Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Текст

Texte

майй ева мана а̄дгатсва
майі буддгім̇ нівеш́айа
нівасішйасі майй ева
ата ӯрдгвам̇ на сам̇ш́айах̣
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Послівний переклад

Synonyms

майі—на Мені; ева—неодмінно; манах̣—розум; а̄дгатсва—закріпи; майі—до Мене; буддгім—інтелект; нівеш́айа—зверни; нівасішйасі—ти будеш жити; майі—в Мені; ева—неодмінно; атах̣ ӯрдгвам—відтоді; на—ніколи; сам̇ш́айах̣—сумнів.

mayi: sur Moi; eva: certes; manaḥ: le mental; ādhatsva: fixe; mayi: à Moi; buddhim: l’intelligence; niveśaya: applique; nivasiṣyasi: tu vivras; mayi: en Moi; eva: certes; ataḥ ūrdhvam: par la suite; na: jamais; saṁśayaḥ: de doute.

Переклад

Translation

Просто зосередь свій розум на Мені, Верховному Богові-Особі, і зверни до Мене весь свій інтелект. Відтак ти житимеш в Мені завжди, це — безсумнівно.

Fixe simplement ton mental sur Moi, Dieu, la Personne Suprême, et place en Moi toute ton intelligence. Ainsi, tu seras sûr de toujours vivre en Moi.

Коментар

Purport

Той, хто присвятив себе відданому служінню Господеві Кр̣шн̣і, перебуває в безпосередніх стосунках з Верховним Господом і його становище, безумовно, є трансцендентним з самого початку. Відданий не живе на матеріальному рівні, — він живе в Кр̣шн̣і. Немає різниці між святим іменем Господа й Самим Господом, і якщо відданий співає Харе Кр̣шн̣а, то Кр̣шн̣а і Його внутрішня енерґія танцюють у нього на язиці. Коли відданий підносить Кр̣шн̣і їжу, Кр̣шн̣а безпосередньо приймає її; коли ж відданий споживає залишки такої їжі, він ніби проймається Кр̣шн̣ою. Людина, що не вдається до такого служіння, не може зрозуміти, як це відбувається, хоча сам спосіб рекомендовано в Бгаґавад-ґı̄ті та інших ведичних творах.

Celui qui sert Kṛṣṇa avec dévotion vit en relation directe avec Lui. Aussi, dès le début de sa pratique, sa position est en toute certitude spirituelle. Le dévot, en effet, ne vit pas sur le plan matériel. Il vit en Kṛṣṇa. Parce que le saint nom du Seigneur n’est pas différent du Seigneur Lui-même, Kṛṣṇa et Sa puissance interne dansent sur la langue du dévot lorsque celui-ci chante Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa accepte directement la nourriture que Lui offre Son dévot, et ce dernier, en mangeant les reliefs de cette offrande, devient « kṛṣṇaïsé ». Mais celui qui n’adopte pas la pratique du service de dévotion ne pourra apprécier l’authenticité du processus, bien que la Bhagavad-gītā et d’autres Écrits védiques le recommandent.