Skip to main content

TEXT 5

ТЕКСТ 5

Текст

Текст

на ча мат-стга̄ні бгӯта̄ні
паш́йа ме йоґам аіш́варам
бгӯта-бгр̣н на ча бгӯта-стго
мама̄тма̄ бгӯта-бга̄ванах̣
на ча мат-стхни бхӯтни
пайа ме йогам аиварам
бхӯта-бхн на ча бхӯта-стхо
мамтм бхӯта-бхвана

Послівний переклад

Пословный перевод

на—ніколи; ча—також; мат-стга̄ні—розташовані в Мені; бгӯта̄ні—усі істоти; паш́йа—тільки побач; ме—Мою; йоґам аіш́варам— незбагненну містичну силу; бгӯта-бгр̣т̣—Той, хто підтримує всі живі істоти; на—ніколи; ча—також; бгӯта-стгах̣—в космічному проявленні; мама—Моя; а̄тма̄—сутність; бгӯта-бга̄ванах̣—джерело всіх проявлень.

на — не; ча — также; мат-стхни — пребывающие во Мне; бхӯтни — сотворенные; пайа — узри; ме — Мое; йогам аиварам — непостижимое мистическое могущество; бхӯта-бхт — хранитель всех живых существ; на — не; ча — также; бхӯта-стха — находящийся в мироздании; мама — Мое; тм — Я; бхӯта-бхвана — источник всего сущего.

Переклад

Перевод

І все ж таки все створене не покоїться в Мені. Поглянь лише на Мою незбагненну містичну силу! Хоча Я і підтримую всі живі істоти і перебуваю скрізь, Я не є частиною космічного проявлення, тому що Я Сам — джерело творіння.

И в то же время все сотворенное находится вне Меня. Узри Мое мистическое могущество! Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального мироздания, ибо Я Сам — источник творения.

Коментар

Комментарий

Господь говорить, що все засновано на Ньому (мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні). Над цим варто замислитись. Господь не причетний безпосередньо до підтримування та забезпечення матеріального проявлення. Іноді ми бачимо зображення Атланта — тримаючи земну кулю на своїх раменах, він виглядає дуже стомленим. Цей образ не має нічого спільного з образом Кр̣шн̣и, що підтримує створений Ним усесвіт. Кр̣шн̣а каже, що хоча все засновано на Ньому, Він стоїть осторонь. Планетні системи плавають у просторі, і простір той — енерґія Верховного Господа. Але Він відмінний від простору. Його становище інше. Тому Господь каже: «Хоча всі планети і всесвіти покояться на Моїй незбагненній енерґії, Я, Верховний Бог-Особа, стою осторонь них». Такою є незбагненна могутність Господа.

Господь говорит, что все сущее покоится на Нем (мат-стхни сарва-бхӯтни). Необходимо правильно понять Его слова. Сам Господь не участвует в поддержании материальной вселенной. Иногда можно увидеть изображение Атланта, держащего на своих плечах земной шар; сгибаясь под его тяжестью, он выглядит очень утомленным. Мы не должны представлять таким Кришну, держащего на Себе вселенную. Он говорит, что, хотя все сущее покоится на Нем, Сам Он в стороне от всего. Планетные системы парят в космическом пространстве, которое представляет собой энергию Верховного Господа. Однако Сам Он отличен от космического пространства. Положение Господа иное. Поэтому Господь говорит: «Хотя все сущее покоится на Моей непостижимой энергии, Я, будучи Верховной Личностью Бога, остаюсь вне его». Таково непостижимое могущество Господа.

У ведичному словнику Нірукті сказано: йуджйате ’нена дурґгат̣ешу ка̄рйешу — «Верховний Господь віддається незбагненно чудесним розвагам, виявляючи Свої енерґії». У Нього в розпорядженні є різноманітні могутні енерґії, і рішення, які Він приймає — остаточні. Саме так слід розуміти Верховного Бога-Особу. Ми можемо мати намір зробити щось, але стільки перепон виникає на нашому шляху, що іноді неможливо влаштувати все так, як того хотілося б. Але якщо Кр̣шн̣а бажає зробити що-небудь, то просто з Його волі все здійснюється настільки досконало, що ніхто не може збагнути, як це відбувається. Господь пояснює це так: хоча Він і підтримує й забезпечує всім необхідним усе матеріальне творіння, Сам Він не торкається його. Все створюється, все підтримується, все зберігається і все знищується просто з Його верховної волі. Немає різниці між Його розумом і Ним Самим (на відміну од нас і нашого теперішнього матеріального розуму), бо Він — абсолютний дух. Водночас Господь присутній у всьому, але звичайна людина не може зрозуміти, яким чином Він присутній особисто. Він відмінний од матеріального проявлення, однак усе тримається на Ньому. Це пояснено тут як йоґам аіш́варам, містична сила Верховного Бога-Особи.

В ведическом словаре «Нирукти» сказано: йуджйате ’нена дургхатешу крйешу — «Верховный Господь являет удивительные, непостижимые игры с помощью Своей энергии». Он обладает разнообразными могущественными энергиями, и любое Его намерение тотчас становится явью. Так нужно понимать природу Личности Бога. Задумав сделать что-то, мы вынуждены преодолевать множество препятствий и зачастую не можем исполнить свои желания. Но если Кришна захочет чего-либо, одного Его желания достаточно, и все происходит столь совершенным образом, что можно только восхищаться. Господь так объясняет это: хотя все мироздание держится на Нем, Сам Он не касается материального космоса. Все сущее создается, сохраняется, поддерживается и в конце концов уничтожается Его высшей волей. Поскольку Он абсолютно духовен, то между Его умом и Им Самим нет никакой разницы (тогда как мы отличны от своего нынешнего материального ума). Господь одновременно пребывает везде, однако обыкновенному человеку никогда не понять, каким образом Он лично присутствует всюду. Он вне материального мира, и в то же время все покоится на Нем. На это указывают слова йогам аиварам — таково мистическое могущество Верховной Личности Бога.