Skip to main content

TEXT 30

VERŠ 30

Текст

Verš

апі чет су-дура̄ча̄ро
бгаджате ма̄м ананйа-бга̄к
са̄дгур ева са мантавйах̣
самйаґ вйавасіто хі сах̣
api cet su-durācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

Послівний переклад

Synonyma

апі—навіть; чет—якщо; су-дура̄ча̄рах̣—людина, яка коїть найогидніші вчинки; бгаджате—віддано служить; ма̄м—Мені; ананйа-бга̄к—без відхилень; са̄дгух̣—святий; ева—неодмінно; сах̣—він; мантавйах̣—слід вважати; самйак—правильно; вйавасітах̣—сповнений рішучості; хі—неодмінно; сах̣—він.

api — dokonca; cet — ak; su-durācāraḥ — kto sa dopustil najohavnejších činov; bhajate — oddane slúži; mām — Mne; ananya-bhāk — bez odchýlenia; sādhuḥ — svätec; eva — zaiste; saḥ — on; mantavyaḥ — má byť považovaný; samyak — úplne; vyavasitaḥ — je dobre umiestnený vo svojom snažení; hi — určite; saḥ — on.

Переклад

Překlad

Навіть якщо людина скоїть найогидніший вчинок, але якщо вона з рішучістю присвятила себе відданому служінню, — її слід вважати праведною, бо вона обрала правильний шлях.

Dokonca aj človek, ktorý sa dopustil najohavnejšieho činu, by mal byť považovaný za svätého, ak Mi oddane slúži, pretože je správne umiestnený vo svojom snažení.

Коментар

Význam

Слово су-дура̄ча̄рах̣, що вжите в цьому вірші — дуже важливе, і ми повинні правильно зрозуміти його. Діяльність живої істоти за обумовленого стану буває двох різновидів: обумовлена і природна. Навіть віддані змушені виконувати різноманітні дії, що пов’язані з обумовленим життям: турбуватись про своє тіло, жити згідно з суспільними та державними законами, — таку діяльність називають обумовленою. Крім того, жива істота, яка повністю усвідомила свою духовну природу і присвятила себе діяльності в свідомості Кр̣шн̣и, або відданому служінню Господеві, виконує дії, що є трансцендентними; така трансцендентна діяльність відповідає її природному становищу і її виражають спеціальним терміном — віддане служіння. За теперішнього обумовленого стану, віддане служіння і обумовлене служіння, що пов’язане з тілом, іноді виконують паралельно. Але буває, що ці дії суперечать одна одній. Відданий, наскільки це можливо, дуже обережний і не робить нічого, що могло б зашкодити його чистоті. Він знає, що рівень його діяльності залежить від його поступу в свідомості Кр̣шн̣и. Проте іноді можна бачити, як людина в свідомості Кр̣шн̣и здійснює щось, що виглядає дуже огидним з суспільного або політичного погляду. Але таке тимчасове падіння не позбавляє її досягнутого. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам сказано, що навіть якщо людина падає, але всім серцем своїм віддано служить Верховному Господеві, то Господь, який перебуває в її серці, очищує її й вибачає їй її мерзенні вчинки. Матеріальна скверна настільки сильна, що навіть йоґ, який цілком присвятив себе служінню Господу, іноді потрапляє в пастку; але свідомість Кр̣шн̣и настільки могутня, що одразу ж очищує його від наслідків такого випадкового падіння. Тому шлях відданого служіння завжди приводить до успіху. Ніхто не повинен зневажати відданого за таке випадкове падіння, бо, як сказано далі у вірші, такі падіння з часом припиняться, як тільки відданий зміцніє в свідомості Кр̣шн̣и.

Slovo su-durācāraḥ, ktoré Kṛṣṇa použil v tomto verši, je veľmi dôležité a mali by sme správne porozumieť jeho významu. Živá bytosť sa vo svojom podmienenom stave zamestnáva dvoma druhmi činností: podmienenými a nepodmienenými (prirodzenými). Podmienené činnosti sú také, ktoré musia vykonávať všetci, dokonca aj oddaní, aby ochránili telo alebo neporušovali spoločenské či štátne ustanovenia. Okrem činností tohto druhu, ktorých je v súvislosti s podmieneným životom určite nemálo, sú tu tiež činnosti transcendentálne, ktorým sa venujú bytosti, plne si vedomé svojej duchovnej podstaty a neustále zamestnané vo vedomí Kṛṣṇu. Takéto činnosti sa nazývajú oddaná služba Najvyššiemu Pánovi a sú celkom prirodzené. V podmienenom živote idú oddaná služba a podmienené činnosti, týkajúce sa tohoto tela, niekedy súčasne vedľa seba, inokedy sa naopak môžu stretávať. Oddaný sa veľmi snaží, aby neurobil nič, čo by mohlo narušiť celú situáciu. Vie, že dokonalosť v jeho činnostiach závisí od rozvoja jeho duchovného vedomia. Niekedy sa však môže stať, že uvidíme oddaného konať spôsobom, ktorý je z politického alebo spoločenského hľadiska považovaný za veľmi nevhodný, no taký priestupok ho nevylučuje z oddanej služby. V Śrīmad-Bhāgavatame sa hovorí, že keď je človek z celého srdca zamestnaný v transcendentálnej službe Najvyššiemu Pánovi, ale vplyvom okolností poklesne, Pán mu poklesnutie odpustí a očistí ho zvnútra, z jeho srdca. Vplyv hmotnej prírody je taký silný, že dokonca i yogīn sa niekedy môže nechať zviesť napriek tomu, že slúži Najvyššiemu Pánovi. Vedomie Kṛṣṇu je také mocné, že príležitostné priestupky sa okamžite napravia. Oddaná služba preto končí vždy úspechom. Nikto by sa nemal posmievať oddanému kvôli nejakému náhodnému poklesnutiu zo vznešenej cesty, pretože, ako bude vysvetlené v ďalšom verši, také náhodné poklesky skončia a oddaný sa plne pohrúži do oddanej služby Kṛṣṇovi. Je to len otázka času.

Тому слід вважати, що людина в свідомості Кр̣шн̣и, яка з рішучістю оспівує маха̄-мантру Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, перебуває в трансцендентнім становищі, навіть якщо іноді вона випадково падає. Слова са̄дгур ева — «він праведний», дуже виразні. Вони попереджують невіруючих, що не можна висміювати відданого, якщо він випадково зазнав падіння, але навіть у такому разі слід вважати його праведником. Слово мантавйах̣ ще категоричніше. Тобто, якщо хтось не дотримується цього правила і кепкує з відданого за його випадкове падіння, то це є непокора велінню Верховного Господа. Єдина необхідна якість відданого — присвячувати всього себе відданому служінню і тільки йому.

Preto človek, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi s mysľou na Neho upretou a ktorý s presvedčením spieva Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, sa nachádza na transcendentálnej úrovni, aj keď niekedy náhodou poklesne. Dôraz sa kladie aj na slová sādhur eva, „je svätý“, ktoré varujú neoddaných, aby nekritizovali oddaných kvôli príležitostnému priestupku. Oddaný by mal byť považovaný za svätého, aj keď sa dopustil nechceného priestupku. Na slovo mantavyaḥ sa kladie osobitný dôraz. Ak sa niekto neriadi podľa tohto pravidla a zosmiešňuje oddaných pre ich náhodné priestupky, dopúšťa sa sám priestupku tým, že nedodržiava príkazy Najvyššieho Pána. Jedinou vlastnosťou oddaného je to, že sa venuje výhradne oddanej láskyplnej službe.

В Нр̣сім̇га Пура̄н̣і сказано:

V Nṛsiṁha Purāṇe sa uvádza:

бгаґаваті ча хара̄в ананйа-чета̄
бгр̣ш́а-маліно ’пі віра̄джате манушйах̣
на хі ш́аш́а-калуша-ччгабіх̣ када̄чіт
тіміра-пара̄бгавата̄м упаіті чандрах̣
bhagavati ca harāv ananya-cetā
bhṛśa-malino ’pi virājate manuṣyaḥ
na hi śaśa-kaluṣa-cchabiḥ kadācit
timira-parābhavatām upaiti candraḥ

Це означає, що коли людина, яка присвятила себе відданому служінню Господу, іноді здійснює погані вчинки, то їх можна порівняти з плямами на Місяці, які нагадують кролячий послід. Ці плями не заважають литися місячному світлові. Так само, не слід нехтувати відданим, навіть якщо він випадково зійшов з істинного шляху.

Ak je človek plne zapojený v oddanej službe Pánovi a príležitostne sa dopustí ohavných činov, mali by sme sa na tieto činy pozerať ako na tmavé škvrny na Mesiaci. Tmavé škvrny na Mesiaci nijako neovplyvňujú mesačné svetlo. Podobne tak náhodné priestupky neznemožňujú oddanému postup na ceste utvárajúcej svätý charakter.

З іншого боку, не слід вважати, що відданому в свідомості Кр̣шн̣и дозволено здійснювати негідні вчинки; даний вірш стосується тільки тих випадків, які трапляються внаслідок сильного тиску матеріальних зв’язків. Віддане служіння — це, образно кажучи, оголошення війни ілюзорній енерґії. Доки людина не стане настільки сильною, щоб перемагати ілюзорну енерґію, можуть траплятись поодинокі падіння. Але зміцнівши, вона, як те з’ясовувалося вище, стає непідвладною таким зривам. Однак, ніколи не слід використовувати цей вірш на виправдовування своєї негідної поведінки і далі вважати себе відданим. Якщо людина, що йде шляхом відданого служіння, не поліпшує свої особисті якості, це свідчить про те, що вона не досягла високого ступеня відданості.

Na druhej strane si však nesmieme myslieť, že oddaný môže robiť hocičo nepekné. Tento verš poukazuje len na náhodné priestupky vzhľadom k silnému spojeniu s hmotou. Oddane slúžiť znamená vyhlásiť vojnu iluzórnej energii. Ak oddaný nie je natoľko silný, aby s ňou mohol bojovať, môže sa stať, že niekedy poklesne. Ak je však odhodlaný bojovať, nikdy už nepoklesne. To sme už vysvetlili. Nikto by nemal zneužívať tento verš a robiť nezmysly a myslieť si, že je stále oddaným. Ak nenapraví svoj charakter vykonávaním oddanej služby, potom je celkom jasné, že nie je najpokročilejší.