Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Текст

Tekst

ш́рейо хі джн̃а̄нам абгйа̄са̄дж
джн̃а̄на̄д дгйа̄нам̇ віш́ішйате
дгйа̄на̄т карма-пгала-тйа̄ґас
тйа̄ґа̄ч чга̄нтір анантарам
śreyo hi jñānam abhyāsāj
jñānād dhyānaṁ viśiṣyate
dhyānāt karma-phala-tyāgas
tyāgāc chāntir anantaram

Послівний переклад

Synonyms

ш́рейах̣—краще; хі—неодмінно; джн̃а̄нам—знання; абгйа̄са̄т—від практики; джн̃а̄нат—від знання; дгйа̄нам—медитацію; віш́ішйате—вважають кращою; дгйа̄на̄т—від медитації; карма-пгала-тйа̄ґах̣—зречення від плодів кармічної діяльністі; тйа̄ґа̄т—такого зречення; ш́а̄нтіх̣—мир; анантарам—після.

śreyaḥ — parem; hi — kindlasti; jñānam — teadmised; abhyāsāt — kui praktika; jñānāt — kui teadmised; dhyānam — meditatsioon; viśiṣyate — peetakse paremaks; dhyānāt — kui meditatsioon; karma-phala-tyāgaḥ — karmaliste tegevuste tulemustest loobumine; tyāgāt — sellise loobumuse läbi; śāntiḥ — rahu; anantaram — seejärel.

Переклад

Translation

Якщо ж ти не можеш дотримуватись і цього, тоді плекай знання. Але краще знання — медитація, а ще ліпше, ніж медитація — зречення плодів своєї діяльності, бо таке відречення вмиротворює розум.

Kui sa ei ole ka selleks võimeline, siis arenda endas teadmisi. Kuid teadmistest parem on meditatsioon ning meditatsioonist parem on oma tegevuse viljadest loobumine, sest sellise loobumuse läbi on võimalik saavutada mõistuse rahu.

Коментар

Purport

Як було сказано в попередніх віршах, існують два способи відданого служіння: перший — дотримуватись засад, що впорядковують життя, і другий — у цілковитій любові віддатись Верховному Богові-Особі. Для тих, хто насправді не може дотримуватись засад свідомості Кр̣шн̣и, краще вдосконалювати свої знання, тому що знання допоможе їм зрозуміти своє справжнє становище. Знання поступово розвивається й переходить в медитацію. Шляхом медитації людина зможе з часом осягнути Верховного Бога- Особу. Існують способи, за допомогою яких можна відчути самого себе Всевишнім, і навіть такий різновид медитації прийнятний, якщо людина не може вдатись до відданого служіння. Якщо ж і така медитація не підходить, тоді лишається виконувати фахові обов’язки, які ведична література визначила для бра̄хман̣, кшатрій, вайш́ і ш́ӯдр; їх опис ми зустрінемо в останній главі Бгаґавад-ґı̄ти. Але в кожнім випадку слід відмовлятись од наслідків або плодів своєї праці, тобто застосовувати результати карми в добрих справах.

Nagu nimetatud eelnenud värssides, eksisteerib kahte laadi pühendunud teenimist: esimesel juhul järgib inimene reguleerivaid printsiipe, teisel juhul on ta armastuses kiindunud Jumala Kõrgeimasse Isiksusse. Nende jaoks, kes ei suuda Kṛṣṇa teadvuse põhimõtteid järgida, on parem arendada endas teadmisi, sest teadmiste läbi võib inimene mõista oma tegelikku positsiooni. Teadmisi arendades jõuab inimene järk-järgult meditatsioonini ning meditatsiooni abil võib inimene aja jooksul jõuda Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmiseni. Eksisteerivad protsessid, mis juhivad inimese arusaamani, et ta ise ongi Kõigekõrgem; kui inimene ei suuda end pühendunud teenimisse rakendada, võib ta praktiseerida sellist meditatsiooni. Kui inimene ei suuda sellist meditatsiooni praktiseerida, siis on vedakirjanduses ettekirjutatud suur hulk kohustusi nii brāhmaṇate, kṣatriyate, vaiśyade kui ka śūdrate jaoks. Need on ära toodud ka „Bhagavad-gītā" viimases peatükis. Kuid igal juhul peaks inimene püüdma loobuda oma töö viljadest, mis tähendab, et oma töö resultaadid tuleb rakendada mõnel heategeval eesmärgil.

Підсумовуючи, можна сказати, що досягнути найвищу мету, Верховного Бога-Особу, можна двома шляхами: шляхом поступового розвою і прямим шляхом. Віддане служіння в свідомості Кр̣шн̣и — це прямий шлях, а шлях поступового розвитку полягає у відмові од плодів своєї діяльності. Таким чином можна піднятись до рівня знання, далі перейти до стану медитації, ще далі усвідомити Наддушу, а вже потім піднятись до розуміння Верховного Бога-Особи. Можна обрати поступовий процес, тобто йти, зупиняючись на кожному кроці, а можна просто й прямо йти до мети. Прямий шлях доступний не кожному, тому непрямий — також прийнятний. Але слід розуміти, що Арджуні було вказано на прямий шлях, тому що він вже перебував на рівні відданого любовного служіння Верховному Господеві. Кружний шлях — для тих, хто не досяг такого ступеня; їм необхідно слідувати шляхом поступового відречення, розвитку знання, медитації та осягнення Наддуші й Брахмана. Щодо Бгаґавад-ґı̄ти, то вона особливо рекомендує прямий шлях. Кожній людині вона радить йти прямим шляхом і вручити себе Верховному Богові-Особі, Кр̣шн̣і.

Kokkuvõttes võib seega öelda, et kõrgeima eesmärgi saavutamiseks, Jumala Kõrgeima Isiksuseni jõudmiseks, on kaks teed: esimene neist on järk-järgulise arengu tee, teine aga otsetee. Pühendunud teenimine Kṛṣṇa teadvuses on otsene meetod ning teine meetod tähendab oma töö viljadest loobumist. Töö viljadest loobumise järel on võimalik jõuda teadmiste tasandile, seejärel meditatsiooni tasandile, seejärel Ülihinge mõistmiseni ning lõpuks Jumala Kõrgeima Isiksuse mõistmise tasandile. Inimene võib valida kas mitmeastmelise või otsese tee. Kuna kõik ei suuda omaks võtta otsest teed, soovitatakse ka mitmeastmelist teed. Tuleb siiski mõista, et Kṛṣṇa soovitab Arjunale üksnes otsest teed, sest Arjuna viibib juba Kõigekõrgema Jumala armastuse ja pühendumusega teenimise tasandil. Mitmeastmelist meetodit soovitatakse neile, kes ei asu veel sellel tasandil. Nemad peaksid järgima järk-järgulist loobumuse, teadmiste, meditatsiooni ja Ülihinge ning Brahmani teadvustamise protsessi. Sellegipoolest rõhutatakse „Bhagavad-gītās" ikkagi eelkõige otsest meetodit. Kõigile soovitatakse järgida otsest meetodit ja alistuda Jumala Kõrgeimale Isikusele, Kṛṣṇale.