараду побачив. Авжеж, Камса бачив і Крішну, тож те, що він бачив Нараду Муні, не диво. Але назагал, щоб побачити Господа чи Його відданих, слід очистити свій зір. Безперечно, спілкуючись з чистим відданим, людина отримує користь, навіть якщо не відчуває цього, і це зветься аґ’ята-сукріті. Бачачи відданого Господа, вона робить поступ, хоча й не розуміє, як це відбувається. Завдання Наради Муні було якнайшвидше довести справу до кінця. Крішна прийшов, щоб убити демонів, а Камса був найгірший демон. Прагнучи прискорити плин подій, Нарада пішов до Камси розповісти всю правду. Нарада сказав Камсі:

— Тебе має вбити восьмий син Васудеви й Девакі. Цей восьмий їхній син — Крішна. Васудева обдурив тебе, переконавши, що його восьмий нащадок — дівчинка. Насправді ж дочку народила Яшода, дружина Нанди Махараджі. Тоді Васудева поміняв дітей і так тебе перехитрив. І Крішна, і Баларама — сини Васудеви. Боячись твоєї жорстокої натури, Васудева розважливо сховав Їх подалі від твоїх очей, у Вріндавані. — Далі Нарада повідомив Камсу: — Крішна й Баларама живуть невпізнані під опікою Нанди Махараджі. Вони вже вбили всіх твоїх помічників-асурів, яких ти посилав у Вріндавану вбивати дітей.

Právě po této události velký mudrc Nárada prozradil Kansovi tajemství o Krišnovi. Nárada Muni je běžně známý jako deva-darśana, což znamená, že ho mohou vidět pouze polobozi nebo lidé na úrovni polobohů. Přesto však navštívil Kansu, který nebyl v žádném případě na úrovni polobohů, a nechal se od něho spatřit. Kansa ovšem viděl dokonce i Krišnu, nejen Náradu Muniho. Dokud ale člověk nevidí Pána nebo Jeho oddané očištěnýma očima, nemůže z toho získat skutečný prospěch. Samozřejmě, že každý, kdo přijde do styku s čistým oddaným, získává neviditelný prospěch, který se nazývá ajñāta-sukṛti. Když člověk vidí oddaného Pána, dělá pokrok, aniž byl chápal jak. Posláním Nárady Muniho bylo urychlit spád událostí. Krišna sestoupil, aby zabil démony, a Kansa byl největší z nich. Nárada chtěl vše uspíšit, a proto přinesl Kansovi všechny důležité informace. “Má tě zabít osmý syn Vasudévy,” řekl Nárada Kansovi, “a tím osmým synem je Krišna. Nechal sis od Vasudévy namluvit, že jeho osmé dítě byla dcera. Ta se ve skutečnosti narodila Jašódě, manželce Nandy Mahárádže, a Vasudéva za ni vyměnil svého syna. Tak tě oklamal. Krišna je Vasudévův syn a Balaráma také. Vasudéva se obával tvojí kruté povahy, a proto je z opatrnosti ukryl ve Vrindávanu, tobě z dohledu.” Nárada dále poučil Kansu: “Krišna a Balaráma žijí v nepoznání v péči Nandy Mahárádže. To Oni usmrtili všechny asury, tvé společníky, které jsi vyslal do Vrindávanu zabíjet děti.”

Почувши таке від Наради Муні, Камса схопився за гострий меч, заміряючись убити Васудеву за дволичність. Але Нарада стримав його.

— То не Васудева має вбити тебе, — сказав він. — Навіщо тобі його смерть? Краще спробуй убити Крішну й Балараму.

Та Камса мав якось дати вихід гніву, тож узяв Васудеву з дружиною під варту і закував їх у кайдани. Діючи згідно із щойно отриманою звісткою, Камса негайно закликав демона Кеші й наказав зараз рушати до Вріндавани привезти звідтіля Крішну й Балараму. Вийшло так, що він послав Кеші у Вріндавану, щоб його вбили Крішна з Баларамою — і Кеші отримав звільнення.

Jakmile Kansa obdržel od Nárady Muniho tuto zprávu, tasil svůj ostrý meč a chystal se Vasudévu popravit za jeho podvod, ale Nárada ho uklidnil slovy: “Vasudéva tě nemá zabít. Proč tolik toužíš po jeho smrti? Pokus se raději zabít Krišnu a Balarámu.” Kansa přesto uvrhl Vasudévu a jeho ženu do žaláře a nechal je spoutat železnými okovy, aby ukojil svůj vztek. Na základě nové informace okamžitě přivolal démona Kéšího a požádal ho, aby se rychle vydal do Vrindávanu a usmrtil Balarámu s Krišnou. V podstatě ho však vyzval, aby šel do Vrindávanu nechat se Krišnou a Balarámou zabít, a tak získat osvobození.

Далі Камса прикликав до себе досвідчених погоничів слонів — Чануру, Муштіку, Шалу й Тошалу та інших, і сказав їм:

— Друзі, слухайте уважно. В домі Нанди Махараджі у Вріндавані перебувають два брати, Крішна й Баларама. Але насправді Вони сини Васудеви. Ви знаєте, що доля рокувала мені вмерти від руки Крішни — так сказав голос з неба. Я прохаю вас влаштувати змагання борців. На це свято зберуться люди з цілої країни, і я беру на себе, щоб ті два хлопці також прибули, а ви постарайтеся вбити Їх на борецькому помості.

Potom Kansa přivolal své zkušené vodiče slonů, jakož i zápasníky Čánúru, Muštiku, Šalu, Tóšalu a další a řekl jim: “Moji milí přátelé, poslouchejte mě pozorně. V domě Nandy Mahárádže ve Vrindávanu žijí dva bratři, Krišna a Balaráma. Jsou to ve skutečnosti synové Vasudévy. Jak víte, bylo mi předurčeno, že mě Krišna zabije; tak znělo proroctví. Nyní chci, abyste uspořádali zápasnické utkání. Na tuto slavnost se sejdou lidé z různých částí země. Nechám sem oba hochy přivést a vy se Je pokusíte zabít v zápasnické aréně.”

В північній Індії місцеві жителі і тепер тішаться борецькими змаганнями, а з «Шрімад-Бгаґаватам» дізнаємось, що ті змагання мали успіх і п’ять тисяч років тому. Камса взяв намір влаштувати таке змагання й запросити на нього багато людей. Погоничам слонів він наказав:

— Мусите привести до входу на борецьку арену слона Кувалаяпіду. Коли Крішна й Баларама прийдуть, спробуйте зупинити Їх при вході, і хай слон Їх уб’є.

Zápasy se dodnes na severu Indie těší velkému zájmu lidí a z popisu Śrīmad- Bhāgavatamu se dá soudit, že před pěti tisíci lety byly rovněž oblíbené. Kansa plánoval uspořádat zápasnický turnaj a pozvat na něj mnoho lidí. Pohaněčům slonů nařídil: “Nezapomeňte přivést slona Kuvalajápídu a čekejte s ním u brány zápasnické arény. Snažte se zmocnit Krišny a Balarámy hned po Jejich příjezdu a nechte toho slona, ať je zabije.”

Ще Камса намовив своїх прихильників виконати офіру Господу Шіві — принести в жертву тварин, а також виконати жертвопринесення Дганур-яґ’ю і ще одну яґ’ю, яку виконують на чотирнадцятий день місяця, чатурдаші. Це третій після екадаші день, і його відводять саме на поклоніння Господу Шіві. Одна з повних часток Господа Шіви зветься Калабгайрава, і демони поклоняються Господеві Шіві саме в цій формі, приносячи йому в жертву тварин. Цей звичай досі існує у Вайд’янатга-дгамі в Індії, там демони офірують Калабгайраві тварин. До таких демонів належав і Камса. До того ж він був досвідчений дипломат і тому швидко намовив своїх прихильників убити Крішну й Балараму.

Kansa také poradil svým přátelům, aby uctili Pána Šivu vykonáním zvířecích obětí, oběti zvané Dhanur-jagja a oběti prováděné na Čaturdaší, čtrnáctý den dorůstajícího nebo ubývajícího měsíce. Toto datum vychází na třetí den po Ékádaší, a je to den vyhrazený uctívání Pána Šivy. Jedna z úplných expanzí Pána Šivy se nazývá Kálabhairava; tuto Šivovu podobu uctívají démoni, kteří před ní zabíjejí zvířata a pak je obětují. Dodnes se tato metoda praktikuje v Indii na místě zvaném Vaidjanáth-dhám, kde démoni nabízejí zvířecí oběti božstvu Kálabhairavy. Kansa náležel k této démonské skupině. Byl zároveň zkušený diplomat, a tak rychle zařídil všechny přípravy na to, aby jeho démonští přátelé zabili Krišnu a Balarámu.

Потім Камса закликав Акруру, що належав до родини Яду (Крішна народився в тій самій родині як син Васудеви). Коли Акрура прийшов до Камси, той люб’язно потис йому руку і сказав:

— Любий Акруро, кращого друга за тебе я не маю ні в династії Бгоджа, ані серед Яду. Ти — найщедріший з усіх, і я, як твій друг, благаю в тебе милостині. Я шукаю твоєї допомоги, як Індра шукає допомоги у Господа Вішну. Прошу, негайно їдь у Вріндавану і знайди там двох хлопців — Крішну й Балараму. Вони сини Нанди Махараджі. Для Них приготовано цю чудову колісницю, бери її й поспішись привезти їх сюди. Отаке моє до тебе прохання. Цих двох хлопців я хочу вбити. Біля в’їзду на Них чекатиме велетенський слон Кувалаяпіда, і, сподіваюся, він Їх уб’є. Але якщо Їм вдасться втекти, далі Їх зустрінуть борці, і вже тоді Вони певно загинуть. Такий мій замір: убити цих двох хлопців, а тоді Васудеву й Нанду, що є опорою династій Врішні й Бгоджа. Ще я вб’ю свого батька Уґрасену і його брата Деваку, адже насправді вони мої вороги і все стоять мені поперек дороги в дипломатії й політиці. Так я збудуся всіх ворогів. Джарасандга — мій тесть, і ще я маю друга — мавпу Двівіду. З їхньою допомогою я легко згладжу з лиця землі всіх царів, які на боці півбогів. Такий мій план. Позбувшись усіх суперників, я царюватиму щасливо і без жодних перешкод на всій землі. Ти, мабуть, знаєш, що Шамбара, Наракасура й Банасура — мої близькі друзі. Від них мені буде велика поміч, коли я розпочну війну проти царів, котрі підтримують півбогів. Так я напевно винищу всіх ворогів. То рушай до Вріндавани негайно й запроси тих хлопців приїхати помилуватися краєвидами Матгури й потішитися змаганнями борців.

Potom přivolal Akrúru, jednoho z potomků jaduovského rodu, ve kterém se Krišna narodil jako Vasudévův syn. Jakmile se Akrúra dostavil, Kansa mu zdvořile potřásl rukou a řekl: “Můj milý Akrúro, nemám v bhódžském a jaduovském rodu lepšího přítele, než jsi ty. Jsi nejštědřejší, koho znám, a proto tě jako přítele žádám o malý dar. Vlastně u tebe hledám ochranu, jako král Indra hledá ochranu u Pána Višnua. Chtěl bych, aby ses okamžitě vydal do Vrindávanu a našel tam dva chlapce, kteří se jmenují Krišna a Balaráma. Jsou to synové Nandy Mahárádže. Vezmi si tento pěkný vůz, který byl připraven přímo pro Ně, a neprodleně Je přivez. O to tě žádám. Mám v úmyslu tyto dva chlapce zabít. Jakmile přijedou k bráně, bude tam na Ně čekat obrovský slon Kuvalajápída a snad se mu podaří Je zabít. Kdyby náhodou unikli, utkají se ještě se zápasníky, připraví Je o život oni. Takový je můj plán. Jakmile budou tito dva chlapci mrtví, zabiji Vasudévu a Nandu, kteří jsou podpůrci vrišniovské a bhódžské dynastie. Také zabiji mého otce Ugrasénu a jeho bratra Dévaku, protože jsou ve skutečnosti mými nepřáteli a brání mi v prosazování mé diplomacie a politiky. Tak se zbavím všech svých nepřátel. Džarásandha je můj tchán a mám i velkého opičího přítele Dvividu. S jejich pomocí snadno pozabíjím všechny krále na zemském povrchu, kteří podporují polobohy. Takový je můj plán. Tak budou všichni moji protivníci odstraněni a bude velice příjemné vládnout světu bez odporu. Možná už víš, že i Šambara, Narakásura a Bánásura jsou moji blízcí přátelé, a když vypovím válku králům podporujícím polobohy, poskytnou mi nezanedbatelnou pomoc. Určitě se zbavím všech nepřátel. Jeď prosím okamžitě do Vrindávanu a pozvi hochy, aby se přijeli podívat na krásu Mathury a pobavit se účastí v zápasnické soutěži.”

Вислухавши про Камсині заміри, Акрура відповів:

— Любий царю, твій план, як подолати перешкоди на шляху твоєї дипломатії, прекрасний. Але маєш зберігати рівновагу, бо ще невідомо, на що поверне. Кінець кінцем, людина мислить, а Бог креслить. Хоч які будуй великі плани, вони не здійсняться, як немає згоди на те від вищої влади. Кожен знає, що в матеріальному світі всім порядкує надприродна сила. Наш плідний розум може будувати великі плани, але слід тямити, що плодом може бути як щастя, так і страждання. Особисто я нічого проти твого задуму не маю. Я твій друг і тому твій загад виконаю — привезу, як ти бажаєш, Крішну й Балараму.

Po vyslechnutí Kansova plánu Akrúra odpověděl: “Můj milý králi, vymyslel jsi výborný plán, jak odstranit překážky bránící tvým diplomatickým činnostem. Měl bys však zachovat chladnou hlavu, neboť tvé činnosti mohou, ale nemusí přinést výsledek. Koneckonců člověk míní, Bůh mění. Můžeme mít obrovské plány, ale pokud je neschválí svrchovaná autorita, neuspějí. Všichni v hmotném světě vědí, že konečné výsledky řídí nadpřirozená síla. Člověk může svým plodným mozkem vymyslet velký plán, ale musí vědět, že bude sklízet plody v podobě radostí a strastí. Nemám však, co bych proti tvému návrhu namítal. Jako přítel vyplním tvé nařízení a přivezu Krišnu a Balarámu, jak si přeješ.”

Роздавши своїм спільникам накази, Камса пішов геть, Акрура ж повернувся додому.

Kansa se po vydání různých pokynů svým přátelům vzdálil a Akrúra se navrátil domů.

Так закінчується Бгактіведантів виклад тридцять шостого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Камса посилає Акруру по Крішну».

Takto končí Bhaktivédántův výklad 36. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Kansa posílá Akrúru pro Krišnu”.