Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Текст

Tekst

джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ паріджн̃а̄та̄
трі-відга̄ карма-чодана
каран̣ам̇ карма картеті
трі-відгах̣ карма-сан̇ґрахах̣
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Послівний переклад

Synonyms

джн̃а̄нам — знання; джн̃ейам — мета пізнання; паріджн̃а̄та̄ — той, хто знає; трі-відга̄—трьох різновидів; карма—роботи; чодана̄— поштовх; каран̣ам—чуття; карма—робота; карта̄—діяч; іті—таким чином; трі-відгах̣—трьох різновидів; карма—роботи; сан̇ґрахах̣—сума.

jñānam — teadmised; jñeyam — teadmiste objekt; parijñātā — teadja; tri- vidhā — kolme liiki; karma — töö; codanā — ajend; karaṇam — meeled; karma — töö; kartā — tegija; iti — sel moel; tri-vidhaḥ — kolme liiki; karma — töö; saṅgrahaḥ — kogumine.

Переклад

Translation

Знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає — це три рушійні сили діяльності; чуття ж, робота і виконавець — три її складові.

Teadmised, teadmiste objekt ja teadja on kolm tegevuse ajendeiks olevat tegurit; meeled, töö ja tegija on kolm tegevuse koostisosa.

Коментар

Purport

Три спонукальні причини закладено в основу повсякденної діяльності: знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає. Робоче знаряддя, саму роботу і виконавця називають складовими частинами діяльності. Будь-яка людська робота містить у собі ці елементи. Для того, щоб розпочати будь-яку роботу, потрібний певний імпульс, який називають натхненням. Будь-яке рішення, прийняте до здійснення власне діяльності, являє собою тонку форму роботи. Потім робота виражається в дії. Спочатку відбуваються психічні процеси мислення, переживання й хотіння. Це називають спонукою. І якщо спонука до роботи не суперечить ш́а̄страм або настановам духовного вчителя, тоді вона переходить у натхнення. А коли виконавець відчуває натхнення, тоді за допомогою чуттів, включно з розумом, що є осередком усіх чуттів, відбувається фактична діяльність. Так пояснює Бгаґавад-ґı̄та̄ різні фази роботи. Сукупність усіх цих чинників складає роботу загалом.

Igapäevaseks tööks on kolm ajendit: teadmised, teadmiste objekt ja teadja. Töövahendeid, tööd ennast ja töötajat nimetatakse töö koostisosadeks. Iga inimese poolt tehtud töö sisaldab neid elemente. Enne tööle hakkamist peab olema mingi ajend, mida nimetatakse inspiratsiooniks. Enne töö tegemist inimene mõtleb, kuidas seda tööd teha, ning seda nimetatakse peenekoeliseks töötamiseks, mis viib seejärel füüsilise tegevuseni. Tegutsemisele eelnevad mõtlemise, tundmise ja tahtmise psühholoogilised protsessid ning neid nimetatakse ajendeiks. Inspiratsioon töö tegemiseks on sama nii siis, kui see on saadud pühakirjadest, kui ka siis, kui selle on andnud vaimse õpetaja juhendused. Sel moel inspiratsiooni saanud töötegija faktiline tegevus toimub meeltega, sealhulgas mõistusega, mis on kõikide meelte keskuseks. Kõikide tegevuse koostisosade kogusummat nimetatakse terviklikuks tööks.