Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Текст

Tekst

балам̇ балавата̄м̇ ча̄хам̇
ка̄ма-ра̄ґа-віварджітам
дгарма̄віруддго бгӯтешу
ка̄мо ’смі бгаратаршабга
balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Послівний переклад

Synonyms

балам—сила; бала-вата̄м—сильного; ча—і; ахам—Я є; ка̄ма— пристрасті; ра̄ґа—і прихильності; віварджітам—вільного від; дгарма-авіруддгах̣—що не суперечить релігійним засадам; бгӯтешу—у всіх істотах; ка̄мах̣—статеве життя; асмі—Я є; бгарата-р̣шабга— повелитель Бгарат.

balam — jõud; bala-vatām — tugevate; ca — ning; aham — Mina olen; kāma — kirg; rāga — ja kiindumus; vivarjitam — ilma; dharma-aviruddhaḥ — kooskõlas religioossete printsiipidega; bhūteṣu — kõikides olendites; kāmaḥ — seksuaalelu; asmi — Mina olen; bharata-ṛṣabha — oo, Bhāratate valitseja.

Переклад

Translation

Я — сила сильних, вільних від пристрасті й бажання. Я — статеве життя, що не суперечить релігійним засадам, о повелителю Бга̄рат (Арджуна).

Mina olen võimsate jõud, vaba ihast ja kirest. Oo, Bhāratate valitseja [Arjuna], Mina olen seksuaalelu, mis pole vastuolus religioossete printsiipidega.

Коментар

Purport

Могутня людина повинна застосовувати свою силу для захисту слабких, а не на задоволення власної аґресивності. Так само і статеве життя, згідно з релігійними засадами (дгармою), призначене на зачаття дітей, а не на щось інше. Батьки несуть відповідальність за те, щоб привести своїх нащадків до свідомості Кр̣шн̣и.

Tugev inimene peaks kasutama oma jõudu nõrkade kaitsmiseks, mitte aga isikliku kasusaamise nimel kellegi ründamiseks. Samamoodi peab seksuaalelu, olles kooskõlas religioossete printsiipidega (dharmaga), olema suunatud järelkasvu saamisele, mitte aga mõnele muule eesmärgile. Vanemate kohustuseks on tuua oma järeltulijad Kṛṣṇa teadvusesse.