Skip to main content

TEXT 11

第11節

Текст

テキスト

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

Synonyms

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

balam —力; bala-vatām —力ある者の; ca —そして;aham — 私は; kāma —激情; rāga —執着;vivarjitam — -のない; dharma-aviruddhaḥ —宗教規則に反しない; bhūteṣu — すべての存在; kāmaḥ —性生活; asmi —私は; bharata-ṛṣabha — バーラタ家の長よ。

Переклад

Translation

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

バーラタ家の筆頭者(アルジュナ)よ。わたしは、激情と欲望に穢されていない 強き者の力である。また、宗教原則に反していない性生活そのものである。

Коментар

Purport

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

The strong man’s strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life, according to religious principles (dharma), should be for the propagation of children, not otherwise. The responsibility of parents is then to make their offspring Kṛṣṇa conscious.