Skip to main content

TEXT 11

제11절

Текст

원문

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
발람 발라바땀 짜함  balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
까마-라가-비바르지땀 kāma-rāga-vivarjitam
다르마비룯도 부떼슈 dharmāviruddho bhūteṣu
까모’스미 바라따르샤바 kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

동의어

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

발람: 힘, 발라-바땀: 강한 자의, 짜: 그리고, 아함: 나는, 까마: 열정, 라가: 집착, 비바르지땀: 없는, 다르마-아비룯다하: 종교적 원칙에 거스르지 않는, 부떼슈: 모든 생명체에, 까마하: 성생활, 아스미: 나는, 바라따-리샤바: 오 바라따의 주인이여.

Переклад

번역

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

나는 열정과 욕망이 없는 강자의 힘이며 종교 원칙에 어긋나지 않는 성생활이니라, 오! 바라따의 주인(아르주나)이여.

Коментар

주석

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

강한 자의 힘은 약한 자를 보호하기 위한 것이지, 개인적 폭력을 위한 것이 아니다. 마찬가지로 성생활은 종교적 원칙(다르마)에 따라 자손을 낳기 위해 존재하고, 그렇지 않으면 해서는 안 된다. 그리고 부모의 책임은 자식을 끄리쉬나 의식이 되게 하는 것이다.