Skip to main content

TEXT 11

11. VERS

Текст

Szöveg

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

Szó szerinti jelentés

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

balam – erő; bala-vatām – az erősé; ca – és; aham – Én vagyok; kāma – a szenvedélytől; rāga – és ragaszkodástól; vivarjitam – mentes; dharma-aviruddhaḥ – a vallásos elvekkel nem ellenkező; bhūteṣu – minden élőlényben; kāmaḥ – nemi élet; asmi – Én vagyok; bharata-ṛṣabha – ó, Bhāraták ura.

Переклад

Fordítás

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

Ó, Bhāraták ura [Arjuna]! Én vagyok a szenvedély és vágy nélküli erő az erősekben, és Én vagyok az a nemi élet, amely nem ellenkezik a vallásos elvekkel.

Коментар

Magyarázat

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

Az erős embernek a gyengék megvédésében kell használnia az erejét, s nem a saját érdekeit szolgáló agresszióban. A vallásos elvek (dharma) szerinti nemi élet célja kizárólag a gyermeknemzés, s azután a szülőkre hárul az a feladat, hogy gyermeküket Kṛṣṇa-tudatúvá neveljék.