Skip to main content

TEXT 4

ТЕКСТ 4

Текст

Текст

арджуна ува̄ча

апарам̇ бгавато джанма
парам̇ джанма вівасватах̣
катгам етад віджа̄нı̄йа̄м̇
твам а̄дау проктава̄н іті
арджуна ува̄ча
апарам бхавато джанма
парам джанма вивасватах̣
катхам етад виджа̄нӣя̄м
твам а̄дау проктава̄н ити

Послівний переклад

Дума по дума

арджуна ува̄ча—Арджуна сказав; апарам—молодше; бгаватах̣— Твоє; джанма — народження; парам — старший; джанма — народження; вівасватах̣—бога Сонця; катгам—як; етат—те; віджа̄нı̄йа̄м—повинен я розуміти; твам—Ти; а̄дау—спочатку; проктава̄н—наставив; іті—таким чином.

арджунах̣ ува̄ча  – Арджуна каза; апарам – по-млад; бхаватах̣ – твое; джанма – раждане; парам – по-висше; джанма – раждане; вивасватах̣ – на бога на Слънцето; катхам – как; етат – това; виджа̄нӣя̄м – ще разбера ли; твам – и; а̄дау – в началото; проктава̄н – обучи; ити – така.

Переклад

Превод

Арджуна сказав: Бог Сонця Вівасва̄н старший од Тебе за народженням. Як же могло трапитись, що Ти передав йому цю науку?

Арджуна каза: Вивасва̄н, богът на Слънцето, се е родил преди теб. Как да разбирам това, че си разкрил тази наука първо на него?

Коментар

Коментар

Арджуна — визнаний відданий Господа, тож як він міг не повірити словам Кр̣шн̣и? Насправді ж Арджуна запитує не задля себе, але для того, щоб переконати тих, хто не вірить у Верховного Бога-Особу, або ж для демонів, яким не подобається сама ідея, що Кр̣шн̣у треба сприймати, як Верховного Бога-Особу; лише задля таких людей Арджуна задає це питання, ніби сам не знає про Бога-Особу, тобто Кр̣шн̣у. Як це виявиться із десятої глави, Арджуна прекрасно знав, що Кр̣шн̣а є Верховний Бог-Особа, першоджерело всього і останнє слово духовного пізнання. Але правда й те, що Кр̣шн̣а з’явився на Землі в образі сина Девакı̄, і звичайній людині важко усвідомити, яким чином водночас Він залишався одвічним, первинним Верховним Богом-Особою. Щоб з’ясувати це, Арджуна і запитує Кр̣шн̣у, щоб Господь Сам зміг авторитетно відповісти на таке питання. Те, що Кр̣шн̣а — найвищий авторитет, визнає весь світ із споконвічних часів й до наших днів, і лише демони нехтують Ним. Але що б там не було, Кр̣шн̣а — авторитет, визнаний усіма, і тому Арджуна задає це питання для того, щоб Господь міг описати Самого Себе, і щоб Його не зображали й не репрезентували так, як це роблять демони та їх послідовники, що завше прагнуть спотворити Його сутність. В інтересах кожного знати науку Кр̣шн̣и. Тому, коли Кр̣шн̣а розповідає Сам про Себе, це — благо для всього світу. Демонам такі пояснення, що їх дав Сам Кр̣шн̣а, можуть здатись дивними, тому що вони вивчають Кр̣шн̣у із свого погляду, але віддані з відкритим серцем приймають твердження Кр̣шн̣и, коли Він провіщає їх Сам. Віддані завжди будуть шанувати авторитетні слова Кр̣шн̣и, які сказав Сам Він, тому що вони постійно прагнуть чимдалі більше дізнаватись про Нього. Атеїсти, які вважають Кр̣шн̣у звичайною людиною, можливо, таким чином зрозуміють, що Кр̣шн̣а — вищий, ніж людина, що Він — сач-чід-а̄нанда- віґраха — вічна форма блаженства і знання, що Він трансцендентний, що Він непідвладний ґун̣ам матеріальної природи і перебуває поза впливом часу й простору. Такий відданий Кр̣шн̣и, як Арджуна, безумовно, перебуває вище всякого нерозуміння трансцендентного становища Кр̣шн̣и. І те, що Арджуна задає таке питання Господу, є всього лише виклик відданого атеїстам, що вважають Кр̣шн̣у за звичайну людину, підвладну впливові ґун̣ матеріальної природи.

ПОЯСНЕНИЕ: Арджуна е велик предан на Бога. Как е възможно да се усъмни в думите на Кр̣ш̣н̣а? В действителност Арджуна пита не заради себе си, а заради невярващите във Върховната Божествена Личност и заради демоните, които отказват да приемат, че Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. Единствено заради тях Арджуна задава този въпрос, като че ли не знае нищо за Божествената Личност, Кр̣ш̣н̣а. Както ще стане ясно от десета глава, той прекрасно знае, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Личност, източникът на всичко съществуващо и най-висше проявление на Абсолютната Истина. Разбира се, Кр̣ш̣н̣а се появява на тази земя и като син на Девакӣ. Обикновеният човек трудно ще разбере как при това Той остава все същият Върховен Бог, вечен и изначален. За да изясни този въпрос, Арджуна пита Кр̣ш̣н̣а, така че самият Той да даде авторитетен отговор. От незапомнени времена до днес целият свят приема Кр̣ш̣н̣а за висш авторитет, само демоните го отричат. И тъй като всички приемат Кр̣ш̣н̣а за авторитет, Арджуна поставя този въпрос пред него, за да може Той лично да опише себе си, а не да бъде описван от демони, опитващи се да изопачат истината за него, като го представят по начин, приемлив за тях и последователите им. Всеки има интерес да познава науката за Кр̣ш̣н̣а. Затова, когато Той лично говори за себе си, това е благотворно за всички светове. Подобни обяснения от самия Кр̣ш̣н̣а могат да се сторят странни на демоните, защото те подхождат към Кр̣ш̣н̣а от собствената си гледна точка, но преданите приемат с радост всичко, казано от Бога. Преданите винаги ще благоговеят пред авторитетните наставления на Кр̣ш̣н̣а, защото постоянно се стремят да узнаят все повече и повече за него. Атеистите, приели Кр̣ш̣н̣а за обикновен човек, могат по този начин да узнаят, че Той е свръхчовешко същество, че е сач-чид-а̄нанда-виграха (олицетворение на вечността, блаженството и знанието), че е трансцендентален, че е над влиянието на гун̣ите на материалната природа и се намира извън времето и пространството. Преданите на Кр̣ш̣н̣а, като Арджуна, никога не се съмняват в божествената му природа. Зададеният от Арджуна въпрос е просто опит на един предан да опровергае мнението на атеистите, които считат Кр̣ш̣н̣а за обикновено човешко същество, подвластно на гун̣ите на материалната природа.