Skip to main content

TEXT 29

第29節

Текст

テキスト

сарва-бгӯта-стгам а̄тма̄нам̇
сарва-бгӯта̄ні ча̄тмані
ı̄кшате йоґа-йукта̄тма̄
сарватра сама-дарш́анах̣
sarva-bhūta-stham ātmānaṁ
sarva-bhūtāni cātmani
īkṣate yoga-yuktātmā
sarvatra sama-darśanaḥ

Послівний переклад

Synonyms

сарва-бгӯта-стгам—що перебуває в усіх істотах; а̄тма̄нам—Наддуша; сарва—усі; бгӯта̄ні—істоти; ча—також; а̄тмані—у собі; ı̄кшате—бачить насправді; йоґа-йукта-а̄тма̄—той, хто в злагоді із свідомістю Кр̣шн̣и; сарватра—скрізь; сама-дарш́анах̣—бачачи однаково.

sarva-bhūta-stham —万物の中に位置する; ātmānam — スーパーソウル; sarva — 全て; bhūtāni — 存在; ca — もまた; ātmani —自己のうちに; īkṣate — 見る; yoga-yukta-ātmā —しっかりしたクリシュナ意識の人; sarvatra — いたるところに; sama-darśanaḥ — 平等に観る.

Переклад

Translation

Справжній йоґ бачить Мене в усіх істотах і також бачить кожну істоту в Мені. Воістину, особа, що усвідомила себе, бачить Мене, незмінного Верховного Господа, скрізь і всюди.

真のヨーギーは万物の中にを見、またの中に万物を見ている。まことに真理を悟った人は、あらゆる所にを見るのだ。

Коментар

Purport

Йоґ, який усвідомлює Кр̣шн̣у, володіє досконалим баченням, тому що Він бачить Всевишнього, який перебуває в серці кожної живої істоти у вигляді Наддуші. Īш́варах̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇ хр̣д-деш́е ’рджуна тішт̣гаті. Господь, у Своєму аспекті Парама̄тми, присутній як у серці собаки, так і в серці бра̄хман̣и. Досконалий йоґ знає, що Господь вічно трансцендентний і що Він не залежить від того, в якому матеріальному тілі Він перебуває, — собаки чи бра̄хман̣и. В цьому полягає верховний нейтралітет Господа. Індивідуальна душа також перебуває в своєму індивідуальному серці, але не може бути присутньою в усіх серцях. Такою є різниця між індивідуальною душею і Наддушею. Той, хто не практикує йоґу по-справжньому, не може бачити все це так ясно. Але свідома Кр̣шн̣и особистість може бачити Господа і в серці віруючого, і в серці атеїста. В смр̣ті це підтверджено таким чином: а̄тататва̄ч ча ма̄тр̣тва̄ч ча а̄тма̄ хі парамо харіх̣. Господь є джерелом усіх істот, і Він подібний до матері, що піклується про своїх дітей. Як мати з любов’ю однаково ставиться до всіх своїх дітей: і добрих, і лихих, так і Верховний батько (або мати) однаково ставиться до всіх живих істот. Отже, Парама̄тма̄ завжди присутня в усіх живих істотах.

クリシュナ意識の人は完全無欠な見者である。なぜなら彼は、各個のハートの中にパラマートマーとして宿る至上者クリシュナを見ているから。Īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati主はパラマートマーというで、犬のハートにもブラーフマナのハートにも住んでいらっしゃる。主は無限に超越した方であるから、いる場所が物質的に犬の形をしていようとブラーフマナの形をしていようと、何の影響もない、一向に構わないということを、完成したヨーギーならよく知っている。主は真に不偏不党である。完全中立である。各個のハートの中には魂も在るが、これはその個だけに存在する。これが魂とスーパーソウル(パラマートマー)との違いである。このことは、実際にヨーガを修行してみないと、はっきりわからないのである。クリシュナ意識の人は、献愛者のハートにもそうでない者のハートにも、クリシュナを見ることができる。スムリティの中で、このことは次のように確認されている。ātatatvāc ca mātṛtvāc ca ātmā hi paramo hariḥ万象万物の源である主は、母親や養護者のようなものである。母親はどの子も平等に世話をする。至上父(または至上母)も、それと同様である。だからスーパーソウルは常にあらゆる生物の中に在る。

Із зовнішнього боку кожна жива істота також перебуває в енерґії Господа. Як це буде пояснено в сьомій главі, Господь первинно має дві енерґії: духовну (вищу) і матеріальну (нижчу). Жива істота, хоча і належить до верховної енерґії, обумовлена нижчою енерґією, — вона ніколи не може існувати поза енерґією Господа. Всяка жива істота тим чи іншим чином завжди перебуває в Ньому.

また、全生物は主のエネルギーの中に在る。第七章で説明するが、主は元来、二つのエネルギーを持っておられる。精神エネルギー(または上位エネルギー)と物質エネルギー(下位エネルギー)の二種である。生物はもともと上位エネルギーに属しているのだが、下位エネルギーの影響を受けて制約されている。ともあれ生物は常に主のエネルギーの中に存在しているわけである。とにかく、生物はの中にいるのである。

Йоґ бачить усіх живих істот однаковими, бо знає, що всі живі істоти за будь-яких обставин залишаються Господніми слугами, хоча і перебувають в різних становищах, згідно з наслідками своєї кармічної діяльності. Пробуваючи в матеріальній енерґії, жива істота служить матеріальним почуттям, а перебуваючи в духовній енерґії, вона безпосередньо служить Верховному Господеві. В обох випадках жива істота залишається слугою Бога. Таке досконале бачення рівності всіх живих істот притаманне людині в свідомості Кр̣шн̣и.

ヨーギーは全ての生物を平等にる。なぜなら、各自のさまざまなカルマによってそれぞれに立場は違うけれども、みな主の召使であるから——。彼らは、物質エネルギー内に在っては、肉体感覚に仕え、精神エネルギー内では、至上者に直接お仕えする。どちらの場合でも、生物は主のである。クリシュナ意識の人は、完全にこの見地に立っているのである。