Skip to main content

TEXT 74

VERŠ 74

Текст

Verš

сан̃джайа ува̄ча
ітй ахам̇ ва̄судевасйа
па̄ртгасйа ча маха̄тманах̣
сам̇ва̄дам імам аш́раушам
адбгутам̇ рома-харшан̣ам
sañjaya uvāca
ity ahaṁ vāsudevasya
pārthasya ca mahātmanaḥ
saṁvādam imam aśrauṣam
adbhutaṁ roma-harṣaṇam

Послівний переклад

Synonyma

сан̃джайах̣ ува̄ча—Сан̃джайа сказав; іті—таким чином; ахам—я; ва̄судевасйа—Кр̣шн̣и; па̄ртгасйа—і Арджуни; ча—також; маха̄- а̄тманах̣—великої душі; сам̇ва̄дам—обговорення; імам—це; аш́раушам—почув; адбгутам—дивне; рома-харшан̣ам—волосся настовбурчується.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya riekol; iti — takto; aham — ja; vāsudevasya — Kṛṣṇu; pārthasya — Arjunu; ca — tiež; mahā-ātmanaḥ — dvoch veľkých duší; saṁvādam — rozhovor; imam — tento; aśrauṣam — vypočul som si; adbhutam — obdivuhodný; roma-harṣaṇam — vstávajú vlasy na hlave.

Переклад

Překlad

Сан̃джайа сказав: Так я слухав бесіду двох великих душ — Кр̣шн̣и й Арджуни. Й настільки дивним є почуте мною, що волосся у мене встає дибки.

Sañjaya riekol: „Takto som si vypočul rozhovor dvoch veľkých duší, Kṛṣṇu a Arjunu. A toto posolstvo je také úžasné, že mi z toho vstávajú vlasy na hlave.

Коментар

Význam

На початку Бгаґавад-ґı̄ти Дгр̣тара̄шт̣ра задав своєму повірнику Сан̃джайі питання: «Що відбувається на полі битви Курукшетра?» І вся Бгаґавад-ґı̄та̄ відкрилась в серці Сан̃джайі милістю його духовного вчителя Вйа̄си, і він зміг пояснити суть того, що відбувалось на полі битви. Винятковість викладеної тут бесіди полягає в тому, що ніколи раніше між двома великими душами не відбувалась настільки важлива розмова й ніколи не відбудеться в майбутньому. Чудо цієї бесіди в тому, що Верховний Бог-Особа розповідає про Себе Самого та про Свої енерґії живій істоті, Арджуні, Своєму великому відданому. Якщо ми, намагаючись збагнути Кр̣шн̣у, підемо стопами Арджуни, наше життя стане щасливим й успішним. Сан̃джайа усвідомив це й, чимдалі більше переймаючись розумінням, зміг викласти всю бесіду Дгр̣тара̄шт̣рі. Остаточний висновок такий: де Кр̣шн̣а і Арджуна — там перемога.

Na začiatku Bhagavad-gīty sa Dhṛtarāṣṭra spýtal svojho tajomníka Sañjayu: „Čo sa stalo na bojisku Kuruovcov?“ Celý rozhovor medzi Kṛṣṇom a Arjunom sa preniesol do Sañjayovho srdca milosťou jeho duchovného učiteľa Vyāsu. Sañjaya potom opísal celú situáciu na bojisku. Rozhovor bol úžasný, pretože nikdy predtým nedošlo a už ani nedôjde k takému významnému rozhovoru medzi dvoma veľkými dušami. Bolo to úžasné, pretože Najvyšší Pán rozprával o Sebe a o Svojich energiách živej bytosti, Arjunovi, veľkému oddanému. Ak budeme kráčať v Arjunových šľapajách, pochopíme, kto je Kṛṣṇa, a náš život bude šťastný a úspešný. Sañjaya si to uvedomil, a preto začal tento rozhovor tlmočiť Dhṛtarāṣṭrovi. Na záver dodá, že víťazstvo je tam, kde je Kṛṣṇa a Arjuna.