Skip to main content

Бґ. 13.13

Текст

джн̃ейам̇ йат тат правакшйа̄мі
йадж джн̃а̄тва̄мр̣там аш́нуте
ана̄ді мат-парам̇ брахма
на сат тан на̄сад учйате

Послівний переклад

джн̃ейам—те, що пізнається; йат—яке; тат—те; правакшйа̄мі—Я зараз поясню; йат—яке; джн̃а̄тва̄—знаючи; амр̣там—нектар; аш́нуте—куштують на смак; ана̄ді—що не має початку; мат- парам — підлеглий Мені; брахма — дух; на — не; сат — причина; тат—воно; на—не; асат—наслідок; учйате—сказано, що є.

Переклад

Тепер Я поясню тобі, що є пізнаване, зрозумівши яке, ти відчуєш смак вічного. Брахман, дух, що не має початку й підпорядкований Мені, перебуває за межами причин і наслідків матеріального світу.

Коментар

Господь дав пояснення поля діяльності і того, хто знає це поле. Він також розкрив спосіб, за допомогою якого пізнається той, хто знає це поле діяльності. Тепер Він збирається пояснити об’єкт пізнання, — пізнаване — як душу, так і Наддушу. Пізнавши того, хто знає, тобто душу і Наддушу, жива істота може насолоджуватись нектаром життя. Як з’ясовано в другій главі, жива істота вічна. Тут також підтверджується це. Джı̄ву не було народжено в якийсь певний проміжок часу. Неможливо простежити, як саме джı̄ва̄тма̄ проявилася з Верховного Господа. Тому вона не має початку. Ведична література підтверджує це: на джа̄йате мрійате ва̄ віпаш́чіт (Кат̣га Упанішада 1.2.18). Той, хто знає тіло, ніколи не народжується й не вмирає, і він сповнений знання.

Парама̄тму, експансію Верховного Господа, змальовано у ведичній літературі (Ш́вета̄ш́ватара Упанішада 6.16) як прадга̄на-кшетраджн̃а-патір ґун̣еш́ах̣, тобто, як верховного, що знає тіла й є володарем трьох ґун̣ матеріальної природи. В смр̣ті сказано: да̄са- бгӯто харер ева на̄нйасйаіва када̄чана. Живі істоти — вічні слуги Верховного Господа. Це підтверджує і Господь Чаітанйа в Своїх повчаннях. Тому опис Брахмана, що його наведено в даному вірші, пов’язаний з індивідуальною душею, і коли слово «Брахман» стосується живої істоти, слід розуміти, що вона є віджн̃а̄на-брахмою, в протилежність а̄нанда-брахмі. А̄нанда-брахма — це Верховний Брахман, Бог-Особа.