Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Текст

Tekst

анішт̣ам ішт̣ам̇ міш́рам̇ ча
трі-відгам̇ карман̣ах̣ пгалам
бгаватй атйа̄ґіна̄м̇ претйа
на ту саннйа̄сіна̄м̇ квачіт
aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Послівний переклад

Synoniemen

анішт̣ам—той, що веде до пекла; ішт̣ам—той, що веде на небо; міш́рам—змішаний; ча—і; трі-відгам—трьох різновидів; карман̣ах̣—роботи; пгалам—наслідок; бгаваті—приходить; атйа̄ґіна̄м— до тих, хто не відрікся; претйа—після смерті; на—не; ту—але; саннйа̄сіна̄м—для життя у відреченні; квачіт—коли-небудь.

aniṣṭam — naar de hel leidend; iṣṭam — naar de hemel leidend; miśram — gemengd; ca — en; tri-vidham — in drie soorten; karmaṇaḥ — van activiteiten; phalam — het resultaat; bhavati — komt; atyāginām — voor zij die niet onthecht zijn; pretya — na hun dood; na — niet; tu — maar; sannyāsinām — voor de onthechte levensorde; kvacit — wanneer dan ook.

Переклад

Vertaling

Той, хто не перебуває у відреченні, після смерті споживає плоди своєї діяльності трьох різновидів — бажані, небажані й змішані. Але ті, що провадять життя у відреченні, не страждають від наслідків своєї діяльності і не насолоджуються ними.

Wie niet onthecht is, zal na zijn dood worden opgewacht door de drie soorten resultaten van zijn activiteiten — gewenste, ongewenste en gemengde. Maar zij die zich in de onthechte levensorde bevinden, ontkomen aan zulke resultaten die genot en leed veroorzaken.

Коментар

Betekenisverklaring

Людина, яка діє в свідомості Кр̣шн̣и, знаючи про свій зв’язок з Кр̣шн̣ою, є завжди вільною. Їй не доводиться після смерті насолоджуватись плодами своєї діяльності або страждати від них.

Een Kṛṣṇa-bewust persoon die zijn activiteiten verricht met kennis van zijn relatie met Kṛṣṇa, is altijd bevrijd. Na zijn dood hoeft hij daarom niet te genieten van de resultaten van zijn daden en hoeft er ook niet door te lijden.