Skip to main content

TEXT 64

TEXT 64

Текст

Tekstas

сарва-ґухйатамам̇ бгӯйах̣
ш́р̣н̣у ме парамам̇ вачах̣
ішт̣о ’сі ме др̣д̣гам іті
тато вакшйа̄мі те хітам
sarva-guhyatamaṁ bhūyaḥ
śṛṇu me paramaṁ vacaḥ
iṣṭo ’si me dṛḍham iti
tato vakṣyāmi te hitam

Послівний переклад

Synonyms

сарва-ґухйа-тамам—найпотаємніше з усіх; бгӯйах̣—знову; ш́р̣н̣у— тільки послухай; ме—від Мене; парамам—верховне; вачах̣—настанова; ішт̣ах̣ асі—ти дорогий; ме—Мені; др̣д̣гам—дуже; іті—таким чином; татах̣—тому; вакшйа̄мі—Я кажу; те—для твоєї; хітам—користі.

sarva-guhya-tamam — visų slaptingiausią; bhūyaḥ — vėl; śṛṇu — išgirsk; me — iš Manęs; paramam — aukščiausią; vacaḥ — pamokymą; iṣṭaḥ asi — esi brangus; me — Man; dṛḍham — labai; iti — taip; tataḥ — todėl; vakṣyāmi — Aš kalbu; te — tavo; hitam — labui.

Переклад

Translation

Ти — Мій найдорожчий друг, і тому Я даю тобі Мої вищі настанови, найсокровенніше знання. Послухай Мене, це принесе тобі користь.

Esi labai brangus Mano draugas, todėl skelbiu tau Mano aukščiausią pamokymą, visų slaptingiausią žinojimą. Išklausyk Mane, nes kalbu tavo labui.

Коментар

Purport

Господь передав Арджуні сокровенне знання — знання Брахмана, потім ще більш приховане — знання Наддуші, яка перебуває в серці кожного, і ось тепер Він розкриває найсокровеннішу частину знання. Він каже: «Просто віддайся Верховному Богові-Особі». Наприкінці дев’ятої глави Він сказав: ман-мана̄х̣ — «просто завжди думай про Мене». Таку ж настанову Він повторює і тут, щоб підкреслити сутність вчення Бгаґавад-ґı̄ти. Пересічні люди не розуміють цієї суті. Вона доступна лише тим, хто дуже дорогий Кр̣шн̣і — Його чистим відданим. Це є найвиша настанова всієї ведичної літератури. Те, про що тут каже Кр̣шн̣а, є серцевиною усього знання, і цього слід дотримуватись не лише Арджуні, але й усім живим істотам.

KOMENTARAS: Viešpats perteikė slaptingą žinojimą (žinias apie Brahmaną), o po to dar slaptingesnį (žinias apie Supersielą, kuri yra kiekvieno mūsų širdyje). Dabar jis skelbia pačią slaptingiausią žinojimo dalį: tiesiog atsiduok Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Devinto skyriaus pabaigoje Viešpats pasakė: man-manāḥ – „Visada galvok apie Mane“. Tas pats nurodymas šiame posme pakartojamas, norint pabrėžti „Bhagavad-gītos“ mokymo esmę. Paprastas žmogus šios esmės nesuvokia. Ji atsiveria tik tiems, kurie iš tiesų yra labai brangūs Kṛṣṇai – tyriems Kṛṣṇos bhaktams. Tai pati svarbiausia visų Vedų pamoka. Šis Kṛṣṇos nurodymas yra esminė žinojimo dalis. Todėl Jo pamokymą turi įgyvendinti ne tiktai Arjuna, bet ir visos gyvosios esybės.