Skip to main content

TEXTS 26-27

26 – 27. VERS

Текст

Szöveg

сад-бга̄ве са̄дгу-бга̄ве ча
сад ітй етат прайуджйате
праш́асте карман̣і татга̄
сач-чгабдах̣ па̄ртга йуджйате
sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
йаджн̃е тапасі да̄не ча
стгітіх̣ сад іті чочйате
карма чаіва тад-артгı̄йам̇
сад ітй ева̄бгідгı̄йате
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Послівний переклад

Szó szerinti jelentés

сат-бга̄ве—стосовно природи Всевишнього; са̄дгу-бга̄ве—стосовно природи відданого; ча—також; сат—слово сат; іті—таким чином; етат—це; прайуджйате—використовують; праш́асте—в істинній; карман̣і—діяльності; татга̄—також; сат-ш́абдах̣—звук сат; па̄ртга—син Пр̣тги; йуджйате—використовують; йаджн̃е— жертвопринесенні; тапасі—у покуті; да̄не—в милостині; ча—також; стгітіх̣—становище; сат—Всевишній; іті—таким чином; ча—і; учйате—сказано; карма—робота; ча—також; ева—неодмінно; тат— для цього; артгı̄йам—призначене; сат—Всевишній; іті—таким чином; ева—неодмінно; абгідгı̄йате—позначають.

sat-bhāve – a Legfelsőbb természete szerint; sādhu-bhāve – a bhakta természete szerint; ca – is; sat – a sat szó; iti – ily módon; etat – ez; prayujyate – használva; praśaste – hiteles; karmaṇi – tettekben; tathā – szintén; sat-śabdaḥ – a sat hang; pārtha – ó, Pṛthā fia; yujyate – használva; yajñe – áldozatban; tapasi – vezekléskor; dāne – adományozáskor; ca – is; sthitiḥ – a helyzet; sat – a Legfelsőbb; iti – ily módon; ca – és; ucyate – kiejtve; karma – tett; ca – szintén; eva – bizony; tat – azért; arthīyam – a célért; sat – a Legfelsőbb; iti – így; eva – bizony; abhidhīyate – rá utalnak.

Переклад

Fordítás

Абсолютна Істина є метою жертвопринесення, яке здійснюють через віддане служіння, і визначають Її словом «сат». Того, хто здійснює таке жертвопринесення, також називають «сат». У всіх різновидах діяльності, яка пов’язана з жертвопринесеннями, аскетизмом і благодійністю, яка правдиво відтворює абсолютну природу й яку виконують заради вдоволення Верховної Особи, о сину Пр̣тги, також застосовують слово «сат».

Az odaadó áldozat célja az Abszolút Igazság, amelyet a „sat” szó jelöl. Ó, Pṛthā fia, az ilyen áldozat bemutatóját és a Legfelsőbb Személy örömére végzett, az abszolút természetnek megfelelő áldozatot, lemondást és adományozást szintén „sat”-nak nevezik.

Коментар

Magyarázat

Слова праш́асте карман̣і, або «визначені обов’язки», вказують на те, що існує різноманітна діяльність, яку приписує ведична література, й така діяльність, якої слід дотримуватись від зачаття й аж до самої смерті, складає процес очищення. Живі істоти очищують себе задля того, щоб досягнути остаточного звільнення. Виконуючи таку діяльність, треба проказувати ом̇ тат сат. Слова сад-бга̄ве і са̄дгу-бга̄ве вказують на трансцендентний стан. Діяльність в свідомості Кр̣шн̣и називають саттвою, а того, хто правильно розуміє таку діяльність в свідомості Кр̣шн̣и, називають са̄дгу. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (3.25.25) сказано, що трансцендентні питання прояснюються в спілкуванні з відданими (сата̄м̇ прасан̇ґа̄т). Без такого сприятливого спілкування неможливо досягти трансцендентального знання. Слова ом̇ тат сат промовляють також, коли духовний вчитель здійснює обряд посвячення або дає учневі священний шнур. Таким же чином всі йаджн̃и націлені на Всевишнього, ом̇ тат сат. Далі, слово тад-артгı̄йам також означає служіння всьому, що представляє Всевишнього, включно із таким служінням, як приготування їжі й допомога в Господньому храмі, або всяка інша робота, що поширює славу Господа. Отже, ці вищі слова ом̇ тат сат використовують де тільки можливо, щоб вдосконалити всю діяльність й усьому надати довершеності.

A praśaste karmaṇi szavak – melyeknek jelentése: „előírt kötelességek” – arra utalnak, hogy a védikus irodalom számtalan tisztító folyamatot ír elő, a fogantatástól kezdve egészen életünk végéig. Ezek a tisztító folyamatok az élőlény végső felszabadulását segítik elő. Az írások azt javasolják, hogy minden ilyen cselekedet közben zengjük az oṁ tat sat szavakat. A sad-bhāve és sādhu-bhave szavak a transzcendentális helyzetet jelölik. A Kṛṣṇa-tudatú cselekvést sattvának hívják, aki pedig teljesen tudatosan végzi a Kṛṣṇa-tudatú tetteket, azt sādhunak nevezik. A Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) elmondja, hogy a transzcendentális témák a bhakták társaságában válnak érthetővé, s erre a satāṁ prasaṅgāt szavakat használja. Megfelelő társaság hiányában az ember nem tehet szert transzcendentális tudásra. Ha valaki avatásban részesít egy tanítványt, vagy a szentelt zsinórt adományozza neki, szintén az oṁ tat sat szavakat ejti ki. Ehhez hasonlóan minden yajña bemutatásának célja a Legfelsőbb, az oṁ tat sat. A tad-arthīyam szó másik jelentése: szolgálni mindazt, ami a Legfelsőbbet képviseli, s ebbe beletartozik az is, hogy főzünk az Úr templomában, segítünk, amiben kell, valamint minden más olyan cselekedet, ami az Úr dicsőségének terjesztését szolgálja. E legfelsőbb rendű oṁ tat sat szavakat számtalan módon használják, hogy minden tettet tökéletessé és mindent teljessé tegyenek.