Skip to main content

TEXT 18

第18節

Текст

テキスト

джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ паріджн̃а̄та̄
трі-відга̄ карма-чодана
каран̣ам̇ карма картеті
трі-відгах̣ карма-сан̇ґрахах̣
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Послівний переклад

Synonyms

джн̃а̄нам — знання; джн̃ейам — мета пізнання; паріджн̃а̄та̄ — той, хто знає; трі-відга̄—трьох різновидів; карма—роботи; чодана̄— поштовх; каран̣ам—чуття; карма—робота; карта̄—діяч; іті—таким чином; трі-відгах̣—трьох різновидів; карма—роботи; сан̇ґрахах̣—сума.

jñānam — 知識; jñeyam — 知識の対象;parijñātā — 知る人; tri-vidhā — 三種類の; karma —  行為の; codanā — 行動を起こす力; karaṇam — 感覚;karma — 行為; kartā — 行為者; iti — このように; tri-vidhaḥ — 三種類の; karma — 行為の; sańgrahaḥ — 蓄積

Переклад

Translation

Знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає — це три рушійні сили діяльності; чуття ж, робота і виконавець — три її складові.

知識、知識の対象、知覚者は活動を動機づける3要素である。感覚、行為、行為者が活動の3構成要素である。

Коментар

Purport

Три спонукальні причини закладено в основу повсякденної діяльності: знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає. Робоче знаряддя, саму роботу і виконавця називають складовими частинами діяльності. Будь-яка людська робота містить у собі ці елементи. Для того, щоб розпочати будь-яку роботу, потрібний певний імпульс, який називають натхненням. Будь-яке рішення, прийняте до здійснення власне діяльності, являє собою тонку форму роботи. Потім робота виражається в дії. Спочатку відбуваються психічні процеси мислення, переживання й хотіння. Це називають спонукою. І якщо спонука до роботи не суперечить ш́а̄страм або настановам духовного вчителя, тоді вона переходить у натхнення. А коли виконавець відчуває натхнення, тоді за допомогою чуттів, включно з розумом, що є осередком усіх чуттів, відбувається фактична діяльність. Так пояснює Бгаґавад-ґı̄та̄ різні фази роботи. Сукупність усіх цих чинників складає роботу загалом.

知識、知識の対象、知覚者という3者が日常的行為の機動力である。行為のための器官、行為自体、行為者が行為の構成要素とよばれる。人が行う行為は全てこれらの要素を備えている。行為が行われる前に行為の機動力が存在し、それがインスピレーションと呼ばれる。行為が具体的に形をとる以前に細妙性の行為がなされ、次に行為が具体的な形のものとなる。まず考、感、意志という心的プロセスがあるのだが、それがインスピレーションと呼ばれる。インスピレーションは経典から与えられる場合もグルから与えられる場合もある。インスピレーションと行為者が存在すると、全感覚の中心である心と感覚の助けにより具体的な活動が生まれる。活動の全構成要素の総合体が行為の集積を呼ばれる。