Skip to main content

TEXT 25

第25節

Текст

テキスト

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
タダ イタy アナビサンダヤ
フアラマ ヤジャナ-タパハ-カリヤハ
ダナ-カリヤsh チャ ヰヰダハ
カリヤンテ モクシャ-カンクシビハ

Послівний переклад

Synonyms

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — その; iti — このように; anabhisandhāya — 望まないで;phalam — 果報的結果; yajña —供犠の; tapaḥ — そして苦行; kriyāḥ — 活動; dāna — 布施の; kriyāḥ — 活動; ca — もまた; vividhāḥ —様々な; kriyante — 行われる; mokṣa-kāńkṣibhiḥ — 実際に解放を望む人々によって

Переклад

Translation

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

果報的結果を期待せずに、様々な供儀、苦行、布施を「タット」という語とともに行うべきである。そのような超越的活動の目的は物質的束縛からの自由を得ることである。

Коментар

Purport

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Acts should be performed for the ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back to home, back to Godhead.