Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Текст

Texte

бı̄джам̇ ма̄м̇ сарва-бгӯта̄на̄м̇
віддгі па̄ртга сана̄танам
буддгір буддгімата̄м асмі
теджас теджасвіна̄м ахам
bījaṁ māṁ sarva-bhūtānāṁ
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

Послівний переклад

Synonyms

бı̄джам—сім’я; ма̄м—Мене; сарва-бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; віддгі—спробуй зрозуміти; па̄ртга—син Пр̣тги; сана̄танам—первинне, вічне; буддгіх̣—інтелект; буддгі-мата̄м—мудрих; асмі—Я є; теджах̣—доблесть; теджасвіна̄м—могутніх; ахам—Я є.

bījam: la graine; mām: Moi; sarva-bhūtānām: de tous les êtres; viddhi: essaie de comprendre; pārtha: ô fils de Pṛthā; sanātanam: originelle, éternelle; buddhiḥ: l’intelligence; buddhi-matām: de l’intelligent; asmi: Je suis; tejaḥ: la prouesse; tejasvinām: du puissant; aham: Je suis.

Переклад

Translation

О сину Пр̣тги, знай, Я — первинне сім’я всього живого, інтелект мудрих й завзяття могутніх людей.

Apprends, ô fils de Pṛthā, que Je suis la semence initiale de tous les êtres. De l’intelligent Je suis l’intelligence, et du puissant, la prouesse.

Коментар

Purport

Слово бı̄джам означає сім’я; Кр̣шн̣а — сім’я всього сущого. Існують різні живі істоти, рухомі й нерухомі. Птахи, звірі, люди й багато інших живих створінь є рухомими живими істотами; дерева та рослини, навпаки, інертні — нерухомі. Кожна жива істота належить до одного з 8 400 000 видів життя; деякі з них є рухомими, а інші — інертними. Однак у всіх випадках Кр̣шн̣а є їхнім життєдайним сім’ям. Як сказано в ведичній літературі, Брахман, або Верховна Абсолютна Істина, — це те, з чого все виходить. Кр̣шн̣а — Парабрахман, Верховний Дух. Брахман — імперсональний, а Парабрахман — особистісний. Імперсональний Брахман міститься в особистісному аспекті, це стверджує Бгаґавад-ґı̄та̄. Це означає, що Кр̣шн̣а є первинне одвічне джерело усього. Він — корінь. Так само як корінь живить усе дерево, Кр̣шн̣а, як вихідний корінь усього, підтримує весь матеріальний прояв. Це також підтверджується у ведичній літературі (Кат̣га Упанішада 2.2.13):

Kṛṣṇa est la semence originelle de tous les êtres vivants (bījam). On dénombre 8400000 espèces variées d’entités vivantes mobiles (hommes, bêtes, oiseaux...) et immobiles (plantes, arbres), et de toutes Kṛṣṇa est l’origine. Les Écrits védiques établissent que le Brahman, la Vérité Absolue, est ce dont tout émane. Or, Kṛṣṇa est le Para-brahman, l’Esprit Suprême. Le Brahman est impersonnel alors que le Para-brahman est, Lui, personnel; le premier étant inclus dans le second. Tel est l’enseignement de la Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa est donc la source initiale de tout ce qui existe. Tout comme l’arbre entier est soutenu par ses racines, la création entière repose sur Kṛṣṇa, la racine de toute chose. La Kaṭha Upaniṣad (2.2.13) confirme ainsi ce point:

нітйо нітйа̄на̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м
еко бахӯна̄м̇ йо відадга̄ті ка̄ма̄н
nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān

Він — перший вічний серед усіх вічних. Він — вища жива істота з-поміж усіх живих істот, і Він один підтримує життя у всьому. Без інтелекту людина ні до чого не здатна, Кр̣шн̣а ж каже, що Він — корінь усього інтелекту. Якщо людина позбавлена інтелекту, вона не зможе зрозуміти Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у.

D’entre tous les êtres éternels, Kṛṣṇa est l’Être éternel primordial, l’Être vivant suprême, l’unique soutien de toute vie, mais également, selon Ses propres paroles, l’origine de l’intelligence, sans laquelle nul ne peut agir et nul ne peut Le connaître.