Skip to main content

TEXT 11

VERŠ 11

Текст

Verš

на хі деха-бгр̣та̄ ш́акйам̇
тйактум̇ карма̄н̣й аш́ешатах̣
йас ту карма-пгала-тйа̄ґı̄
са тйа̄ґı̄тй абгідгı̄йате
na hi deha-bhṛtā śakyaṁ
tyaktuṁ karmāṇy aśeṣataḥ
yas tu karma-phala-tyāgī
sa tyāgīty abhidhīyate

Послівний переклад

Synonyma

на — ніколи; хі — неодмінно; деха-бгр̣та̄ — втіленому; ш́акйам — можливо; тйактум—зрікатись; карма̄н̣і—діяльності; аш́ешатах̣— зовсім; йах̣—кожен, хто; ту—але; карма—роботи; пгала—плоду; тйа̄ґı̄—той, хто зрікся; сах̣—він; тйа̄ґı̄—той, хто відрікся; іті— таким чином; абгідгı̄йате—називають.

na — nikdy; hi — určite; deha-bhṛtā — pre vteleného; śakyam — snáď; tyaktum — zrieknuť sa; karmāṇi — činy; aśeṣataḥ — celkom; yaḥ — ten, kto; tu — ale; karma — činov; phala — plodov; tyāgī — ten, kto sa zrieka; saḥ — on; tyāgī — ten, kto si odrieka; iti — tak; abhidhīyate — hovorí sa.

Переклад

Překlad

Для втіленої істоти неможливо цілком припинити всю діяльність. Тому сказано, що той, хто зрікається результатів своїх дій — є істинно відречений.

Pre vtelenú bytosť je skutočne nemožné nadobro sa zrieknuť všetkých činností. O tom, kto sa zrieka plodov svojich činov, sa hovorí, že si vskutku odrieka.

Коментар

Význam

В Бгаґавад-ґı̄ті сказано, що людина ніколи не зможе відмовитись од діяльності. Отже, лише людина, яка працює для Кр̣шн̣и і, не насолоджуючись плодами своєї праці, пропонує все Кр̣шн̣і — є воістину відреченою. Багато членів Міжнародного товариства свідомості Крішни працюють на фабриках, в установах й інших місцях, віддаючи весь свій заробіток Товариству. Ці великі душі — справжні саннйа̄сі, і вони ведуть відречений спосіб життя. Тут ясно сказано, як можна відмовитись од плодів своєї праці і задля якої мети це слід робити.

V Bhagavad-gīte sa hovorí, že človek nikdy nemôže prestať konať. Preto ten, kto pracuje pre Kṛṣṇu a všetko Kṛṣṇovi obetuje, netúži po pôžitku v podobe plodov svojej práce a je skutočne tým, kto si odrieka. Mnoho členov Medzinárodnej spoločnosti pre vedomie Kṛṣṇu pracuje v kanceláriách, v továrňach a na iných miestach, a všetko, čo získajú, venujú tejto spoločnosti. Také vznešené duše sú v skutočnosti sannyāsīni, to znamená, že sa radia na úroveň životného štádia odriekania. Tu sa jasne uvádza, ako si má človek odriekať plody svojej práce a kvôli čomu sa má týchto plodov zriecť.