Skip to main content

TEXT 39

TEXT 39

Текст

Tekst

а̄вр̣там̇ джн̃а̄нам етена
джн̃а̄ніно нітйа-ваірін̣а̄
ка̄ма-рӯпен̣а каунтейа
душпӯрен̣а̄налена ча
āvṛtaṁ jñānam etena
jñānino nitya-vairiṇā
kāma-rūpeṇa kaunteya
duṣpūreṇānalena ca

Послівний переклад

Synonyms

а̄вр̣там — покритий; джн̃а̄нам — чиста свідомість; етена — цим; джн̃а̄нінах̣—того, хто знає; нітйа-ваірін̣а̄—вічним ворогом; ка̄ма- рӯпен̣а—у формі хтивості; каунтейа—син Кунтı̄; душпӯрен̣а— завжди незадоволеним; аналена—вогнем; ча—також.

āvṛtam — kaetud; jñānam — puhas teadvus; etena — sellega; jñāninaḥ — teadja; nitya-vairiṇā — igavese vaenlase poolt; kāma-rūpeṇa — iha kujul; kaunteya — oo, Kuntī poeg; duṣpūreṇa — mitte kunagi rahuldatava; analena — tulega; ca — samuti.

Переклад

Translation

Таким чином чисту свідомість мудрої живої істоти покриває її вічний ворог — жага, яка ніколи не вдовольняється й палає, мов той вогонь.

Niiviisi katab aruka elusolendi puhta teadvuse tema igavene vaenlane iha, mida pole eales võimalik rahuldada ning mis põleb kui tuli.

Коментар

Purport

В Ману-смр̣ті сказано, що хтивість не може задовольнити ніяка кількість матеріальних чуттєвих насолод, як не можна погасити вогонь, підкидаючи в нього дрова. В матеріальному світі осередком будь-якої діяльності є статева втіха й тому матеріальний світ називають маітгунйа-а̄ґа̄рою, «кайданами статевого життя». У звичайній в’язниці злочинців тримають за ґратами, так само і злочинців, що порушують Господні закони, заковують у кайдани статевого життя. Розвиток матеріальної цивілізації на основі чуттєвої втіхи веде до збільшення тривалості матеріального буття живої істоти. Тому хтивість є символ невігластва, що утримує живу істоту в межах матеріального світу. На шляху чуттєвого задоволення можна зазнати деякого щастя, але це оманне щастя є головним ворогом того, хто його відчуває.

„Manu-smṛtis" öeldakse, et iha pole võimalik rahuldada ükskõik kui suure hulga meeleliste naudingutega, samamoodi nagu tuld ei saa kunagi kustutada pidevalt kütet juurde lisades. Materiaalses maailmas on kõikide tegevuste keskmeks seks ning seepärast nimetatakse materiaalset maailma ka maithunya-agāraks ehk seksuaalelust valmistatud ahelateks. Kui tavalises vanglas hoitakse vange trellide taga, siis Jumala seadustele vastuhakkavaid kurjategijad hoitakse seksuaalelu ahelates. Materialistliku tsivilisatsiooni areng meeleliste naudingute suurendamise läbi ainult pikendab elusolendi viibimist materiaalses maailmas. Seepärast on teadmatuse sümboliks just nimelt iha, mis hoiab elusolendit selles materiaalses maailmas. Meelelisi naudinguid maitstes võidakse ju ka tunda teatud õnne, kuid lõppkokkuvõttes on see niinimetatud õnnetunne meelte nautija vaenlane.