Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Текст

Tekst

джн̃а̄нам̇ джн̃ейам̇ паріджн̃а̄та̄
трі-відга̄ карма-чодана
каран̣ам̇ карма картеті
трі-відгах̣ карма-сан̇ґрахах̣
jñānaṁ jñeyaṁ parijñātā
tri-vidhā karma-codanā
karaṇaṁ karma karteti
tri-vidhaḥ karma-saṅgrahaḥ

Послівний переклад

Synonyms

джн̃а̄нам — знання; джн̃ейам — мета пізнання; паріджн̃а̄та̄ — той, хто знає; трі-відга̄—трьох різновидів; карма—роботи; чодана̄— поштовх; каран̣ам—чуття; карма—робота; карта̄—діяч; іті—таким чином; трі-відгах̣—трьох різновидів; карма—роботи; сан̇ґрахах̣—сума.

jñānam — kundskab; jñeyam — kundskabens objekt; parijñātā — kenderen; tri-vidhā — den trefoldige; karma — til handling; codanā — tilskyndelsen; karaṇam — sanserne; karma — handlingen; kartā — aktøren; iti — således; tri-vidhaḥ — det trefoldige; karma — af arbejde; saṅgrahaḥ — det samlede.

Переклад

Translation

Знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає — це три рушійні сили діяльності; чуття ж, робота і виконавець — три її складові.

Kundskab, kundskabsobjektet og kenderen er de tre faktorer, som motiverer handling. Sanserne, handlingen og aktøren er de tre bestanddele, der udgør en handling.

Коментар

Purport

Три спонукальні причини закладено в основу повсякденної діяльності: знання, об’єкт пізнання і той, хто пізнає. Робоче знаряддя, саму роботу і виконавця називають складовими частинами діяльності. Будь-яка людська робота містить у собі ці елементи. Для того, щоб розпочати будь-яку роботу, потрібний певний імпульс, який називають натхненням. Будь-яке рішення, прийняте до здійснення власне діяльності, являє собою тонку форму роботи. Потім робота виражається в дії. Спочатку відбуваються психічні процеси мислення, переживання й хотіння. Це називають спонукою. І якщо спонука до роботи не суперечить ш́а̄страм або настановам духовного вчителя, тоді вона переходить у натхнення. А коли виконавець відчуває натхнення, тоді за допомогою чуттів, включно з розумом, що є осередком усіх чуттів, відбувається фактична діяльність. Так пояснює Бгаґавад-ґı̄та̄ різні фази роботи. Сукупність усіх цих чинників складає роботу загалом.

FORKLARING: Der er tre former for tilskyndelse til alle vore daglige handlinger: kundskab, kundskabsobjektet og kenderen. Handlingsinstrumenterne, selve handlingen og arbejderen, der handler, kaldes for en handlings bestanddele. Enhver menneskelig handling indeholder disse elementer. Før man handler, er der en form for tilskyndelse, der kaldes inspiration. Enhver løsning, man kommer frem til, før selve handlingen finder sted, er en form for subtilt arbejde. Derefter tager arbejdet form som handling. Først skal man gennemgå de psykologiske processer i form af at tænke, føle og ville, og det kaldes tilskyndelse. Inspirationen til at gøre noget er den samme, hvad enten den kommer fra skrifterne eller fra den åndelige mesters instruktioner. Når inspirationen er der, og arbejderen er der, finder den egentlige handling sted ved hjælp af sanserne, der inkluderer sindet, der er midtpunkt for alle sanserne. Totalsummen af en handlings bestanddele kaldes det samlede arbejde.