Skip to main content

TEXT 11

第11節

Текст

テキスト

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

Synonyms

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

balam —力; bala-vatām —力ある者の; ca —そして;aham — 私は; kāma —激情; rāga —執着;vivarjitam — -のない; dharma-aviruddhaḥ —宗教規則に反しない; bhūteṣu — すべての存在; kāmaḥ —性生活; asmi —私は; bharata-ṛṣabha — バーラタ家の長よ。

Переклад

Translation

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

バーラタ家の筆頭者(アルジュナ)よ。わたしは、激情と欲望に穢されていない 強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。

Коментар

Purport

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

強い男がもつ強さ、力というものは、弱者を保護するためにあるのだ。決して個人的なけんかに勝つためや、他を侵略するために用いてはいけない。宗教原則(ダルマ)にのっとった性生活は、子供を産むのが目的で行うのであって、決してそれ以外の目的に用いてはいけない。そして両親の義務は、産んだ子をクリシュナ意識にすることである。