Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Текст

Tekstas

джара̄-маран̣а-мокша̄йа
ма̄м а̄ш́рітйа йатанті йе
те брахма тад відух̣ кр̣тснам
адгйа̄тмам̇ карма ча̄кгілам
jarā-maraṇa-mokṣāya
mām āśritya yatanti ye
te brahma tad viduḥ kṛtsnam
adhyātmaṁ karma cākhilam

Послівний переклад

Synonyms

джара̄—від старості; маран̣а—і смерті; мокша̄йа—з метою звільнення; ма̄м—в Мені; а̄ш́рітйа—знаходячи захист; йатанті—прагнуть; йе—усі ті; те—такі особи; брахма—Брахман; тат—істинно те; відух̣—вони знають; кр̣тснам—все; адгйа̄тмам—трансцендентне; карма—діяльність; ча—також; акгілам—цілковито.

jarā — nuo senatvės; maraṇa — ir mirties; mokṣāya — tam, kad išsivaduotų; mām — Manyje; āśritya — radę prieglobstį; yatanti — siekia; ye — visi, kurie; te — tokie žmonės; brahma — Brahmanas; tat — iš tikro, tai; viduḥ — jie žino; kṛtsnam — viską; adhyātmam — transcendentinę; karma — veiklą; ca — taip pat; akhilam — visiškai.

Переклад

Translation

Розумні люди, які прагнуть звільнитися від старості та смерті, знаходять притулок у Мене у відданому служінні Мені. Вони вже є Брахман, бо знають усе, що стосується трансцендентної діяльності.

Išmintingieji, kurie stengiasi išsivaduoti nuo senatvės ir mirties, prieglobstį randa Manyje, su pasiaukojimu Man tarnaudami. Iš teisybės, jie – Brahmanas, nes viską išmano apie transcendentinę veiklą.

Коментар

Purport

Народження, смерть, старість і хвороби вражають матеріальне тіло, духовне ж тіло не підвладне їм. Для духовного тіла не існує народження, смерті, старості та хвороб; отже, той, хто відроджує духовне тіло і стає одним з наближених Верховного Бога-Особи, присвятивши себе вічному відданому служінню — досягає справжньої свободи. Ахам̇ брахма̄смі: «Я — дух». Сказано, що жива істота повинна зрозуміти: «я» є Брахман, тобто духовна душа. Таке духовне уявлення про життя також перебуває на рівні відданого служіння, як про те сказано в даному вірші. Чисті віддані трансцендентно перебувають у Брахмані і володіють досконалим знанням про трансцендентну діяльність.

KOMENTARAS: Gimimas, mirtis, senatvė ir ligos turi įtakos materialiam, bet ne dvasiniam kūnui. Dvasinis kūnas negimsta, nemiršta, nesensta ir neserga. Kas jį įgyja, tampa Aukščiausiojo Dievo Asmens patikėtiniu ir amžinai su pasiaukojimu Jam tarnauja. Jis yra iš tiesų išsivadavęs. Ahaṁ brahmāsmi: „Aš esu dvasia“. Pasakyta, kad žmogus turi suvokti esąs Brahmanas – dvasinė siela. Posmas nurodo, kad tokia „aš – Brahmanas“ būties samprata būdinga ir pasiaukojimo tarnystei. Tyri bhaktai egzistuoja transcendentiniu Brahmano lygmeniu ir viską išmano apie transcendentinę veiklą.

Чотири типи відданих, які ще не очистились від корисливих бажань, вдаються до трансцендентного служіння Господеві і досягають своїх відповідних цілей. З милості Верховного Господа вони віднаходять свідомість Кр̣шн̣и і реально насолоджуються духовним спілкуванням з Верховним Господом. Але шанувальники напівбогів ніколи не досягають Верховного Господа на Його верховній планеті. Навіть імперсоналісти, які осягнули Брахмана, по суті не дуже розумні, бо не можуть досягти верховної планети Кр̣шн̣и, що відома як Ґолока Вр̣нда̄вана. Лише ті, хто діє в свідомості Кр̣шн̣и, (ма̄м а̄ш́рітйа), воістину гідні називатись Брахманом, бо вони правильно спрямовують свої зусилля, — на досягнення планети Кр̣шн̣и. Такі люди не мають сумнівів щодо Кр̣шн̣и, і, отже, вони по суті є Брахман.

Netyri bhaktai skiriami į keturias kategorijas. Transcendentiškai tarnaudami Viešpačiui jie pasiekia tai, ko trokšta, ir, Aukščiausiojo Viešpaties malone visiškai įsisąmoninę Kṛṣṇą, iš tiesų dvasiškai bendrauja su Aukščiausiuoju Viešpačiu. Tuo tarpu pusdievių garbintojai niekuomet neateina pas Aukščiausiąjį Viešpatį į Jo aukščiausią planetą. Aukščiausios Kṛṣṇos planetos, vadinamos Goloka Vṛndāvana, negali pasiekti ir menkos nuovokos žmonės, kurie apsiribojo Brahmano pažinimu. Tik tie, kurie veikia su Kṛṣṇos sąmone (mām āśritya), nusipelnė Brahmano vardo, nes jie iš tikro stengiasi pasiekti Kṛṣṇos planetą. Jie neturi abejonių dėl Krṣṇos, ir iš tiesų yra Brahmanas.

Ті, хто поклоняється формі, або арчі, Господа, або ті, що медитують на Господа лише задля звільнення з матеріального рабства, з Господньої милості також пізнають сутність Брахмана, адгібгӯта, як це Господь пояснює в дальшій главі.

Tie, kurie garbina Viešpaties arcą, arba pavidalą, ar medituoja Viešpatį, kad išsivaduotų iš materijos nelaisvės, Viešpaties malone suvokia ir Brahmano, adhibhūtos etc. esmę. Apie tai Viešpats aiškina kitame skyriuje.