Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Текст

Tekstas

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Послівний переклад

Synonyms

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — tai; iti — taip; anabhisandhāya — netrokštant; phalam — teikiamų rezultatų; yajña — aukos; tapaḥ — ir askezės; kriyāḥ — veikla; dāna — labdaros; kriyāḥ — veikla; ca — taip pat; vividhāḥ — įvairi; kriyante — yra atliekama; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tų, kurie tikrai trokšta išsivaduoti.

Переклад

Translation

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Įvairių rūšių aukas, askezes ir labdarą reikia atlikti netrokštant jų vaisių sau ir su žodžiu „tat“. Šių transcendentinių veiksmų tikslas – išsivaduoti iš materijos pančių.

Коментар

Purport

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

KOMENTARAS: Jei norime pasiekti dvasinį lygį, turime veikti nesitikėdami jokios materialios naudos. Savo veiksmais būtina siekti galutinio tikslo – patekti į dvasinę karalystę, t.y. sugrįžti namo, atgal pas Dievą.