Skip to main content

TEXT 71

TEXT 71

Текст

Tekstas

ш́раддга̄ва̄н анасӯйаш́ ча
ш́р̣н̣уйа̄д апі йо нарах̣
со ’пі муктах̣ ш́убга̄л лока̄н
пра̄пнуйа̄т пун̣йа-карман̣а̄м
śraddhāvān anasūyaś ca
śṛṇuyād api yo naraḥ
so ’pi muktaḥ śubhāḻ lokān
prāpnuyāt puṇya-karmaṇām

Послівний переклад

Synonyms

ш́раддга̄-ва̄н—сповнений віри; анасӯйах̣—незаздрісний; ча—і; ш́р̣н̣уйа̄т—слухає; апі—неодмінно; йах̣—хто; нарах̣—людина; сах̣— він; апі—також; муктах̣—бувши звільненим; ш́убга̄н—сприятливих; лока̄н—планет; пра̄пнуйа̄т—він досягає; пун̣йа-карман̣а̄м— доброчесних.

śraddhā-vān — tikintis; anasūyaḥ — nepavydus; ca — ir; śṛṇuyāt — klausosi; api — tikrai; yaḥ — kuris; naraḥ — žmogus; saḥ — jis; api — taip pat; muktaḥ — išsivadavęs; śubhān — palankias; lokān — planetas; prāpnuyāt — jis pasiekia; puṇya-karmaṇām — doringųjų.

Переклад

Translation

А той, хто слухає її з вірою і без заздрості, звільнюється від наслідків гріховних вчинків і досягає сприятливих планет, де мешкають праведники.

Kas klausosi su tikėjimu ir be pavydo, tas išsivaduoja nuo atoveikių už nuodėmes ir pasiekia palankias planetas, kuriose gyvena doringieji.

Коментар

Purport

У шістдесят сьомому вірші цієї глави Господь заборонив розповідати Ґı̄ту тим, хто заздрить Йому. Інакше кажучи, Бгаґавад-ґı̄та̄ призначена лише для відданих Господа. І все ж таки інколи трапляється, що відданий Кр̣шн̣і під час лекції читає із Бгаґавад-ґı̄ти перед аудиторією, яка складається також і з невідданих. Чому ж віддані роблять це? І тут пояснюється, що хоча не кожний є відданим, однак, є багато людей, які не заздрять Кр̣шн̣і. Вони вірять в Нього як у Верховного Бога-Особу. Якщо така людина чує про Господа від істинного відданого Кр̣шн̣и, вона одразу ж звільнюється від усіх наслідків своїх гріховних вчинків і опиняється після смерті на планетах, де живуть тільки праведники. Тому навіть людина, яка не прагне стати чистим відданим Господа, лише слухаючи Бгаґавад-ґı̄ту, здобуває плодів праведної діяльності. Так, чистий відданий Господа надає можливості кожному, хто зустрічається йому на шляху, звільнитись від наслідків усіх гріховних вчинків й стати відданим.

KOMENTARAS: Šešiasdešimt septintajame šio skyriaus posme Viešpats nedviprasmiškai draudžia persakinėti Gītą tiems, kas pavydi Kṛṣṇai. Kitaip sakant, „Bhagavad-gītā“ teskirta bhaktams. Tačiau kartais, kai Viešpaties bhaktas skaito viešą paskaitą auditorijoje, ne visi yra bhaktai. Kodėl bhaktai skaito viešas paskaitas? Šis posmas aiškina, kad nors ir ne visi susirinkusieji klausytis paskaitos yra bhaktai, tačiau yra daug žmonių, kurie Kṛṣṇai nepavydi, ir tiki, jog Jis yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jei šie žmonės išgirsta pasakojant apie Jį bona fide bhaktą, tuoj pat išsivaduoja nuo atoveikio už visas nuodėmes ir po mirties pasiekia planetų sistemą, kurioje gyvena teisieji. Taigi žmogui, net jei jis ir nesistengia tapti tyru bhaktu, pakanka klausytis „Bhagavad-gītos“, ir jis gaus tą patį rezultatą, kokį gautų, jei būtų didelis teisuolis. Taip tyras Viešpaties bhaktas visiems suteikia galimybę išsivaduoti nuo atoveikio už visas nuodėmes ir tapti Viešpaties bhaktais.

Звичайно люди, над якими не тяжіють наслідки минулих гріховних вчинків, праведники, без ускладнень приходять до свідомості Кр̣шн̣и. Тут важливим є слово пун̣йа-карман̣а̄м. Воно стосується здійснення великих жертвопринесень. Той, хто служить Господу з відданістю й благочестям, але ще не очистивсь остаточно, може досягти планетної системи Полярної зорі, тобто Дгрувалоки, де править Дгрува Маха̄ра̄джа. Він — великий відданий Господа, і в його розпорядженні перебуває особлива планета: Полярна зоря.

Dažniausiai teisieji, kurių neslegia atoveikis už nuodėmes, labai lengvai priima Kṛṣṇos sąmonę. Šiame posme paminėti žodžiai puṇya-karmaṇām yra labai reikšmingi. Jise nurodo Vedų raštuose aprašytas didžias aukas, tokias, kaip aśvamedha-yajña. Pasiaukojimo tarnystę atliekantys doringi žmonės, kurie dar netapo tyrais bhaktais, gali pasiekti Šiaurinės žvaigždės, arba Dhruvalokos, kurioje viešpatauja Dhruva Mahārāja, planetų sistemą. Dhruva Mahārāja yra didis Viešpaties bhaktas, ir Jam patikėta valdyti ypatinga planeta, vadinama Šiaurine žvaigžde.