Skip to main content

TEXT 12

제12절

Текст

원문

анішт̣ам ішт̣ам̇ міш́рам̇ ча
трі-відгам̇ карман̣ах̣ пгалам
бгаватй атйа̄ґіна̄м̇ претйа
на ту саннйа̄сіна̄м̇ квачіт
아니쉬땀 이쉬땀 미스람 짜 aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
뜨리-비담 까르마나 팔람 tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
바바땨띠아기남 쁘레땨 bhavaty atyāgināṁ pretya
나 뚜 산냐시남 끄바찟 na tu sannyāsināṁ kvacit

Послівний переклад

동의어

анішт̣ам—той, що веде до пекла; ішт̣ам—той, що веде на небо; міш́рам—змішаний; ча—і; трі-відгам—трьох різновидів; карман̣ах̣—роботи; пгалам—наслідок; бгаваті—приходить; атйа̄ґіна̄м— до тих, хто не відрікся; претйа—після смерті; на—не; ту—але; саннйа̄сіна̄м—для життя у відреченні; квачіт—коли-небудь.

아니쉬땀: 지옥으로 가는, 이쉬땀: 천국으로 가는, 미스람: 섞인, 짜: 그리고, 뜨리-비담: 세 가지 종류의, 까르마나하: 행위의, 팔람: 결과, 바바띠: 되다, 아띠아기남: 버리지 않은 자들에게, 쁘레땨: 죽고 난 다음에, 나: 아니다, 뚜: 그러나, 샨냐시남: 버리는 삶의 질서, 끄바찟: 어떤 때라도.

Переклад

번역

Той, хто не перебуває у відреченні, після смерті споживає плоди своєї діяльності трьох різновидів — бажані, небажані й змішані. Але ті, що провадять життя у відреченні, не страждають від наслідків своєї діяльності і не насолоджуються ними.

버리지 않은 자에게 행위의 세 가지 결과, 즉 바람직하고, 바람직하지 않고, 그 둘이 섞인 결과가 죽고 난 다음에 일어나느니라. 그러나 버리는 삶의 질서에 있는 자들에게는 그러한 즐겁거나 고통받아야 하는 결과가 없다.

Коментар

주석

Людина, яка діє в свідомості Кр̣шн̣и, знаючи про свій зв’язок з Кр̣шн̣ою, є завжди вільною. Їй не доводиться після смерті насолоджуватись плодами своєї діяльності або страждати від них.

끄리쉬나와 자기 관계에 관한 지식을 갖고 끄리쉬나 의식으로 행동하는 사람은 항상 해방된 것이나 다름없다. 따라서 죽은 후 자기가 행한 일의 결과 때문에 즐거워할 것도 고통받을 것도 없다.