Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Текст

Verš

са ева̄йам̇ майа̄ те ’дйа
йоґах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бгакто ’сі ме сакга̄ четі
рахасйам̇ хй етад уттамам
sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Послівний переклад

Synonyma

сах̣—той же самий; ева—неодмінно; айам—цей; майа̄—Мною; те—тобі; адйа—сьогодні; йоґах̣—наука йоґи; проктах̣—сказаний; пура̄танах̣—дуже старий; бгактах̣—відданий; асі—ти є; ме—Мій; сакга̄—друг; ча—також; іті—тому; рахасйам—таємниця; хі—звичайно; етат—це; уттамам—трансцендентний.

saḥ — stejná; eva — jistě; ayam — tato; mayā — Mnou; te — tobě; adya — dnes; yogaḥ — věda o yoze; proktaḥ — přednesená; purātanaḥ — prastará; bhaktaḥ — oddaný; asi — jsi; me — Můj; sakhā — přítel; ca — také; iti — proto; rahasyam — tajemství; hi — jistě; etat — toto; uttamam — transcendentální.

Переклад

Překlad

Сьогодні Я повідомляю тобі найдавнішу науку взаємостосунків із Всевишнім, бо ти — Мій відданий і Мій друг і тому зможеш осягнути трансцендентну тайну цього знання.

Dnes tutéž dávnou vědu o vztahu s Nejvyšším vykládám tobě, protože jsi Můj oddaný a také Můj přítel, a můžeš tedy proniknout do jejího transcendentálního tajemství.

Коментар

Význam

Існують два класи людей: віддані й демони. Господь обрав Арджуну як гідного сприйняти велику науку, тому що той був відданий Господа, однак для демонів ця велика незбагненна наука є недосяжною. Книга ця — джерело мудрості — неодноразово перевидавалася, й коментарі до деяких з видань склали віддані Господа, тоді як до інших — демони. Коментарі відданих — істинні, коментарі ж демонів нічого не варті. Арджуна сприймає Ш́рı̄ Кр̣шн̣у як Верховного Бога-Особу, і той, хто складає коментарі до Ґı̄ти, йдучи стопами Арджуни, на ділі служить справі цієї великої науки. Демони, однак, не приймають Кр̣шн̣у таким, яким Він є. Натомість вони фабрикують всілякі вигадки про Нього й збивають читачів із шляху, на який вказав Кр̣шн̣а. Читачеві треба бути дуже обережним, щоб не ставати на такі хибні стежки. Необхідно триматись учнівської послідовності, що починається з Арджуни, і тоді велика наука Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти принесе благо.

Jsou dva druhy lidí — oddaní a démoni. Pán si vybral za příjemce této vznešené nauky Arjunu, protože byl Pánovým oddaným; naproti tomu démon této tajuplné vědě nemůže porozumět. Existuje mnoho verzí Bhagavad-gīty, této velkolepé knihy poznání — některé z nich jsou opatřeny komentáři oddaných a jiné komentáři démonů. Výklady oddaných jsou pravé, zatímco výklady démonů jsou bezcenné. Arjuna přijímá Śrī Kṛṣṇu za Nejvyšší Osobnost Božství a každý komentář ke Gītě, který se drží jeho příkladu, je skutečnou oddanou službou ve prospěch této vznešené vědy. Démoni však nepřijímají Pána Kṛṣṇu takového, jaký je. Místo toho si o Kṛṣṇovi něco vymýšlejí a svádějí čtenáře z cesty Kṛṣṇových pokynů. Před jejich zavádějícími cestami se je třeba mít na pozoru. Každý by se měl snažit následovat učednickou posloupnost pocházející od Arjuny a tak mít z této vznešené vědy v podání Śrīmad Bhagavad-gīty prospěch.