Skip to main content

TEXT 12

第12節

Текст

テキスト

анішт̣ам ішт̣ам̇ міш́рам̇ ча
трі-відгам̇ карман̣ах̣ пгалам
бгаватй атйа̄ґіна̄м̇ претйа
на ту саннйа̄сіна̄м̇ квачіт
aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Послівний переклад

Synonyms

анішт̣ам—той, що веде до пекла; ішт̣ам—той, що веде на небо; міш́рам—змішаний; ча—і; трі-відгам—трьох різновидів; карман̣ах̣—роботи; пгалам—наслідок; бгаваті—приходить; атйа̄ґіна̄м— до тих, хто не відрікся; претйа—після смерті; на—не; ту—але; саннйа̄сіна̄м—для життя у відреченні; квачіт—коли-небудь.

aniṣṭam — 地獄に導く; iṣṭam — 天国に導く;miśram — 混ざった; ca — そして; tri-vidham — 三種類の;karmaṇaḥ — 仕事の; phalam — 結果; bhavati — 来る; atyāginām — 放棄していない人にとって;pretya — 死後; na — ~でない; tu —しかし; sannyāsinām — 放棄階級の人にとって; kvacit — いつでも

Переклад

Translation

Той, хто не перебуває у відреченні, після смерті споживає плоди своєї діяльності трьох різновидів — бажані, небажані й змішані. Але ті, що провадять життя у відреченні, не страждають від наслідків своєї діяльності і не насолоджуються ними.

放棄しないものには望ましいもの、望ましくないもの、それらの混合という2種類の活動の結果が生じる。しかし放棄階級者には、そのような快楽や苦痛を与える活動の結果は存在しない。

Коментар

Purport

Людина, яка діє в свідомості Кр̣шн̣и, знаючи про свій зв’язок з Кр̣шн̣ою, є завжди вільною. Їй не доводиться після смерті насолоджуватись плодами своєї діяльності або страждати від них.

クリシュナとの関係を知りつつクリシュナ意識で活動する人は常に解放されている。それゆえ彼は自分の活動の結果のために死後苦楽を味わう必要はない。