Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Текст

Verš

на ча мат-стга̄ні бгӯта̄ні
паш́йа ме йоґам аіш́варам
бгӯта-бгр̣н на ча бгӯта-стго
мама̄тма̄ бгӯта-бга̄ванах̣
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Послівний переклад

Synonyma

на—ніколи; ча—також; мат-стга̄ні—розташовані в Мені; бгӯта̄ні—усі істоти; паш́йа—тільки побач; ме—Мою; йоґам аіш́варам— незбагненну містичну силу; бгӯта-бгр̣т̣—Той, хто підтримує всі живі істоти; на—ніколи; ча—також; бгӯта-стгах̣—в космічному проявленні; мама—Моя; а̄тма̄—сутність; бгӯта-бга̄ванах̣—джерело всіх проявлень.

na — nikdy; ca — také; mat-sthāni — spočívá ve Mně; bhūtāni — celé stvoření; paśya — pohleď; me — na Moji; yogam aiśvaram — nepochopitelnou mystickou moc; bhūta-bhṛt — opora všech živých bytostí; na — nikdy; ca — také; bhūta-sthaḥ — ve vesmírném projevu; mama — Moje; ātmā — vlastní Já; bhūta-bhāvanaḥ — zdroj všech projevů.

Переклад

Překlad

І все ж таки все створене не покоїться в Мені. Поглянь лише на Мою незбагненну містичну силу! Хоча Я і підтримую всі живі істоти і перебуваю скрізь, Я не є частиною космічного проявлення, тому що Я Сам — джерело творіння.

A přesto ve Mně vše stvořené nespočívá. Pohleď na Mou mystickou moc! I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu — Mé vlastní Já je samotným zdrojem stvoření.

Коментар

Význam

Господь говорить, що все засновано на Ньому (мат-стга̄ні сарва-бгӯта̄ні). Над цим варто замислитись. Господь не причетний безпосередньо до підтримування та забезпечення матеріального проявлення. Іноді ми бачимо зображення Атланта — тримаючи земну кулю на своїх раменах, він виглядає дуже стомленим. Цей образ не має нічого спільного з образом Кр̣шн̣и, що підтримує створений Ним усесвіт. Кр̣шн̣а каже, що хоча все засновано на Ньому, Він стоїть осторонь. Планетні системи плавають у просторі, і простір той — енерґія Верховного Господа. Але Він відмінний від простору. Його становище інше. Тому Господь каже: «Хоча всі планети і всесвіти покояться на Моїй незбагненній енерґії, Я, Верховний Бог-Особа, стою осторонь них». Такою є незбагненна могутність Господа.

Pán říká, že vše spočívá na Něm (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Tomu je třeba správně porozumět. On sám se nezabývá udržováním a zachováváním hmotného projevu. Někdy vídáme obrázek Atlase, který drží na svých bedrech zeměkouli a vypadá značně unaveně. Není správné si představovat, že Kṛṣṇa podobně drží tento stvořený vesmír. Říká, že i když na Něm vše spočívá, sám je stranou všeho. Planetární soustavy se vznášejí v prostoru a ten je energií Nejvyššího Pána. Pán se však od něho liší; je mimo něj. Proto říká: “Třebaže všechny soustavy spočívají na Mé nepochopitelné energii, Já sám, Nejvyšší Osobnost Božství, jsem od nich vzdálen.” Tak vypadá Pánovo nepochopitelné bohatství.

У ведичному словнику Нірукті сказано: йуджйате ’нена дурґгат̣ешу ка̄рйешу — «Верховний Господь віддається незбагненно чудесним розвагам, виявляючи Свої енерґії». У Нього в розпорядженні є різноманітні могутні енерґії, і рішення, які Він приймає — остаточні. Саме так слід розуміти Верховного Бога-Особу. Ми можемо мати намір зробити щось, але стільки перепон виникає на нашому шляху, що іноді неможливо влаштувати все так, як того хотілося б. Але якщо Кр̣шн̣а бажає зробити що-небудь, то просто з Його волі все здійснюється настільки досконало, що ніхто не може збагнути, як це відбувається. Господь пояснює це так: хоча Він і підтримує й забезпечує всім необхідним усе матеріальне творіння, Сам Він не торкається його. Все створюється, все підтримується, все зберігається і все знищується просто з Його верховної волі. Немає різниці між Його розумом і Ним Самим (на відміну од нас і нашого теперішнього матеріального розуму), бо Він — абсолютний дух. Водночас Господь присутній у всьому, але звичайна людина не може зрозуміти, яким чином Він присутній особисто. Він відмінний од матеріального проявлення, однак усе тримається на Ньому. Це пояснено тут як йоґам аіш́варам, містична сила Верховного Бога-Особи.

Ve védském slovníku Nirukti stojí: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu, “Nejvyšší předvádí svou energii v nepochopitelně úžasných výjevech.” Pán oplývá mnoha mocnými energiemi, a cokoliv si přeje, se stává skutečností. Tak je třeba chápat Osobnost Božství. My sami můžeme chtít něco udělat, ale čeká nás mnoho překážek a někdy nemůžeme jednat, jak bychom si přáli. Když chce ale něco udělat Kṛṣṇa, samotnou silou Jeho vůle se vše uskuteční tak dokonale, že ani nevnímáme, jak se to děje. Pán to vysvětluje: přestože udržuje celý hmotný projev a je jeho oporou, není s ním ve styku. Vše je stvořeno, zaopatřováno, udržováno a zničeno Jeho svrchovanou vůlí. Jelikož je absolutní duchovní bytostí, není rozdíl mezi Jeho myslí a Jím samotným (zatímco mezi námi a naší nynější hmotnou myslí rozdíl je). Pán je současně přítomen ve všem, ale pro obyčejného člověka je nepochopitelné, jak může být přítomen také osobně. Liší se od hmotného projevu, a přesto na Něm vše spočívá. To je zde popsáno slovy yogam aiśvaram, vyjadřujícími mystickou moc Nejvyšší Osobnosti Božství.