Skip to main content

TEXT 17

第17節

Текст

テキスト

авібгактам̇ ча бгӯтешу
вібгактам іва ча стгітам
бгӯта-бгартр̣ ча тадж джн̃ейам̇
ґрасішн̣у прабгавішн̣у ча
avibhaktaṁ ca bhūteṣu
vibhaktam iva ca sthitam
bhūta-bhartṛ ca taj jñeyaṁ
grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca

Послівний переклад

Synonyms

авібгактам—неподільне; ча—також; бгӯтешу—у кожній живій істоті; вібгактам—поділене; іва—наче; ча—також; стгітам—розташоване; бгӯта-бгартр̣—той, хто підтримує всі живі істоти; ча— також; тат—воно; джн̃ейам—варто розуміти, що; ґрасішн̣у—поглинає; прабгавішн̣у—дає розвиток; ча—також.

avibhaktam — 分かれないで; ca — もまた; bhūteṣu — 全生命体の中に; vibhaktam — 分けられた; iva — ~のように; ca — もまた;sthitam — 位置して; bhūta-bhartṛ 全生命体を位置する人; ca —もまた; tat — その; jñeyam — 理解される; grasiṣṇu — 滅ぼす; prabhaviṣṇu — 創造する; ca — もまた

Переклад

Translation

Хоча Наддуша здається поділеною між усіма живими істотами, Вона неподільна. Вона — одне ціле. Варто зрозуміти, що Вона не тільки підтримує існування кожної живої істоти, але й поглинає все і всьому дає розвиток.

スーパーソウルは各個のなかに分かれているようにも見えるが決して分かれることなく常にひとつである。スーパーソウルは全生命体を維持しているが、全てを滅ぼし全てを創造すると知れ。

Коментар

Purport

Господь перебуває в серці кожного у вигляді Наддуші. Чи означає це, що Він ділиться на частини? Ні. Насправді, Він — одне ціле. Можна порівняти Його із сонцем: для кожної місцевості опівдні воно розташовано в зеніті й перебуває в певному місці на небі, але запитай у полудень будь-кого в радіусі п’яти тисяч миль, де зараз сонце, — кожен відповість, що воно просто над його головою. У ведичній літературі такий приклад наведено для того, щоб показати, що, хоча Наддуша неподільна, Вона здається розділеною. Також там сказано, що так само, як сонце світить в різних місцях різним людям, один Вішн̣у присутній скрізь завдяки Своїй всемогутності. Той же самий Верховний Господь, який підтримує всіх живих істот, також поглинає все в момент знищення. Про це вже згадувалось в одинадцятій главі, де Господь каже, що Він прийшов, щоб поглинути всіх воїнів, які зібрались на Курукшетрі. Він також сказав, що поглинає все у формі часу. Він знищує, вбиває все. Під час творення все розвивається із свого первинного стану з Його волі, а коли починається знищення, Він усе поглинає. Ведичні гімни підтверджують, що Він — джерело виникнення й місце кінцевого заспокоєння всього сущого. Після творення все тримається на Його всемогутності, а після знищення все знову повертається на спочинок у Нього. Так кажуть ведичні гімни. Йато ва̄ іма̄ні бгӯта̄ні джа̄йанте уена джа̄та̄ні джı̄ванті йат прайантй абгісам̇-віш́анті тад брахма тад віджіджн̃а̄сасва (Таіттірı̄йа Упанішада 3.1).

 主は各個の生命体のハートの中にスーパーソウルとして住んでいらっしゃる。これは主が分割されているということであろうか。否、主はひとつでいらっしゃる。太陽を例にとってみよう。正午に太陽は子午線に存在し、空の上に輝いている。5千マイル離れたところにいる人に太陽はどこかと質問すれば、やはり頭上に輝いていると答えられるだろう。ヴェーダ文典では、一なるヴィシュヌは、太陽が多くの人のために多くの場所に現われているように見えるように、全能の力によりあらゆる時所に存在していらっしゃるとも述べられている。そして至上主は全生命体を維持していらっしゃるが、破壊の時期がくればあらゆるものと滅ぼしてしまわれる。これは11章で主が「わたしはクルクシェートラに集まった戦士を全て滅ぼし尽くすために来た」と言われたように、明らかである。また主は時という姿で全てを滅ぼすと述べられた。主は全てのものの絶滅者、殺りく者でいらっしゃる。創造のとき、主は全てを原初の状態からそれぞれの形に育て上げ、破壊のときそれら全てを滅ぼし尽くされるのだ。ヴェーダのマントラに確認されているように主は一切の生命体の根源であり、休息の場である。つまり創造の後、一切のものは主の全能の力により維持されて、破壊の後全てのものは主の中に帰って休むのである。このとこはヴェーダのマントラの中で繰り返し確認されている真理である。