Skip to main content

TEXT 73

第73節

Текст

テキスト

арджуна ува̄ча
нашт̣о мохах̣ смр̣тір лабдга̄
тват-праса̄да̄н майа̄чйута
стгіто ’смі ґата-сандехах̣
карішйе вачанам̇ тава
arjuna uvāca
naṣṭo mohaḥ smṛtir labdhā
tvat-prasādān mayācyuta
sthito ’smi gata-sandehaḥ
kariṣye vacanaṁ tava

Послівний переклад

Synonyms

арджуна ува̄ча—Арджуна сказав; нашт̣ах̣—розвіявся; мохах̣— ілюзія; смр̣тіх̣—пам’ять; лабдга̄—відновилась; тват-праса̄да̄т— Твоєю милістю; майа̄ — мною; ачйута — о непохибний Кр̣шн̣а; стгітах̣—розташований; асмі—я є; ґата—усунулись; сандехах̣— всі сумніви; карішйе—я виконаю; вачанам—наказ; тава—Твій.

arjunaḥ uvāca — アルジュナ言った; naṣṭaḥ — 消え去った; mohaḥ — 幻想; smṛtiḥ — 記憶; labdhā — 再び得た; tvat-prasādāt— あなたの慈悲によって; mayā — 私によって; acyuta — お、誤つことなきクリシュナよ; sthitaḥ — ~の状態にある; asmi — 私は; gata — 取り除かれた;sandehaḥ — 全ての疑い; kariṣye — 私は実行します; vacanam — 指示; tava — あなたの

Переклад

Translation

Арджуна сказав: О дорогий Кр̣шн̣о, о непохибний! Мої ілюзії розвіялись. З Твоєї ласки пам’ять моя відновлена. Тепер я певен себе, вільний від сумнівів і готовий діяти згідно Твоїх вказівок.

アルジュナは言った。――おお過つことなき御方クリシュナよ、私の幻想は今消え去りました。御身の慈悲により私の記憶は甦りました。私は疑いも揺らぐこともありません。御身の教えに従って行動いたします。

Коментар

Purport

Жива істота повинна діяти згідно з вказівками Верховного Господа — це її природне становище. Вона повинна дотримуватись самодисципліни. Ш́рı̄ Чаітанйа Маха̄прабгу сказав, що жива істота в своєму істинному стані є вічною слугою Верховного Господа. Якщо жива істота забуває це, її обумовлює матеріальна природа, але у відданому служінні Верховному Господеві вона стає вільним слугою Його. Становище слуги притаманне живій істоті. Вона служить або примарній ма̄йі, або — Верховному Господеві. Якщо вона служить Верховному Господеві, це її природне становище. А той, хто служить ілюзорній зовнішній енерґії, обов’язково потрапляє до неї в рабство. Так, перебуваючи в ілюзії, живі істоти служать у матеріальному світі. Вони в кайданах власної хтивості й бажань, однак вважають себе володарями світу. Це називають ілюзією. Коли людина звільнена, її ілюзії зникають, і вона добровільно віддає себе Верховному Господеві, і діє згідно з Його бажаннями. Остання ілюзія, остання пастка ма̄йі, в яку може потрапити жива істота, полягає в твердженні, що вона — Бог. Жива істота вже не вважає себе обумовленою душею, вона вважає себе за Бога. Вона настільки нерозсудлива, що не може второпати: якщо б вона була Богом, то сумніви не посідали б її. Однак вона не зважає на це. Такою є остання хитрість ма̄йі. Насправді ж звільнитись від ілюзорної енерґії можливо лише осягнувши Кр̣шн̣у, тобто Верховного Бога-Особу, і погодившись діяти згідно з Його велінням.

アルジュナを代表とする全生命体の本来の性質は、至上主の命令に従って行動することであり、生命体は自らを律しなければならない。生命体の本来の立場は至上主の永遠の僕であると、シュリー・チャイタンニャ・マハープラブは言われた。この原則を忘れないために生命体は物質自然に束縛されている。しかし主に仕えるなら、生命体は神の解放された僕となる。生命体の本来の立場は奉仕することであり、生命体は幻想的マーヤーか至上主のいずれかに奉仕しなければいけない。至上主に奉仕する生命体は正常な状態にあり、幻想的外的エネルギーに奉仕する生命体はかならず束縛されなければならない。生命体は幻想の中でこの物質界に奉仕している。そのような生命体は様々な欲望に束縛されているのにも拘わらず、自らが世界の支配者であると考えている。解放された人はそのような幻想を持たず、自らの望みに従い至上主に自発的に服従する。生命体が自らを神であると考えるのは生命体を捕えるマーヤーの最後の幻想的罠によるものである。そのようにして生命体は自分が束縛された魂ではなく神であると考えるようになる。そのような者たちは知性を失っていて、もし神ならばいかなる物にも疑問がなく何事にも惑わされないはずであるが、自分がはたしてそのような状態であるのか考えようとしない。それがマーヤーの最後の罠である。幻想エネルギーから解放されるとは、バガヴァーン、クリシュナを理解して主の命令に従って行動することである。

Дуже важливим у даному вірші є слово моха. Моха стосується всього того, що суперечить знанню. Істинне знання полягає в розумінні того, що кожна жива істота є вічна слуга Господа, однак натомість вона вважає себе за господаря матеріального світу, прагнучи панувати над матеріальною природою. Такими є хиби живої істоти. Цю ілюзію можна подолати з Господньої ласки або ж з ласки чистого відданого Кр̣шн̣и. Коли ілюзія зникає, людина починає діяти в свідомості Кр̣шн̣и.

この節でモーハという語が重要である。モーハとは知識に反するものという意味である。真の知識とは全生命体が主の永遠の僕であると理解することである。しかし物質自然に対する支配欲があるために、生命体は自分がそのような立場にあると考えず、自分が世界の支配者であると考える。主や純粋な献身者の慈悲によりこの幻想を克服することが可能となり、その幻想が消え去ればクリシュナ意識で行動することができる。

Свідомість Кр̣шн̣и означає, що людина діє згідно з веліннями Кр̣шн̣и. Обумовлена душа, яку ввела в оману зовнішня матеріальна енерґія, не знає, що лише Верховний Господь є правителем, що сповнений знання, і володарем усього. На Своє бажання Він може дати Своїм відданим усе. Він — друг кожного, але особливо Він прихильний до Своїх відданих. Кр̣шн̣а владний над матеріальною природою й над усіма живими істотами. Він також є повелитель невичерпного часу і Він сповнений усіх надзвичайних щедрот і достоїнств, й усієї могутності. Верховний Бог-Особа може навіть віддати Себе Своєму відданому. Той, хто не знає Його, перебуває в пітьмі ілюзії. Така людина не стає відданим Господа, вона служить ма̄йі. Арджуна ж, вислухавши Бгаґавад-ґı̄ту від Верховного Бога-Особи, звільнився від усіх своїх ілюзій. Він зрозумів, що Кр̣шн̣а — не лише його друг, але й Верховний Бог-Особа. Він воістину пізнав Кр̣шн̣у. Отже, зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту означає воістину пізнати Кр̣шн̣у. Досконале знання одразу ж піднімає людину на рівень відданості Кр̣шн̣і. Коли Арджуна збагнув, що задум Кр̣шн̣и полягав у тому, щоб зупинити надмірний приріст населення, він підкоривсь Його бажанню й погодився воювати. Він знову взяв свою зброю — лук та стріли, — щоб стати до бою з наказу Верховного Бога-Особи.

クリシュナ意識とはクリシュナの命令に従って行動することである。束縛された魂は物質の外的エネルギーに幻惑されて、至上主が全てを知り、全てを所有していらっしゃる支配者であると理解することができない。主の望むものを主は献身者に与えられる。主は全ての者の友であり、特に献身者に関心を持っていらっしゃる。主がこの物質自然と全生命体の支配者でいらっしゃる。また主は尽きることのない時間の支配者で、全ての富と全てのエネルギーをお持ちである。バガヴァーンは御自身さえも献身者にお与えになる。主を知らない者は幻想に呪縛されマーヤーの僕となり、献身者になることができない。しかしアルジュナはバガヴァーンから『バガヴァッド・ギーター』を聞いた後全ての幻想から解放された。アルジュナはクリシュナが単に自分の友であるばかりでなく、バガヴァーンでいらっしゃると理解できた。彼はこのようにクリシュナを実際に理解したのだ。『バガヴァッド・ギーター』を学ぶことはクリシュナを実際に理解することである。完全に知識を持つ人は自然にクリシュナに服従するようになる。人口の不必要な増加を抑えることがクリシュナの望みであると理解したアルジュナは、主の望みに従って戦う決意を固め、再び弓矢を取りバガヴァーンの命令の下に戦うのであった。