Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Текст

Verš

тад ітй анабгісандга̄йа
пгалам̇ йаджн̃а-тапах̣-крійа̄х̣
да̄на-крійа̄ш́ ча вівідга̄х̣
крійанте мокша-ка̄н̇кшібгіх̣
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Послівний переклад

Synonyma

тат—те; іті—так; анабгісандга̄йа—не бажаючи; пгалам—кармічних наслідків; йаджн̃а — жертвопринесення; тапах̣ — покути; крійа̄х̣—діяльність; да̄на—благодійності; крійа̄х̣—діяльність; ча— також; вівідга̄х̣—різноманітні; крійанте—здійснюють; мокша-ка̄н̇кшібгіх̣—тими, хто справді бажає звільнення.

tat — to; iti — takto; anabhisandhāya — bez touhy; phalam — po výsledcích; yajña — oběti; tapaḥ — askeze; kriyāḥ — činnosti; dāna — dávání milodarů; kriyāḥ — činnosti; ca — a; vividhāḥ — různé; kriyante — jsou konány; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — těmi, kdo skutečně touží po osvobození.

Переклад

Překlad

Не бажаючи плодів, людина повинна здійснювати різні форми жертвопринесення, благодійності й аскези зі словом «тат». Метою такої трансцендентної діяльності є звільнення з матеріальних пут.

Je třeba různých druhů obětí, askeze a dobročinnosti, které mají být provázeny slovem tat, bez touhy po výsledcích. Účelem těchto transcendentálních činností je vysvobodit se z hmotného zapletení.

Коментар

Význam

Той, хто бажає духовних досягнень, не повинен діяти задля якоїсь матеріальної вигоди. Треба діяти задля остаточної вигоди — досягнення духовного царства, повернення додому, назад до Бога.

Aby živá bytost dospěla na duchovní úroveň, nesmí jednat s cílem hmotného zisku, ale s cílem dosažení vrcholného úspěchu—přemístění do duchovního království, zpátky domů, zpátky k Bohu.