Skip to main content

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ШОСТИЙ

26. KAPITOLA

Дивовижний Крішна

Úžasný Krišna

Невинні пастухи Вріндавани, хлоп’ята й дорослі, що не мали жодного уявлення за те, наскільки складне все пов’язане з Крішною, і нічого не знали за Його надзвичайні духовні щедроти, взялись обговорювати дивовижні Крішнині дії, що перевершують будь-які людські вчинки.

Prostí pasáčkové a pastevci z Vrindávanu, nechápající složitost povahy Krišny, Nejvyšší Osobnosti Božství, a neznající Jeho neobyčejné duchovní vlastnosti, se začali bavit o Krišnových úžasných činnostech, které překonávají činnosti všech lidí.

— Любі друзі, — сказав один з них, — роздумуючи над тим, які дивовижні дії Крішни, я досі не можу повірити, що такий незвичайний хлопчик прийшов у Вріндавану жити з нами. Як таке можливо? Тільки подумайте: Йому ж лише сім років! То як Він здолав однією рукою підняти пагорб Ґовардгану й тримати його, наче цар слонів тримає лотос? Слонові нічого не варто підняти лотосову квітку — і так само Крішна без видимого зусилля підняв пагорб Ґовардгану. Коли Крішна був ще немовля, навіть ще не бачив добре, Він убив велику демоницю Путану. Він ссав її груди і разом з молоком демониці виссав її життєве повітря. Крішна вбив демоницю Путану достоту як вічний час убиває всі створіння, коли їм виходить строк. Мавши лише три місяці, Він спав під ручним візком, а як зголоднів, то, просячи материнського молока, заплакав і став сукати ніжками — і від удару Його крихітних ніжок візок розсипався. Коли Крішні виповнився рік, демон Трінаварта обернувся на вихор і забрав Його. Демон підняв Крішну високо в небо, та Крішна просто повис йому на шиї і потяг додолу. Демон впав на землю і розбився. Одного разу мати розгнівалась на Крішну, що Він краде масло, і прив’язала Його до дерев’яної ступи, але маля потягло ту ступу до двох дерев ямала-арджуна, що стояли одне біля одного, і повалило ті дерева. Коли у лісі, де Крішна разом із старшим братом Баларамою випасав телята, з’явився демон Бакасура, Крішна тут же розірвав Йому дзьоба. Також коли демон Ватсасура намірився вбити Крішну і зайшов серед телят, які Він доглядав, Крішна вбив його, жбурнувши на дерево. Коли Крішна зі Своїм братом Баларамою ввійшли у ліс Талавану, на них кинувся Дгенукасура, демон у подобі віслюка. Баларама одразу вбив демона: схопив за ноги й закинув його на пальму. І хоча за Дгенукасурою прийшли його спільники, теж у подобі віслюків, вони всі були забиті. Так ліс Талавана зробився приступний для тварин і жителів Вріндавани. Одного разу до хлопчиків-пастушків прокрався Праламбасура, але Баларама вбив його. Незабаром Крішна врятував Своїх друзів і корів від страшної лісової пожежі й покарав змія Калію, що жив у вирві річки Ямуни, примусивши його покинути місцевість, де протікала Ямуна, — і води Ямуни стали чисті й незатруєні.

Jeden z nich řekl: “Moji milí přátelé, když se zamyslíme nad Jeho úžasnými činnostmi, musíme se zeptat, jak je možné, že tento neobyčejný chlapec přišel a žije s námi ve Vrindávanu? Je to neuvěřitelné. Jen si představte, je Mu jen sedm roků! Jak mohl jednou rukou zvednout kopec Góvardhan a držet ho ve výšce, jako když král slonů drží lotosový květ? Pro slona je maličkost zvednout lotosový květ a Krišna podobně zvedl kopec Góvardhan bez zvláštního úsilí. Když byl nemluvně a ještě ani dobře neviděl, zabil velkou démonici Pútanu. Během toho, jak sál mléko z jejího prsu, z ní současně vysál i její životní vzduch. Krišna zabil Pútanu stejně, jako věčný čas zabíjí živé tvory, jakmile přijde jejich doba. Když Mu byly jen tři měsíce, spal pod ručním vozíkem. Z hladu po mateřském mléce začal plakat a kopat nožkama, a pod zásahy Jeho malých nožiček se vozík okamžitě rozsypal. Když byl Krišnovi pouhý jeden rok, odnesl Ho démon Trinávarta, který se proměnil ve větrnou smršť, a přestože s Ním vylétl vysoko do nebe, Krišna mu jednoduše visel na krku a donutil ho spadnout na zem, kde tento démon zahynul. Když jednou Jeho matku rozčílilo, jak kradl máslo, přivázala Ho k dřevěnému hmoždíři. Malý Krišna pak dotáhl hmoždíř ke dvěma jamala-ardžunovým stromům a oba je vyvrátil. Jindy, když se svým starším bratrem Balarámou pásl v lese telátka, objevil se démon jménem Bakásura a Krišna mu jedním pohybem roztrhl zobák. Když se mezi telátka, která Krišna pásl, vloudil démon Vatsásura s úmyslem Ho zabít, Krišna ho okamžitě odhalil, usmrtil ho a vyhodil na strom. Když společně se svým bratrem Balarámou vešel do lesa Tálavanu, zaútočil na Ně démon zvaný Dhénukásura v podobě osla. Ihned ho však zabil Balaráma, který ho chytil za zadní nohy a vyhodil na vrcholek palmy. Přestože Dhénukásuru doprovázela horda přívrženců, kteří měli také těla oslů, všichni byli zabiti, a zvířata i obyvatelé Vrindávanu tak mohli opět začít navštěvovat tálavanský les. Když se mezi Krišnovy přátele vetřel Pralambásura, Krišna zařídil, aby ho Balaráma připravil o život. Potom Krišna zachránil své přátele a krávy před velkým lesním požárem a potrestal hada Káliju v jezeře na řece Jamuně, vyhnal ho odtud, a tak zbavil vodu Jamuny jedu.”

Інший друг Нанди Махараджі сказав:

— Любий Нандо, ми не знаємо, чого нас так вабить до твого сина Крішни. Ми хотіли б забути Його, та не виходить. Чому ми відчуваємо якусь ніби природжену любов до Нього? Диво та й годі! Ось Він — семирічне хлоп’я, а от — величезний пагорб Ґовардгана, а проте як легко Він підняв той пагорб! О Нандо Махараджа, ми губимося в гадках: мабуть, твій син Крішна таки якийсь півбог. Він запевне не звичайне хлоп’я. Можливо навіть, Він — Верховний Бог-Особа.

Jiný z přátel Nandy Mahárádže řekl: “Můj milý Nando, my nevíme, co nás k tvému synu Krišnovi tak přitahuje. Chceme na Něho zapomenout, ale není to možné. Proč k Němu máme takové přirozené citové pouto? Jen si představ, jak je to úžasné — je pouze sedmiletý chlapec a kopec Góvardhan je velká hora, a On ji přitom zvedl tak snadno! Ó Nando Mahárádži, jsme teď na pochybách—tvůj syn Krišna je určitě jedním z polobohů. Není to žádný obyčejný chlapec. Možná, že je Nejvyšší Osobnost Božství.”

Вислухавши від пастухів Вріндавани хвалу своєму синові, цар Нанда сказав:

— Любі друзі, щоб розвіяти ваші сумніви, наведу твердження Ґарґамуні. Виконуючи обряд наречення імені, він сказав, що це хлоп’я приходило в різні часи в тілах різних кольорів, а тепер з’явилося у Вріндавані в тілі майже чорного кольору, і звуть Його Крішна. Раніше Він мав біле тіло, потім червоне, потім жовте. Він сказав також, що одного разу цей хлопчик був сином Васудеви, і всі, кому відоме Його попереднє народження, звуть Його Ва̄судевою. Фактично, сказав він, мій син має багато різних імен відповідно до Його різноманітних якостей і діянь. Ґарґачар’я запевнив мене, що хлоп’я принесе моїй сім’ї всі благословення, а пастухам і коровам Вріндавани воно подарує насолоду трансцендентного блаженства. Навіть коли ми опинимось у великих труднощах, милістю цього хлопчика ми легко вирятуємося з них. До того ж він сказав, що раніше це хлоп’я врятувало світ від хаосу і всіх побожних людей від рук нечестивців. Також Ґарґачар’я повідомив, що щасливець, який привабивсь до цього хлоп’яти, Крішни, ніколи не загине й не зазнає поразки від ворогів. Взагалі Він, достоту як Господь Вішну, завжди бере сторону півбогів, і тому демонам ніколи їх не перемогти. Тож Ґарґачар’я зробив висновок, що коли мій син виросте, то трансцендентною красою, якостями, діяннями, впливовістю та багатством Він буде точно як Вішну. Отже, нема чого так дуже дивуватися на Його надзвичайні учинки. Ґарґачар’я, сказавши це, повернувся додому, а ми від того часу повсякчас на власні очі бачимо дивовижні дії дитини. Зі слів Ґарґачар’ї я зробив висновок, що Він мусить бути Сам Нараяна або Його повна частка.

Po vyslechnutí pochvalných slov vrindávanských pastevců král Nanda řekl: “Moji milí přátelé, jako odpověď vám mohu pouze sdělit prohlášení Gargy Muniho, které by mohlo rozptýlit vaše pochyby. Když přišel Gargáčárja vykonat obřad udílení jména, řekl, že tento chlapec sestupuje v různých obdobích s různými barvami pleti a že tentokrát se zjevil ve Vrindávanu s načernalou barvou, nazývanou kṛṣṇa. Předtím byla Jeho barva bílá, potom červená a pak žlutá. Také prohlásil, že tento hoch byl jednou synem Vasudévy a všichni, kdo znají Jeho předešlé zrození, Ho nazývají Vásudéva. Ve skutečnosti řekl, že můj syn má mnoho různých jmen podle svých různých vlastností a činností. Ujistil mě, že tento chlapec přinese veškeré štěstí mé rodině a všechny pastevce a krávy ve Vrindávanu bude zahrnovat transcendentální blažeností. I když budeme vystaveni různým potížím, milostí tohoto chlapce se z nich snadno dostaneme. Také řekl, že dříve tento chlapec zachránil svět z neutěšeného stavu a všechny poctivé lidi vysvobodil z rukou nečestných zlodějů. Dále řekl, že kterýkoliv požehnaný člověk, který bude k tomuto chlapci Krišnovi přitahován, nikdy neprohraje a jeho nepřátelé ho nebudou moci porazit. Je docela stejný jako Pán Višnu, jenž stojí vždy na straně polobohů, kteří proto nikdy nepodlehnou démonům. Gargáčárja tedy učinil závěr, že moje dítě bude vyrůstat v osobu, která se transcendentální krásou, vlastnostmi, činnostmi, vlivem a bohatstvím zcela vyrovná Višnuovi, a proto bychom se neměli příliš divit Jeho úžasným činům. To mi Gargáčárja sdělil a pak se vrátil domů, a od té doby jsme neustále svědky úžasných činností tohoto dítěte. Na základě Gargáčárjova tvrzení si myslím, že musí být samotným Nárájanem, nebo možná úplnou částí Nárájana.”

Уважно вислухавши від Нанди Махараджі, що сказав був Ґарґачар’я, пастухи ще більше стали цінувати дивовижні дії Крішни і відчули велику радість і задоволення. А що Нанда Махараджа розвіяв їхні сумніви щодо Крішни, то вони почали підносити Йому хвалу. Вони сказали:

— Нехай Крішна, такий добрий, милостивий і прекрасний, захистить нас. Коли Індра, розгнівавшись, наслав потоки дощу й граду зі страшним вітром, Він із співчуття врятував нас, наші сім’ї, корови й цінності, піднявши пагорб Ґовардгану, — так легко, як дитина піднімає гриб. Як Він врятував нас — це справжнє чудо! Хай ми і наші корови і далі ходитимем під Його милостивим оком, хай мирно живемо під захистом дивовижного Крішни!

Když všichni pastevci pozorně vyslechli z úst Nandy Mahárádže Gargáčárjův výklad, ještě více ocenili Krišnovy úžasné činnosti, zaradovali se a byli spokojení. Velebili Nandu Mahárádže, neboť jeho vysvětlení rozptýlilo jejich pochyby o Krišnovi. Řekli: “Ať nás Krišna, který je tak laskavý, krásný a milostivý, ochraňuje! Když rozzlobený Indra seslal proudy deště s krupobitím a prudkými větry, Krišna se nad námi okamžitě slitoval a zachránil nás i naše rodiny, krávy a cennosti tak, že zvedl kopec Góvardhan, jako když dítě zvedne houbu. Zachránil nás tak úžasným způsobem. Kéž na nás a naše krávy i nadále upírá svůj milostivý pohled! Kéž můžeme v klidu žít pod ochranou úžasného Krišny!”

Так закінчується Бгактіведантів виклад двадцять шостого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Дивовижний Крішна».

Takto končí Bhaktivédántův výklad 26. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Úžasný Krišna”.