Skip to main content

TEXT 3

제3절

Текст

원문

са ева̄йам̇ майа̄ те ’дйа
йоґах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бгакто ’сі ме сакга̄ четі
рахасйам̇ хй етад уттамам
사 에바얌 마야 떼’댜 sa evāyaṁ mayā te ’dya
요가 쁘록따 뿌라따나하 yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
박또’시 메 사카 쩨띠 bhakto ’si me sakhā ceti
라하샴 혜딷 웃따맘 rahasyaṁ hy etad uttamam

Послівний переклад

동의어

сах̣—той же самий; ева—неодмінно; айам—цей; майа̄—Мною; те—тобі; адйа—сьогодні; йоґах̣—наука йоґи; проктах̣—сказаний; пура̄танах̣—дуже старий; бгактах̣—відданий; асі—ти є; ме—Мій; сакга̄—друг; ча—також; іті—тому; рахасйам—таємниця; хі—звичайно; етат—це; уттамам—трансцендентний.

사하: 똑같은, 에바: 분명히, 아얌: 이것, 마야: 나에 의해, 떼: 너에게, 아댜: 오늘, 요가하: 요가의 과학, 쁘록따하: 말해진, 뿌라따나하: 아주 오래된, 박따하: 헌애자, 아시: 너는, 메: 나의, 사카: 친구, 짜: 또한, 이띠: 그러므로, 라하샴: 신비, 히: 확실히, 에땃: 이것, 웃따맘: 초월적인.

Переклад

번역

Сьогодні Я повідомляю тобі найдавнішу науку взаємостосунків із Всевишнім, бо ти — Мій відданий і Мій друг і тому зможеш осягнути трансцендентну тайну цього знання.

오늘 너에게 절대자와의 관계에 관한 이 고대의 과학을 말하는 이유는 네가 나의 친구이자 헌애자이기에 이 과학의 초월적 신비를 이해할 수 있기 때문이니라.

Коментар

주석

Існують два класи людей: віддані й демони. Господь обрав Арджуну як гідного сприйняти велику науку, тому що той був відданий Господа, однак для демонів ця велика незбагненна наука є недосяжною. Книга ця — джерело мудрості — неодноразово перевидавалася, й коментарі до деяких з видань склали віддані Господа, тоді як до інших — демони. Коментарі відданих — істинні, коментарі ж демонів нічого не варті. Арджуна сприймає Ш́рı̄ Кр̣шн̣у як Верховного Бога-Особу, і той, хто складає коментарі до Ґı̄ти, йдучи стопами Арджуни, на ділі служить справі цієї великої науки. Демони, однак, не приймають Кр̣шн̣у таким, яким Він є. Натомість вони фабрикують всілякі вигадки про Нього й збивають читачів із шляху, на який вказав Кр̣шн̣а. Читачеві треба бути дуже обережним, щоб не ставати на такі хибні стежки. Необхідно триматись учнівської послідовності, що починається з Арджуни, і тоді велика наука Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти принесе благо.

두 종류의 사람이 있고, 이들은 이름하여 헌애자와 악마이다. 주께서 아르주나를 이 위대한 과학의 수령자로 고르신 이유는 그가 주의 헌애자이기 때문이다. 악마들은 이 신비롭고 위대한 과학을 도저히 이해하지 못한다. 이 위대한 지식의 책에 주석을 단 책들이 많이 있다. 그중 일부는 헌애자들이 논평한 것이고, 또 다른 일부는 악마들이 논평했다. 헌애자들이 한 논평은 참되지만, 악마들의 것은 아무 쓸모가 없다. 아르주나는 스리 끄리쉬나를 최고인격신으로 받아들이고 있고, 아르주나의 발자취를 따르는 모든 논평은 이 위대한 과학의 대의에 들어맞는 진정한 봉헌이다. 사악한 자들은 주 끄리쉬나를 있는 그대로 받아들이지 않는다. 그 대신 그들은 끄리쉬나에 관해 무엇인가를 꾸며내어 일반 독자들이 끄리쉬나가 주신 가르침의 길에서 벗어나도록 오도한다. 그런 오도된 길에 대해 여기서 경고하고 있다. 우리는 아르주나에서 시작하여 이어져 온 사제 전수의 계통을 따라야 하고, 그리하여 스리마드 바가바드 기따라는 이 위대한 과학의 혜택을 받아야 한다.