Skip to main content

TEXT 2

第2節

Текст

テキスト

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча

майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇
нітйа-йукта̄ упа̄сате
ш́раддгайа̄ парайопета̄с
те ме йуктатама̄ мата̄х̣
シュリ-バガワン ウワチャ
マyy アヱシュヤ マノ ヤエ ママ
ニタヤ-ユクタ ウパサテ
シュラダヤ パラヨペタs
テ メ ユクタタマ マタハ

Послівний переклад

Synonyms

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; майі—на Мені; а̄веш́йа—закріпляючи; манах̣—розум; йе—ті, хто; ма̄м—Мені; нітйа—завжди; йукта̄х̣—зайняті; упа̄сате—поклоняються; ш́раддгайа̄ — з вірою; парайа — трансцендентною; упета̄х̣ — наділені; те—вони; ме—Мною; йукта-тама̄х̣—найдосконаліші у виконанні йоґи; мата̄х̣—вважаються.

śrī-bhagavān uvāca — バガヴァーンは言った; mayi — 私に; āveśya —固定して; manaḥ — 心を;ye — ~する人; mām —私を; nitya — 常に; yuktāḥ — 従事して; upāsate — 崇拝する; śraddhayā — 信念を持って; parayā—超越的な; upetāḥ — 与えられた; te —彼らに; me — 私によって; yukta-tamāḥ — ヨーガで最も完成した者; matāḥ — ~と考えられる

Переклад

Translation

Верховний Бог-Особа сказав: Тих, хто зосередив свій розум на Моїй особистісній формі й завжди з палкою трансцендентною вірою поклоняється Мені — тих Я вважаю найбільш досконалими.

バガヴァーンは答えた。――私のパーソナルな姿を心に固定し、大いなる超越的な確信をもって私を崇拝する者たち、彼らこそ最も完璧であると私は考える。

Коментар

Purport

Відповідаючи на питання Арджуни, Кр̣шн̣а заявляє, що того, хто зосереджується на Його особистісній формі й поклоняється Йому з вірою та відданістю, слід вважати найдосконалішим йоґом. Для людини в такій свідомості Кр̣шн̣и не існує матеріальної діяльності, тому що вся її діяльність спрямована на Кр̣шн̣у. Чистий відданий постійно зайнятий: іноді він оспівує Господні імена, іноді слухає або читає книги про Кр̣шн̣у, іноді він готує праса̄дам або йде на базар, щоб купити що-небудь для Кр̣шн̣и, або прибирає в храмі чи миє посуд — все, що він робить, кожна мить його життя присвячена Кр̣шн̣і. Таку діяльність виконують в стані справжнього сама̄дгі.

アルジュナの質問に対する答えで、クリシュナは明白に言明している。「私のパーソナルな姿に集中して、私を確信し、献身をもって崇拝する人が、最も完全なヨーガを行っているのだ」と。そのようなクリシュナ意識の人にとっては、物質次元の活動はないのだ。すべてのことをクリシュナのために使っているのだから、純粋な献身者は常時そうしている。唱名している時もあり、クリシュナのことが書いてある本を読んだり聞いたりしている時もあり、プラサーダムを料理したり、何かクリシュナのために使う物をマーケットの買いに行ったりする時もある。あるいは寺院の清掃をしたり、皿を洗ったりもする。というふうに、彼は1秒たりともクリシュナのための活動を捧げていない時間を費やすことはないのだ。このような活勤こそ完全なサマーディである。