Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Текст

Tekst

джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ паріджн̃а̄та̄
трі-відга̄ карма-чодана
каран̣ам̇ карма картеті
трі-відгах̣ карма-сан̇ґрахах̣
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Послівний переклад

Synoniemen

джн̃а̄нам — знання; джн̃ейам — мета пізнання; паріджн̃а̄та̄ — той, хто знає; трі-відга̄—трьох різновидів; карма—роботи; чодана̄— поштовх; каран̣ам—чуття; карма—робота; карта̄—діяч; іті—таким чином; трі-відгах̣—трьох різновидів; карма—роботи; сан̇ґрахах̣—сума.

jñānam — kennis; jñeyam — het doel van kennis; parijñātā — de kenner; tri-vidhā — in drie soorten; karma — van activiteit; codanā — de stimulans; karaṇam — de zintuigen; karma — de activiteit; kartā — de handelende persoon; iti — zo; tri-vidhaḥ — in drie soorten; karma — van activiteiten; saṅgrahaḥ — het samenstel.

Переклад

Vertaling

Знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає — це три рушійні сили діяльності; чуття ж, робота і виконавець — три її складові.

Kennis, het object van kennis en de kenner zijn de drie factoren die tot activiteit leiden. De zintuigen, de handeling zelf en de handelende persoon zijn de drie onderdelen waaruit een activiteit is samengesteld.

Коментар

Betekenisverklaring

Три спонукальні причини закладено в основу повсякденної діяльності: знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає. Робоче знаряддя, саму роботу і виконавця називають складовими частинами діяльності. Будь-яка людська робота містить у собі ці елементи. Для того, щоб розпочати будь-яку роботу, потрібний певний імпульс, який називають натхненням. Будь-яке рішення, прийняте до здійснення власне діяльності, являє собою тонку форму роботи. Потім робота виражається в дії. Спочатку відбуваються психічні процеси мислення, переживання й хотіння. Це називають спонукою. І якщо спонука до роботи не суперечить ш́а̄страм або настановам духовного вчителя, тоді вона переходить у натхнення. А коли виконавець відчуває натхнення, тоді за допомогою чуттів, включно з розумом, що є осередком усіх чуттів, відбувається фактична діяльність. Так пояснює Бгаґавад-ґı̄та̄ різні фази роботи. Сукупність усіх цих чинників складає роботу загалом.

Er zijn drie drijvende krachten voor dagelijkse activiteiten: kennis, het object van kennis en de kenner. De instrumenten van activiteit, de activiteit zelf en de handelende persoon worden de onderdelen van activiteit genoemd. Elke activiteit van ieder menselijk wezen bestaat uit deze elementen. Voordat iemand handelt, is er een bepaalde drijvende kracht, die inspiratie wordt genoemd. Elk stadium dat aan de daadwerkelijke uitvoering van een activiteit voorafgaat, is een subtiele vorm van activiteit. Daarna vindt de activiteit daadwerkelijk plaats. Eerst moet men de psychologische processen van denken, voelen en willen ondergaan en dat wordt de drijvende kracht genoemd.

De inspiratie om actief te zijn is dezelfde wanneer deze voortkomt uit de heilige teksten of uit de instructie van de spiritueel leraar. Wanneer er sprake is van inspiratie en van een handelende persoon, kan een activiteit daadwerkelijk plaatsvinden met behulp van de zintuigen, waaronder de geest, die het centrum van alle zintuigen is. Het geheel van alle onderdelen van een activiteit wordt de complete handeling genoemd.