Skip to main content

TEXT 11

ТЕКСТ 11

Текст

Текст

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
бала балават чха
кма-рга-виварджитам
дхармвируддхо бхӯтешу
кмо ’сми бхаратаршабха

Послівний переклад

Пословный перевод

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

балам — сила; бала-ватм — сильных; ча — и; ахам — Я; кма — страсти; рга — привязанности; виварджитам — свободная; дхарма- авируддха — не противоречащая законам религии; бхӯтешу — в живых существах; кма — половая жизнь; асми — (Я) есть; бхарата-шабха — о предводитель Бхарат.

Переклад

Перевод

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

Я сила сильных, свободная от страсти и желания. Я половая жизнь, не противоречащая законам религии, о предводитель Бхарат.

Коментар

Комментарий

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

Сильный должен использовать свою силу для того, чтобы защищать слабых, а не нападать на других. Половая жизнь, согласно законам религии (дхарме),предназначена для зачатия детей, а не для каких-либо иных целей. Родители ответственны за то, чтобы воспитать своих детей в сознании Кришны.