Skip to main content

TEXTS 13-14

VERSOS 13-14

Текст

Texto

адвешт̣а̄ сарва-бгӯта̄на̄м̇
маітрах̣ карун̣а ева ча
нірмамо нірахан̇ка̄рах̣
сама-дух̣кга-сукгах̣ кшамı̄
adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ
maitraḥ karuṇa eva ca
nirmamo nirahaṅkāraḥ
sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī
сантушт̣ах̣ сататам̇ йоґı̄
йата̄тма̄ др̣д̣га-ніш́чайах̣
майй арпіта-мано-буддгір
йо мад-бгактах̣ са ме прійах̣
santuṣṭaḥ satataṁ yogī
yatātmā dṛḍha-niścayaḥ
mayy arpita-mano-buddhir
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Послівний переклад

Sinônimos

адвешт̣а̄—незаздрісний; сарва-бгӯта̄на̄м—до всіх живих істот; маітрах̣—приязний; карун̣ах̣—по-доброму; ева—неодмінно; ча—також; нірмамах̣—без почуття власництва; нірахан̇ка̄рах̣—без оманного его; сама—рівний; дух̣кгах̣—нещастя; сукгах̣—і щастя; кшамı̄—прощаючи; сантушт̣ах̣—задоволений; сататам—завжди; йоґı̄—той,хто присвятив себе відданому служінню; йата-а̄тма̄—той, хто володіє собою; др̣д̣га-ніш́чайах̣—рішучий; майі—Мені; арпіта—той, хто; манах̣—розум; буддгіх̣—та інтелект; йах̣—той, хто; мат-бгактах̣—Мій відданий; сах̣—він; ме—Мені; прійах̣—дорогий.

adveṣṭā — não invejoso; sarva-bhūtānām — para com todas as entidades vivas; maitraḥ — amigável; karuṇaḥ — bondoso; eva — decerto; ca — também; nirmamaḥ — sem sentido de propriedade; nirahaṅkāraḥ — sem falso ego; sama — igual; duḥkha — em aflição; sukhaḥ — e felicidade; kṣamī — clemente; santuṣṭaḥ — satisfeito; satatam — sempre; yogī — alguém ocupado em devoção; yata-ātmā — autocontrolado; dṛḍha-niścayaḥ — com determinação; mayi — em Mim; arpita — ocupadas; manaḥ — mente; buddhiḥ — e inteligência; yaḥ — aquele que; mat-bhaktaḥ — Meu devoto; saḥ — ele; me — para Mim; priyaḥ — querido.

Переклад

Tradução

Той, хто нікому не заздрить і є приязним другом всіх живих істот, хто не думає, що володіє чимсь і вільний від оманного его, хто однаковий в щасті й горі, хто толерантний, завжди вдоволений, хто володіє собою й рішуче присвячує себе відданому служінню, зосереджуючи на Мені свій розум та інтелект, — такий відданий дуже дорогий Мені.

Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego, que é equânime tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, sempre satisfeito, autocontrolado e ocupa-se em serviço devocional com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em Mim — semelhante devoto Me é muito querido.

Коментар

Comentário

У цих двох віршах Господь знову звертається до чистого відданого служіння і описує трансцендентні якості чистого відданого. Чистий відданий зберігає спокій за будь-яких обставин й нікому не заздрить. Він не стає ворогом свого ворога, бо думає: «Ця людина стала моїм ворогом внаслідок моїх же минулих помилок. Тому краще страждати, ніж обурюватися». В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (10.14.8) сказано: тат те ’нукампа̄м̇ су-самı̄кшама̄н̣о бгун̃джа̄на ева̄тма-кр̣там̇ віпа̄кам. Завжди, коли відданий у відчаї або потрапляє в скрутне становище, він приймає це за вияв Господньої милості. Він думає: «Внаслідок своїх минулих помилок я мусив би страждати набагато більше, і лише з Господньої ласки я не дістав кари, якої заслужив. Лише з милосердя Верховний Бог-Особа злегка карає мене». Тому відданий, попри скруту, завжди спокійний, терплячий і скромний. Він приязний до всіх, навіть до своїх ворогів. Слово нірмама вказує, що він не приділяє особливої уваги болю й турботам, які стосуються тіла, тому що напевне знає, що він не є матеріальне тіло. Він не ототожнює себе з тілом, і тому він вільний од концепції оманного его і врівноважений у щасті й стражданні. Він терплячий і вдоволений тим, що приходить до Нього з ласки Верховного Господа. Він не прагне досягти чогось, пов’язаного з великими труднощами, і тому він завжди радісний. Він — досконалий містик, бо непохитно дотримує настанов свого духовного вчителя. І він сповнений рішучості, бо володіє своїми чуттями. Його не можна збентежити оманливими доказами, бо ніхто не може відвернути його від твердого наміру віддано служити Кр̣шн̣і. Він цілком усвідомлює, що Кр̣шн̣а є вічний Господь, і ніхто не може похитнути його. Всі ці якості дозволяють йому спрямувати свій розум та інтелект виключно на Верховного Господа. Такий рівень відданого служіння зустрічається, звичайно, дуже рідко, але відданий утверджується на ньому, дотримуючись засад бгакті-йоґи. Більше того, Господь каже, що такий відданий дуже дорогий Йому, бо Господь завжди вдоволений усією його діяльністю, яка здійснюється в цілковитій свідомості Кр̣шн̣и.

Voltando ao ponto do serviço devocional puro, nestes dois versos, o Senhor descreve as qualificações transcendentais de um devoto puro. O devoto puro jamais se perturba em circunstância alguma. Nem tem inveja de ninguém. Tampouco o devoto torna-se inimigo de seu inimigo; ele pensa: “Esta pessoa está agindo como meu inimigo devido às minhas próprias más ações passadas. Logo, é melhor sofrer do que reclamar”. No Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8), afirma-se: tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. Sempre que está aflito ou passa dificuldades, o devoto sabe que o Senhor está tendo misericórdia dele. Ele pensa: “Devido às minhas más ações passadas, eu deveria sofrer muito, muito mais do que estou sofrendo agora. Logo, é pela misericórdia do Senhor Supremo que não estou recebendo todo o castigo que mereço. Pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, minha punição é pequena”. Por isso, ele é sempre calmo, quieto e paciente, apesar de muitas condições aflitivas. O devoto é também sempre bom para todos, mesmo para seu inimigo. Nirmama quer dizer que o devoto não dá muita importância às dores e problemas relativos ao corpo porque sabe perfeitamente bem que não é o corpo material. Ele não se identifica com o corpo; por isso, está livre da concepção do falso ego e é equânime na felicidade e na aflição. Ele é tolerante e fica satisfeito com aquilo que lhe é concedido pela graça do Senhor Supremo. Ele não se esforça muito para conseguir algo a duras penas, e por isso, está sempre alegre. Ele é um místico completamente perfeito porque está fixo nas instruções recebidas do mestre espiritual, e age com determinação porque seus sentidos estão controlados. Ele não se abala com argumentos falsos, porque ninguém consegue dissuadi-lo de ter determinação fixa no serviço devocional. Ele sabe muito bem que Kṛṣṇa é o Senhor eterno, logo, ninguém pode perturbá-lo. Essas qualificações capacitam-no a fixar toda a sua mente e inteligência no Senhor Supremo. Sem dúvida alguma, esse nível de serviço devocional é muito raro, mas o devoto situa-se nesta plataforma, seguindo os princípios reguladores que fazem parte do serviço devocional. Ademais, o Senhor diz que semelhante devoto Lhe é muito querido, pois o Senhor está sempre contente com todas as suas atividades executadas em plena consciência de Kṛṣṇa.