Skip to main content

TEXT 34

VERSO 34

Текст

Texto

ман-мана̄ бгава мад-бгакто
мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі йуктваівам
а̄тма̄нам̇ мат-пара̄йан̣ах̣
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

Послівний переклад

Sinônimos

мат-мана̄х̣—завжди думаючи про Мене; бгава—стань; мат—Мій; бгактах̣ — відданий; мат — Мій; йа̄джı̄ — той, хто поклоняється; ма̄м—Мені; намаскуру—пропонуй шанобливі поклони; ма̄м—Мені; ева—повністю; ешйасі—ти прийдеш; йуктва̄—бувши заглибленим; евам—таким чином; а̄тма̄нам—твоя душа; мат-пара̄йан̣ах̣— відданий Мені.

mat-manāḥ — sempre pensando em Mim; bhava — torne-se; mat — Meu; bhaktaḥ — devoto; mat — Meu; yājī — adorador; mām — a Mim; namaskuru — ofereça reverências; mām — a Mim; eva — completamente; eṣyasi — você virá; yuktvā — estando absorta; evam — assim; ātmānam — sua alma; mat-parāyaṇaḥ — devotada a Mim.

Переклад

Tradução

Завжди думай про Мене, стань Моїм відданим, вшановуй Мене з любов’ю і поклоняйся Мені. Повністю в Мене занурившись, ти неодмінно прийдеш до Мене.

Ocupe sua mente em pensar sempre em Mim, torne-se Meu devoto, ofereça-Me reverências e Me adore. Estando absorto por completo em Mim, com certeza você virá a Mim.

Коментар

Comentário

П О Я С Н Е Н Н Я : У цьому вірші ясно вказано, що свідомість Кр̣шн̣и — єдиний спосіб порятунку з кайданів сповненого скверни матеріального світу. Трапляється, що деякі несумлінні коментатори перекручують значення цілком ясного твердження, висловленого тут про необхідність відданого служіння Верховному Богові-Особі, Кр̣шн̣і, і лише Йому одному. На жаль, безсоромні коментатори збивають читачів з пантелику своїми хибними ідеями. Вони не знають, що немає різниці між Кр̣шн̣ою і Його розумом. Кр̣шн̣а — не звичайна людська істота, Він — Абсолютна Істина. Його тіло, розум і Сам Він єдині й абсолютні. Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ в Анубга̄шйі, своїх коментарях до Чаітанйа-чаріта̄мр̣ти (п’ята глава, А̄ді-лı̄ла̄, вірші 41 – 48), цитує з Кӯрма Пура̄н̣и: деха-дехі- вібгедо ’йам̇ неш́варе відйате квачіт. Це означає, що тіло Кр̣шн̣и, Верховного Господа, і Він Сам — невідмінні. Але коментатори не знають науки про Кр̣шн̣у, і тому вони затушовують Його й відділяють Його особу від Його розуму і тіла. Це — наслідок цілковитого нерозуміння науки про Кр̣шн̣у, але деякі мають користь з того, що вводять людей в оману.

Neste verso, indica-se claramente que a consciência de Kṛṣṇa é o único meio de alguém se libertar das garras deste mundo material contaminado. Às vezes, comentadores inescrupulosos distorcem o sentido do que se afirma de maneira explícita aqui: que todo o serviço devocional deve ser oferecido à Suprema Personalidade de Deus, Kṛṣṇa. Infelizmente, comentadores inescrupulosos desviam a mente do leitor para aquilo que não é absolutamente exequível. Esses comentadores não sabem que não existe diferença entre a mente de Kṛṣṇa e Kṛṣṇa. Kṛṣṇa não é um ser humano comum; Ele é a Verdade Absoluta. Seu corpo, Sua mente e Ele mesmo são, de fato, a mesma coisa. Afirma-se no Kūrma Purāṇa, e Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī cita em seus comentários Anubhāṣya sobre o Caitanya-caritāmṛta (Quinto Capítulo, Ādi-līlā, versos 41-48) que deha-dehi-vibhedo ’yaṁ neśvare vidyate kvacit. Isto significa que não há diferença entre o próprio Senhor Supremo, Kṛṣṇa, e Seu corpo. Mas como não conhecem esta ciência de Kṛṣṇa, os comentadores ocultam Kṛṣṇa e fazem distinção entre Sua personalidade, Sua mente ou Seu corpo. Embora isto demonstre ignorância da ciência de Kṛṣṇa, certos homens lucram com o desencaminhar das pessoas.

Є люди, демони за натурою, які думають про Кр̣шн̣у, але із заздрістю, як, наприклад, цар Кам̇са, дядько Кр̣шн̣и. Він також завжди думав про Кр̣шн̣у, але думав про Нього як про ворога. Він був завше занепокоєний, очікуючи, коли ж Кр̣шн̣а прийде вбити його. Такий умонастрій не допоможе нам. Слід думати про Кр̣шн̣у з любов’ю та відданістю. Це — бгакті. Слід безперервно плекати знання про Кр̣шн̣у. І найкраще робити це за допомогою справжнього духовного вчителя. Кр̣шн̣а — Верховний Бог-Особа, і як ми вже неодноразово пояснювали, Його тіло нематеріальне, воно вічне, сповнене блаженства і знання. Такі роздуми і бесіди про Кр̣шн̣у допоможуть людині стати Його відданим. Якесь інше розуміння Кр̣шн̣и, що отримане з недостовірного джерела, не принесе доброго плоду.

Existem alguns que são demoníacos; eles também pensam em Kṛṣṇa, mas com inveja, assim como o rei Kaṁsa, o tio de Kṛṣṇa. Ele também vivia pensando em Kṛṣṇa, mas pensava em Kṛṣṇa como seu inimigo. Estava sempre em ansiedade, imaginando quando Kṛṣṇa viria matá-lo. Esta espécie de pensamento não nos ajudará. Devemos pensar em Kṛṣṇa com amor devocional. Isto é bhakti. Deve-se cultivar continuamente o conhecimento acerca de Kṛṣṇa. O que é este cultivo favorável? Ele consiste em se aprender com um mestre autêntico. Kṛṣṇa é a Suprema Personalidade de Deus, e explicamos diversas vezes que Seu corpo não é material, mas é conhecimento eterno e bem-aventurado. Este tipo de conversa sobre Kṛṣṇa ajudará a pessoa a tornar-se um devoto. Aceitar outra compreensão acerca de Kṛṣṇa, recorrendo à fonte errada, acabará sendo inútil.

Отже, слід зосередити свій розум на вічній формі, первинній формі Кр̣шн̣и. З цілковитою переконаністю в серці, що Кр̣шн̣а — Верховний Господь, треба присвятити себе поклонінню Йому. В Індії є сотні тисяч храмів, де поклоняються Кр̣шн̣і і віддано служать Йому. Люди висловлюють свою шану Кр̣шн̣і, падаючи ниць перед Ним. Людина повинна схиляти свою голову перед мӯрті Кр̣шн̣и і віддавати Йому все: свій розум, своє тіло, свою діяльність. Це дозволяє до останку, не відхиляючись, поринути в Кр̣шн̣у і таким чином досягнути Кр̣шн̣алоки. Не слід дозволяти несумлінним коментаторам збивати себе з пантелику. Треба приймати участь в дев’яти різновидах відданого служіння, починаючи з оспівування Кр̣шн̣и і слухання про Кр̣шн̣у. Чисте віддане служіння є вище досягнення людського суспільства.

Devemos, portanto, ocupar nossa mente na forma eterna, na forma primordial de Kṛṣṇa; tendo no coração a convicção de que Kṛṣṇa é o Supremo, devemos prestar adoração. Há centenas de milhares de templos na Índia onde se adora Kṛṣṇa e onde se pratica o serviço devocional. Quem se entrega a esta prática deve oferecer reverências a Kṛṣṇa. Deve curvar a cabeça diante da Deidade e deve ocupar sua mente, seu corpo, suas atividades — tudo. Com isto, o devoto não se desviará de sua absorção em Kṛṣṇa. Isto o ajudará a transferir-se a Kṛṣṇaloka. A pessoa não deve se deixar desviar pelos comentadores inescrupulosos. Ela deve ocupar-se nos nove diferentes processos do serviço devocional, começando com ouvir e cantar sobre Kṛṣṇa. O serviço devocional puro é a conquista máxima da sociedade humana.

У сьомій та восьмій главах Бгаґавад-ґı̄ти розповідається про чисте віддане служіння Господу, вільне від теоретичного знання, містичної йоґи та кармічної діяльності. Того, чиє серце ще не зовсім очистилось, можуть приваблювати такі аспекти Господа, як безособистісне брахмаджйоті або локалізована Парама̄тма̄, але чистий відданий безпосередньо звертається до служіння Верховному Господеві.

O Sétimo e o Oitavo Capítulos do Bhagavad-gītā explicaram o serviço devocional puro ao Senhor que é livre de conhecimento especulativo, yoga mística e atividades fruitivas. Aqueles que não estão puramente santificados podem se sentir atraídos a diferentes aspectos do Senhor, tais como o brahmajyoti impessoal e o Paramātmā localizado, mas o devoto puro adota o serviço direto ao Senhor Supremo.

Існує чудова поема про Кр̣шн̣у, в якій прекрасно віддзеркалено, що кожна людина, яка захоплюється шануванням напівбогів, є дуже нерозумною і ніколи не здобуде вищої нагороди від Кр̣шн̣и. Відданий спочатку може відхилятись од взірцевого відданого служіння, але все ж слід вважати його вищим від усіх інших філософів та йоґів. Людину, яку завжди поглинає служіння Кр̣шн̣і в свідомості Кр̣шн̣и, треба приймати за досконалу святу особистість. Її випадкові неправедні вчинки ставатимуть поодинокими, і згодом вона неодмінно досягне цілковитої досконалості. Чистий відданий уникає падіння, тому що Верховний Бог-Особа особисто опікується Своїми чистими відданими. Отже, інтеліґентній людині слід просто стати на шлях свідомості Кр̣шн̣и й щасливо жити в матеріальному світі. Врешті-решт вона дістане від Кр̣шн̣и вищу нагороду.

Há um belo poema sobre Kṛṣṇa em que se afirma claramente que qualquer pessoa que esteja ocupada na adoração aos semideuses não é inteligente e não pode em tempo algum conseguir a recompensa suprema: Kṛṣṇa. No começo, talvez o devoto às vezes saia da linha, mas mesmo assim deve ser considerado superior a todos os outros filósofos e yogīs. Quem sempre se ocupa em consciência de Kṛṣṇa deve ser considerado um santo perfeito. Suas atividades não-devocionais ocasionais diminuirão, e ele sem dúvida logo estará situado em completa perfeição. Na verdade, o devoto puro não tem nenhuma oportunidade de cair, porque a Divindade Suprema cuida pessoalmente de Seus devotos puros. Portanto, quem é inteligente deve adotar o processo direto da consciência de Kṛṣṇa e viver feliz neste mundo material. E chegará o dia em que receberá a recompensa suprema de Kṛṣṇa.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до дев’ятої глави Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розглядалося найпотаємніше знання.

Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Nono Capítulo do Śrīmad Bhagavad-gītā que trata do Conhecimento Mais Confidencial.