Skip to main content

TEXT 25

ТЕКСТ 25

Текст

Текст

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
тад итй анабхисандхйа
пхала йаджа-тапа-крий
дна-крий ча вивидх
крийанте мокша-ккшибхи

Послівний переклад

Пословный перевод

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

тат — то; ити — так; анабхисандхйа — не стремясь; пхалам — плод; йаджа — жертвоприношений; тапа — и аскезы; крий — деяния; дна — связанные с пожертвованиями; крий — деяния; ча — также; вивидх — разнообразные; крийанте — совершаются; мокша-ккшибхи — теми, кто действительно стремится к освобождению.

Переклад

Перевод

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Не стремясь насладиться плодами своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений и аскезы, давать пожертвования, произнося слово тат. Цель такой духовной деятельности — освобождение из материального плена.

Коментар

Комментарий

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

Чтобы подняться на духовный уровень, необходимо отказаться от стремления к любым материальным целям и действовать только ради достижения высшей цели — возвращения в духовное царство, домой, к Богу.