Skip to main content

TEXT 32

VERSO 32

Текст

Texto

ма̄м̇ хі па̄ртга вйапа̄ш́рітйа
йе ’пі сйух̣ па̄па-йонайах̣
стрійо ваіш́йа̄с татга̄ ш́ӯдра̄с
те ’пі йа̄нті пара̄м̇ ґатім
māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim

Послівний переклад

Sinônimos

ма̄м—у Мене; хі—неодмінно; па̄ртга—син Пр̣тги; вйапа̄ш́рітйа— тільки в цьому знаходячи притулок; йе—ті, хто; апі—також; сйух̣—є; па̄па-йонайах̣—ницого походження; стрійах̣—жінки; ваіш́йа̄х̣—торговці; татга̄—також; ш́ӯдра̄х̣—нижчий клас людей; те апі—навіть вони; йа̄нті—йдуть; пара̄м—до верховного; ґатім—призначення.

mām — em Mim; hi — decerto; pārtha — ó filho de Pṛthā; vyapāśritya — em especial refugiando-se em; ye — aqueles que; api — também; syuḥ — são; pāpa-yonayaḥ — nascidos de família inferior; striyaḥ — mulheres; vaiśyāḥ — comerciantes; tathā — também; śūdrāḥ — homens de classe inferior; te api — mesmo eles; yānti — vão; parām — para o supremo; gatim — destino.

Переклад

Tradução

О сину Пр̣тги, ті, що знайшли пристановище в Мені, нехай вони будуть навіть ницого походження — жінки, ваіш́йі (торговці) і ш́ӯдри (робітники) — всі вони зможуть досягти вищої мети.

Ó filho de Pṛthā, todos os que se refugiam em Mim, mesmo que sejam de nascimento inferior ou as mulheres, os vaiśyas [comerciantes] ou os śūdras [trabalhadores braçais], podem alcançar o destino supremo.

Коментар

Comentário

Верховний Господь роз’яснює тут, що у відданому служінні немає різниці між вищим і нижчим класами людей. Звичайно, з матеріалістичного погляду на життя такий поділ існує, але не для людини, яка присвятила себе трансцендентному відданому служінню Господеві. Кожний може досягти вищої мети. В Ш́рı̄мад- Бга̄ґаватам (2.4.18) сказано, що навіть люди найнижчої суспільної верстви, яких називають чан̣д̣а̄лами (собакоїдами), можуть очиститись, спілкуючись з чистими відданими. Тому віддане служіння, здійснюване згідно з вказівками чистого відданого, настільки могутнє, що нівелює різницю між вищим й нижчим класами людей — кожний може звернутись до любовного служіння Господу. Звичайний простолюдин, якщо звернеться по допомогу до чистого відданого, може очиститись, керуючись його вказівками. Згідно з різними ґун̣ами матеріальної природи людей поділяють на тих, що перебувають в ґун̣і благочестя (бра̄хман̣и), в ґун̣і пристрасті (кшатрійі, тобто керівники), у змішаних ґун̣ах пристрасті й невігластва (ваіш́йі, торговці) і в ґун̣і невігластва (ш́удри, тобто робітники). А нижче їх усіх перебувають чан̣д̣а̄ли, які народжені в сім’ях грішників. Людей, що народилися в таких гріховних сім’ях, не приймають до свого кола люди вищих класів. Але віддане служіння настільки могутнє, що всі люди будь-яких каст за допомогою чистого відданого Верховного Господа можуть досягти вищої досконалості життя. Це стає можливим лише тоді, коли людина приймає притулок у Кр̣шн̣и. Як вказує слово вйапа̄ш́рітйа, треба цілком перейти під захист Кр̣шн̣и. І тоді можна набагато перевершити великих джн̃а̄ні та йоґів.

Aqui, o Senhor Supremo é bem claro ao afirmar que no serviço devocional não há distinção entre as classes inferiores e superiores de pessoas. No conceito de vida material, prevalecem essas divisões, mas elas não existem para quem se ocupa no serviço transcendental amoroso do Senhor. Todos se candidatam a chegar ao destino supremo. No Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18), afirma-se que até mesmo os mais baixos, que são chamados caṇḍālas (comedores de cachorro), podem purificar-se, associando-se com devotos puros. Portanto, o serviço devocional e a orientação de um devoto puro são tão fortes que não há discriminação entre as classes inferiores e superiores; qualquer um pode adotar esse processo. Refugiando-se no devoto puro, a pessoa mais simples pode purificar-se, seguindo a orientação apropriada. Conforme os diferentes modos da natureza material, os homens são classificados no modo da bondade (brāhmaṇas), no modo da paixão (kṣatriyas, ou administradores), no modo em que há uma mistura de paixão e ignorância (vaiśyas, ou comerciantes) e no modo da ignorância (śūdras, ou trabalhadores braçais). Inferiores a estes estão os caṇḍālas, que nascem em famílias pecaminosas. Em geral, as classes superiores evitam associar-se com aqueles nascidos nas famílias pecaminosas. Mas o processo do serviço devocional é tão forte que o devoto puro do Senhor Supremo pode capacitar as pessoas de todas as classes inferiores a atingir a mais elevada perfeição da vida. Isto só é possível quando alguém aceita refugiar-se em Kṛṣṇa. Como aqui o indica a palavra vyapāśritya, é necessário refugiar-se completamente em Kṛṣṇa. Então, pode-se ser muito superior aos grandes jñānīs e yogīs.