Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Текст

Text

анішт̣ам ішт̣ам̇ міш́рам̇ ча
трі-відгам̇ карман̣ах̣ пгалам
бгаватй атйа̄ґіна̄м̇ претйа
на ту саннйа̄сіна̄м̇ квачіт
aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Послівний переклад

Synonyms

анішт̣ам—той, що веде до пекла; ішт̣ам—той, що веде на небо; міш́рам—змішаний; ча—і; трі-відгам—трьох різновидів; карман̣ах̣—роботи; пгалам—наслідок; бгаваті—приходить; атйа̄ґіна̄м— до тих, хто не відрікся; претйа—після смерті; на—не; ту—але; саннйа̄сіна̄м—для життя у відреченні; квачіт—коли-небудь.

aniṣṭam — leading to hell; iṣṭam — leading to heaven; miśram — mixed; ca — and; tri-vidham — of three kinds; karmaṇaḥ — of work; phalam — the result; bhavati — comes; atyāginām — for those who are not renounced; pretya — after death; na — not; tu — but; sannyāsinām — for the renounced order; kvacit — at any time.

Переклад

Translation

Той, хто не перебуває у відреченні, після смерті споживає плоди своєї діяльності трьох різновидів — бажані, небажані й змішані. Але ті, що провадять життя у відреченні, не страждають від наслідків своєї діяльності і не насолоджуються ними.

For one who is not renounced, the threefold fruits of action – desirable, undesirable and mixed – accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy.

Коментар

Purport

Людина, яка діє в свідомості Кр̣шн̣и, знаючи про свій зв’язок з Кр̣шн̣ою, є завжди вільною. Їй не доводиться після смерті насолоджуватись плодами своєї діяльності або страждати від них.

A person in Kṛṣṇa consciousness acting in knowledge of his relationship with Kṛṣṇa is always liberated. Therefore he does not have to enjoy or suffer the results of his acts after death.