Skip to main content

TEXT 38

VERŠ 38

Текст

Verš

вішайендрійа-сам̇йоґа̄д
йат тад аґре ’мр̣топамам
парін̣а̄ме вішам іва
тат сукгам̇ ра̄джасам̇ смр̣там
viṣayendriya-saṁyogād
yat tad agre ’mṛtopamam
pariṇāme viṣam iva
tat sukhaṁ rājasaṁ smṛtam

Послівний переклад

Synonyma

вішайа—об’єктів чуттів; індрійа—і чуттів; сам̇йоґа̄т—із сполучення; йат—котре; тат—те; аґре—спочатку; амр̣та-упамам—як нектар; парін̣а̄ме—наприкінці; вішам іва—немов отрута; тат— те; сукгам—щастя; ра̄джасам—в ґун̣і пристрасті; смр̣там—розцінюють.

viṣaya — zmyslových predmetov; indriya — a zmyslov; saṁyogāt — zo spojenia; yat — ktoré; tat — to; agre — spočiatku; amṛta-upamam — ako nektár; pariṇāme — na konci; viṣam iva — ako jed; tat — to; sukham — šťastie; rājasam — v kvalite vášne; smṛtam — považuje sa.

Переклад

Překlad

Щастя, що виникає із зіткнення органів чуття з їхніми об’єктами, яке спочатку як нектар, а наприкінці — мов отрута, таке щастя походить із пристрасті.

Šťastie, ktoré vzniká zo spojenia zmyslov a ich predmetov, ktoré je spočiatku ako nektár a na konci ako jed — také šťastie sa pripisuje kvalite vášne.

Коментар

Význam

Юнак зустрічає дівчину, і почуття змушують його дивитись на неї, торкатись її й вступати з нею в інтимні стосунки. Спочатку це може приносити велике чуттєве задоволення, однак, з часом такі стосунки стають подібними отруті. Молоді люди відчужуються або ж розлучаються. Все це супроводжує лемент, скорбота тощо. Таке щастя завжди перебуває в ґун̣і пристрасті. Щастя, досягнуте на основі взаємодії чуттів з об’єктами чуттів, завжди приносить страждання, і його треба всіляко уникати.

Keď sa mladý muž stretne s mladou ženou, zmysly ho začnú nútiť, aby sa na ženu díval, aby sa jej dotýkal a mal s ňou pohlavný styk. Zmysly na to môžu spočiatku reagovať veľmi príjemne a uspokojivo, no skôr či neskôr bude celá situácia pôsobiť ako jed. Rozídu sa alebo rozvedú a namiesto šťastia sa dostaví sklamanie. Také šťastie je vždy v kvalite vášne. Radosť pochádzajúca zo spojenia zmyslov a zmyslových predmetov je vždy príčinou bolesti a mali by sme sa jej za každú cenu vyvarovať.