Skip to main content

TEXT 3

第3節

Текст

テキスト

са ева̄йам̇ майа̄ те ’дйа
йоґах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бгакто ’сі ме сакга̄ четі
рахасйам̇ хй етад уттамам
sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Послівний переклад

Synonyms

сах̣—той же самий; ева—неодмінно; айам—цей; майа̄—Мною; те—тобі; адйа—сьогодні; йоґах̣—наука йоґи; проктах̣—сказаний; пура̄танах̣—дуже старий; бгактах̣—відданий; асі—ти є; ме—Мій; сакга̄—друг; ча—також; іті—тому; рахасйам—таємниця; хі—звичайно; етат—це; уттамам—трансцендентний.

saḥ —同じ; eva —確かに; ayam — これ; mayā —私によって; te — あなたに; adya —今日; yogaḥ — ヨーガの哲学; proktaḥ —語られる; purātanaḥ —大変古い; bhaktaḥ —献身者; asi — あなたは~である; me —私の; sakhā —友; ca — もまた; iti — それゆえ; rahasyam —神秘; hi —確かに;etat —これ; uttamam —超越的な

Переклад

Translation

Сьогодні Я повідомляю тобі найдавнішу науку взаємостосунків із Всевишнім, бо ти — Мій відданий і Мій друг і тому зможеш осягнути трансцендентну тайну цього знання.

太古の昔よりあるこの科学、神と人との関係を説く無上の学を私は今日、私の献身者にして友なる君に語る。君はこの人知を超えた神秘を会得できるのだ

Коментар

Purport

Існують два класи людей: віддані й демони. Господь обрав Арджуну як гідного сприйняти велику науку, тому що той був відданий Господа, однак для демонів ця велика незбагненна наука є недосяжною. Книга ця — джерело мудрості — неодноразово перевидавалася, й коментарі до деяких з видань склали віддані Господа, тоді як до інших — демони. Коментарі відданих — істинні, коментарі ж демонів нічого не варті. Арджуна сприймає Ш́рı̄ Кр̣шн̣у як Верховного Бога-Особу, і той, хто складає коментарі до Ґı̄ти, йдучи стопами Арджуни, на ділі служить справі цієї великої науки. Демони, однак, не приймають Кр̣шн̣у таким, яким Він є. Натомість вони фабрикують всілякі вигадки про Нього й збивають читачів із шляху, на який вказав Кр̣шн̣а. Читачеві треба бути дуже обережним, щоб не ставати на такі хибні стежки. Необхідно триматись учнівської послідовності, що починається з Арджуни, і тоді велика наука Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти принесе благо.

 人間は二種類に分けられます。一つは神を信じ、神に仕えようと心がける人、献身者。もう一方は、神を信じない、私欲情欲の塊、悪魔といってもいいでしょう。ここで主なる神は、この大いなる学問の受容者として、アルジュナを選ばれました。なぜなら、彼は、主を心の底から信じ、愛していましたから。悪魔の部類に入る人間には、この偉大にして崇高な神秘の科学を理解することは出来ません。この大知識の書は、様々な形で出版されていますが、その中には、献身者が注釈しているのもあり、悪魔が注釈しているものもあります。献身者の注解は真実であり、悪魔の注解は無益で無用の長物です。アルジュナはシュリー・クリシュナをバガヴァーンとして信じています。このアルジュナの志を受け継いだ注解なら、この偉大な学問の目的に本当に沿うものです。ですが、クリシュナをバガヴァーンとして認めずに、クリシュナについて何か別な解釈をでっちあげて、一般の読者や大衆をクリシュナの教えの道からそらせる注解は、悪魔の所業です。各人は、このような誤った道に導かれないように注意して、アルジュナから代々、師弟継承された真理を学ばなくてはなりません。そうしてこそ、本当にこの本のはかり知れぬ恩恵に浴することができます。