Skip to main content

TEXT 11

VERŠ 11

Текст

Verš

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

Synonyma

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

balam — sila; bala-vatām — silných; ca — a; aham — som; kāma — vášeň; rāga — pripútanosť; vivarjitam — zbavená; dharma-aviruddhaḥ — ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami; bhūteṣu — u všetkých tvorov; kāmaḥ — pohlavný život; asmi — som; bharata-ṛṣabha — ó, najlepší medzi Bharatovcami (Arjuna).

Переклад

Překlad

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

Som sila silných zbavená túžob a vášne. Som pohlavný život, ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami, ó, najlepší z Bharatovcov.

Коментар

Význam

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

Silu silných treba používať na ochranu slabých, a nie na ohrozovanie ostatných. Takisto je pohlavný styk podľa náboženských zásad (dharmy) určený na plodenie detí. Povinnosťou rodičov je potom viesť svoje deti k vedomiu Kṛṣṇu.