Skip to main content

Бгаґавад-ґı̄та̄ як вона є

Bhagavad-gītā — taká, aká je

ГЛАВА ПЕРША: Огляд армій на полі бою Курукшетра
KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
ГЛАВА ДРУГА: Огляд Бгаґавад-ґı̄ти
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
ГЛАВА ТРЕТЯ: Карма-йоґа
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
ГЛАВА ЧЕТВЕРТА: Трансцендентальне знання
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
ГЛАВА П’ЯТА: Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
ГЛАВА ШОСТА: Дгйа̄на-йоґа
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
ГЛАВА СЬОМА: Знання Абсолюту
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
ГЛАВА ВОСЬМА: Осягнення Всевишнього
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
ГЛАВА ДЕВ’ЯТА: Найпотаємніше знання
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
ГЛАВА ДЕСЯТА: Щедроти Абсолюту
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
ГЛАВА ОДИНАДЦЯТА: Всесвітня форма
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
ГЛАВА ДВАНАДЦЯТА: Віддане служіння
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
ГЛАВА ТРИНАДЦЯТА: Природа, той, хто насолоджується, і свідомість
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
ГЛАВА ЧОТИРНАДЦЯТА: Три ґун̣и матеріальної природи
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
ГЛАВА П’ЯТНАДЦЯТА: Йоґа Вищої Особи
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
ГЛАВА ШІСТНАДЦЯТА: Божественні і демонічні натури
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
ГЛАВА СІМНАДЦЯТА: Різновиди віри
ГЛАВА ВІСІМНАДЦЯТА: Завершення. Досконалість відречення
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania