Skip to main content

TEXT 12

VERŠ 12

Текст

Verš

йе чаіва са̄ттвіка̄ бга̄ва̄
ра̄джаса̄с та̄маса̄ш́ ча йе
матта еветі та̄н віддгі
на тв ахам̇ тешу те майі
ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi

Послівний переклад

Synonyma

йе—усі ті; ча—і; ева — неодмінно; са̄ттвіка̄х̣—у благості; бга̄ва̄х̣—стани існування; ра̄джаса̄х̣—у ґун̣і пристрасті; та̄маса̄х̣—у ґун̣і невігластва; ча—також; йе—все, що; маттах̣—з Мене; ева— неодмінно; іті—так; віддгі—спробуй пізнати; на—не; ту—але; ахам—Я; тешу—в них; те—вони; майі—в Мені.

ye — všetky tieto; ca — a; eva — určite; sāttvikāḥ — kvalita dobra; bhāvāḥ — stavy bytia; rājasāḥ — kvalita vášne; tāmasāḥ — kvalita nevedomosti; ca — tiež; ye — ktoré; mattaḥ — odo Mňa; eva — iste; iti — tak; tān — oni; viddhi — vedz; na — nie; tu — ale; aham — Ja; teṣu — v nich; te — oni; mayi — vo Mne.

Переклад

Překlad

Знай, що всі стани буття: благочестя, пристрасті чи невігластва — це вияви Моєї енерґії. В певному розумінні Я є все суще, однак Я — незалежний. Я непідвладний ґун̣ам матеріальної природи, навпаки, вони перебувають в Мені.

Vedz tiež, že všetky stavy bytia či už v kvalite dobra, vášne alebo nevedomosti, sú prejavom Mojej energie. Som všetkým, no nezávisím na ničom. Nie som podriadený kvalitám hmotnej prírody, lebo oni sú vo Mne.

Коментар

Význam

Уся світова матеріальна діяльність відбувається під впливом трьох ґун̣ матеріальної природи. Хоча ґун̣и матеріальної природи є еманаціями Верховного Господа, Кр̣шн̣и, вони не впливають на Нього. Наприклад, згідно з законами держави людину може бути покарано, але цар, законодавець, не підлягає цим законам. Так само, всі ґун̣и матеріальної природи — благочестя, пристрасть й невігластво — виходять із Верховного Господа, Кр̣шн̣и, але Сам Кр̣шн̣а не підвладний матеріальній природі. Тому Він — нірґун̣а, і це означає, що три ґун̣и, тобто якості, хоча й виходять з Кр̣шн̣и, не впливають на Нього Самого. Такою є одна з особливих якостей Бгаґава̄на, тобто Верховного Бога-Особи.

Všetky hmotné činnosti sú riadené tromi kvalitami hmotnej prírody. Tieto kvality sú emanáciami Najvyššieho Pána, Śrī Kṛṣṇu, ale On sám im nie je podriadený. Keď porušíme zákony štátu, budeme potrestaní, no hlava štátu, zákonodarca, týmto zákonom nepodlieha. Podobne všetky kvality prírody — dobro, vášeň a nevedomosť — emanujú z Najvyššieho Pána. Kṛṣṇa však nepodlieha zákonom hmotnej prírody, lebo je ich zdrojom. Preto je označovaný ako nirguṇa, čo znamená, že nie je pod vplyvom guṇ, kvalít, hoci z Neho pochádzajú. Toto je jedna zo zvláštnych vlastností Bhagavāna alebo Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇu.